Na začátek května byl v rámci projektu přeshraniční spolupráce naplánován vzdělávací víkend hasičů z Chodova a německých hasičů partnerského města Oelsnitz/Erzgebrige.  Ve čtvrtek 9. května jsme odjeli se zásahovou technikou do vzdělávacího centra dobrovolných hasičů Feuerwehrtechnisches Zentrum Erzgebirge ve městě Pfaffenhain.

V průběhu pátku a následujícího víkendu hasiči společně absolvovali výcvik řidičů bezpečné jízdy se zásahovým vozidlem ve výcvikovém středisku v areálu závodního okruhu Sachsenring, návštěvu mezinárodního letiště Leipzig-Halle. V tréninkovém školícím a výcvikovém středisku Pfaffenhain jsme společně procvičovali různé druhy zásahů. S německými kamarády jsme si vyzkoušeli například, jak zasahují při záchraně osoby z hloubky, nebo při stabilizaci nebo odstraňování havarovaných vozidel. Samozřejmostí bylo školení základního ošetření a bezpečného vyproštění bez nástrojů z havarovaného vozidla pod vedením zdravotnického záchranáře. Dalším školením a výcvikem bylo absolvování takzvaného protiplynového polygonu, kdy hasiči prolézají v dýchacích přístrojích stavební konstrukce ve stísněném prostoru a za snížené viditelnosti.

Jedním ze stanovišť výcviku bylo stanoviště nouzového vnikání do uzavřených prostor pomocí technických prostředků hasičů. Tady měl u německých kamarádů velký ohlas způsob využití speciálního nářadí, které používáme u naší jednotky. Zajímavou částí školení byla přednáška s praktickou ukázkou instruktorů firmy Holmatro, kteří přijeli dvěma vozy a předvedli hlavní druhy nástrojů pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se pracuje s novými bateriovými nástroji a dalšími druhy nářadí firmy Holmatro. Na naší žádost, poprvé vyzkoušeli a předvedli také úplnou novinku z portfolia nabízených nástrojů. Na oplátku jsme my, pod vedením jednoho našeho velitele družstva, předvedli jeden ze zajímavých technických postupů vyprošťování, který byl pro německé zástupce úplnou novinkou. Součástí vzdělávání bylo společné ukázkové cvičení na téma požáru budovy se záchranou osob.

Příjemný odborný společný víkend, který byl doplněn i volnočasovými a teambuilding aktivitami, přispěl k prohloubení nejen partnerství mezi městy a hasiči, ale také znalostí pro zásahovou činnost hasičů.

Tento projekt byl realizován v rámci kooperačního programu podpory přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Euregiem Egrensis a Euroregionem Krušnohoří v souladu s ustanoveními Společného realizačního dokumentu podpory malým projektům přeshraniční spolupráce.

Tímto děkujeme za realizaci jak vedení obou partnerských měst, tak především hasičům města Oelsnitz/Erzgebrige a zástupcům vzdělávacího centra Feuerwehrtechnisches Zentrum Erzgebirge Pfaffenhain. Speciální poděkování patří dvěma speciálním hostům, kteří nám pomáhali s našimi jazykovými nepřesnostmi.

Fotografie: Jiří Kot PHOTOGRAPHY