V úterý 14. května 2019 se uskutečnil pokračovací výcvik v reálných podmínkách požáru v bytových domech. Na výcvik byli vysláni další vybraní členové naší zásahové jednotky. V Horním Slavkově jsme se sešli krátce po půl osmé hodin­ě ranní. První část výcviku probíhala v zasedací místnosti obecního úřadu, kde jsme probrali teorii. Instruktoři z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje popsali na videoprezentacích techniku a taktiku zdolávání požárů v uzavřených prostorech. Vysvětlili pojmy a možné situace jako jsou například pulzní hašení, neutrální rovina, backdraft, flashover nebo rollover. Následně vysvětlili jak s nastalými situacemi bojovat s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů a na kulturu hašení s minimální spotřebou vody.

Po prodiskutování teoretických poznatků jsme se přesunuli k opuštěné budově určené k demolici, kde bylo vše připraveno k praktické části. Praktická část byla rozdělena na dvě části „studenou“ a „horkou“. Ve „studené“ části si všichni hasiči vyzkoušeli práci s proudnicí, rozvinutí vedení do vyšších pater obytné budovy a vstupy do hořících místností. Vše probíhalo bez dýchací techniky venku nebo v nehořící části budovy. Naopak v „horké“ části již šlo do tuhého. Hasiči v dýchací technice, zapálili v jedné místnosti dřevěný nábytek, a pozorovali postupný rozvoj požáru a chování neutrální roviny. Následně si všichni vyzkoušeli prostup zakouřeným prostředím až k místu hoření, vše pomocí techniky pulzního hašení. Výcviku se zúčastnili dobrovolní hasiči z jednotek Horní Slavkov, Habartov, Vintířov a Chodov.