Forma: společný praktický seminář s řešením 4 modelových situací (kauz), výměna zkušeností z praxe

Termín: pátek 18. 3. 2016

Personální zajištění: posádka 2 lektorů Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Technické zajištění: sanita s výbavou ZZS KVK, dataprojekce zajištěna v prostorách MZS, líčení kauz ČČK Karlovy Vary, havarované vozidlo ke kauze DN

Účast:  40 osob z řad hasičů Chodov, MěP Chodov a PČR Chodov

Program:

1. teoretická příprava 8:00-9:00 hodin

- zopakování KPR, novinky KPR, prezentace ZZS KVK v oblasti BLS postupů, poznatky ze společných zásahů, diskuze

- klubovna hasičů

2. Praktická část - 9:30-12:00 hodin

- 4 kauzy, provedení zásahu před příjezdem ZZS, rozbor kauz

- prostory garáží

 

 

Modelové situace (kauzy) zaměřené na základní přednemocniční péči:

Městská policie: polytrauma hlava a ruce, po osobním útoku, zranění nožem v oblasti hrudníku, bezvědomí, intoxikace alkoholem, slabý puls

Policie ČR: střelné zranění v oblasti hrudníku, intoxikovaný drogami, bezvědomí, bezdeší

Hasiči: popáleniny 30% horní část těla, částečné vědomí, dezorientace, řezné rány na dolních končetinách, zasažená tepna, intoxikace kouřem

Společný zásah složek IZS: zranění po dopravní nehodě, polytrauma krční páteře a hlavy (otřes mozku), amputace horní končetiny, při vědomí, dezorientován, ošetření a vyproštění

Tímto děkujeme za přednášku a školení lektorům Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a také členům Českého červeného kříže Karlovy Vary za přípravu s nalíčením zranění figurantů. Tato forma školení bezpečnostních a záchranných složek se zdravotnickou záchrannou službou se osvědčila a bude i nadále pokračovat.