V sobotu 15. července se jedno družstvo naší zásahové jednotky zúčastnilo náročného nočního cvičení s tématem železniční dopravní nehoda v těžko přístupném terénu na trati mezi Sokolovem a Karlovými Vary. Cvičení proběhlo na uzavřené trati, kdy provozovatel umožnil výluku, ale s podmínkou právě nočních hodin. Hasiči si tak prověřili zásah nejen v nepřístupném terénu, ale také v náročnějších nočních podmínkách. Místem cvičení byla dvoukolejná trať u Nového Sedla nedaleko Královského Poříčí v místech špatného přístupu. Přístup k železnici v tomto úseku není z žádné běžně užívané komunikace, hasiči tak nejprve museli najít vhodnou příjezdovou cestu, přímo k vlaku pak museli v první fázi slanit z několikametrového srázu.

Ve vlaku, který zapůjčil dopravce České dráhy, bylo padesát figurantů. Průzkumné skupiny hasičů provedli ve vlaku roztřídění zraněných podle závažnosti jejich poranění, na nosítkách je poté vynášeli ven z vagonů a chodícím cestujícím pomohli na železniční násep. Vše probíhalo ve ztížených podmínkách, kdy nejen tma, málo světla, různé druhy závažnosti zranění a s tím spojená bezpečná manipulace s nosítky, ale i různá výška podlahy vagonů nad železničním náspem, ztěžovali evakuaci a záchranu z vlaku.

Další transport zraněných probíhal na nakolejovacích vozících asi 300 metrů k místu, kde byl snazší přístup k trati a odtud pak sanitka Báňské záchranné služby, která disponuje terénním podvozkem a hlavně prostorem pro více ležících pacientů, převážela zraněné na stanoviště záchranné služby. Policie zároveň na tomto místě prováděla evidenci chodících cestujících a také v celém prostoru pátrala po pohřešovaných z vlaku, kteří v panice po nehodě utekli.

 

Na stanovišti zdravotnické záchranné služby bylo prováděno ošetřování nejvíce zraněných a kontrola stavu všech osob z vlaku. Při tomto se využívalo také vozidlo ZZS pro řešení hromadných neštěstí a připraven byl také vrtulník letecké záchranné služby, který následně transportoval nejvíce zraněné. Cvičení bylo ukončené v půl třetí v noci. Následovat bude vyhodnocení všech činností, které záchranáři na místě prováděli.

Zasahující jednotky a další složky IZS:

HZS Sokolov, CHZ Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, Kraslice

HZSp SŽDC Cheb

JSDH Březová, Loket, Skalná, Nejdek, Ostrov, Tašovice, Chodov, Dolní Žandov, Vintířov

Ředitelství HZS Karlovarského kraje

ÚO HZS Sokolov

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Centrum letecké záchranné služby AČR Líně

Báňská záchranná služba Sokolovská uhelná

Policie ČR

Vedení a zástupci úřadu Karlovarského kraje

Zástupci ORP Sokolov