V pátek 19. května byl naplánován další ze školících a výcvikových dnů podle ročního plánu školení zásahové jednotky. Tématem bylo zásobování požární vodou. Našeho výcviku se zúčastnila také jednotka hasičů z Vintířova, která je zařazena v prvním stupni podle požárního poplachového plánu pro město Chodov. Na úvod proběhla teoretická část na naší zbrojnici, kde byly velitelem naší jednotky zopakovány a vysvětleny všechny zásady této hasičské činnosti při zásahu. Všem byly zopakovány všechny přírodní i umělé zdroje požární vody v Chodově a okolí s využitím mapových podkladů v tištěné i elektronické verzi, hydrantového plánu a konkrétního umístění požárních nádrží. Následoval přesun k praktické části výcviku do ulice Horní k vodní ploše s oficiálním názvem Račí rybníček.

Zde proběhl nácvik dálkové dopravy vody hadicemi z volného vodního zdroje bez využití vlastních nádrží cisternových automobilových stříkaček. Doprava vody hadicemi byla provedena na vzdálenost 400 metrů s využitím 3 zásahových vozidel CAS a převýšením do 20 metrů. Cíle výcviku, kdy byla požadována stálá dodávka hasební vody na 2 útočné proudy C  na vzdálenost 400 metrů do kopce k rodinným domům podél cesty a to 400 litrů za minutu po dobu 10 minut z volného vodního zdroje přes čerpadla CAS bez použití vlastních nádrží, bylo dosaženo. Po splnění hlavního cíle výcviku, proběhly všechny provozní zkoušky čerpadel na přítomných cisternových automobilových stříkačkách CAS 20 Tatra JSDH Chodov, CAS 24 Tatra JSDH Chodov, CAS 30 Scania JSDH Vintířov, CAS 16 Daewoo Avia JSDH Vintířov.

 

Závěrem proběhlo vyhodnocení výcviku, kterého se zúčastnili zástupci HZS územního odboru Sokolov a to velitel centrální hasičské stanice Sokolov a vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Sokolov.