Ve středu 8. června vyhlásilo v 13:10 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru a zároveň operační středisko Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje poplach naší jednotce na požár budovy, shromaždiště osob, ulice Komenského č. p. 273. Informace od oznamovatele byla, že ze sklepních prostor Gymnázia a střední odborné školy vychází kouř. Na místo vyjíždíme dvě družstva s CAS 24 a CAS 20. Po příjezdu na místo události jsou vidět žáci před budovou. Hlídka městské policie potvrzuje kouř v prostorách školy.

Velitel zásahu zjišťuje, že se jedná o prověřovací cvičení činnosti učitelů, zaměstnanců a žáků, a také o prověřovací cvičení chodovské jednotky hasičů. Je zjištěno, že ve sklepě se má nacházet jedna osoba. Je vyslána první průzkumná skupina k nalezení ohniska požáru a druhá k nalezení pohřešované osoby. Ta byla nalezena s využitím termokamery v šachtě. Osoba byla zraněna a zasypána materiálem. Naše jednotka zraněnou osobu ze špatně přístupné šachty a zakouřeného prostoru vyprostila a po vynesení mimo zakouřený prostor ji poskytla první pomoc. Po vynesení z budovy byla předána do péče zdravotníkům. Mezi tím provádí třetí průzkumná skupina kontrolu ostatních prostorů školy, zda se tam nikdo nenachází.

 

Z budovy bylo před příjezdem hasičů evakuováno celkem 130 žáků a 14 učitelů a zaměstnanců.

UPOZORNĚNÍ: při tomto cvičení nedošlo k žádnému skutečnému úrazu, zranění či úmrtí.

Při cvičení spolupracovali:

JSDH Chodov

Městská policie Chodov

Gymnázium a střední odborná škola Chodov