V letošním březnu probíhalo několik školení v teoretické rovině a 20. března byl naplánován praktický výcvik. Tématem tohoto výcviku bylo téma práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik se odehrál na dvou stanicích profesionálních hasičů v Sokolově. Spolu s námi se školila i jednotka hasičů z Březové u Sokolova. Lektorem školení byl příslušník lezecké skupiny HZS ze stanice Karlovy Vary Tomáš Jindra. Teoretická část, která zahrnovala opakování prvků sebezáchrany včetně nouzových postupů slanění, sebejištění, použití základních technických prostředků pro tento druh hasičské práce a samozřejmostí bylo zopakování bezpečnosti práce. K praktické části jsme se přesunuli na stanici HZS v chemických závodech. Tady musel každý předvést správné provedení nejzákladnějších uzlů používaných při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Následovalo provedení kotevního bodu a nouzové slanění z posledního patra hasičské věže. Každý slanil pomocí polohovacího pásu a karabiny přes půllodní uzel z výšky 28 metrů. Tento způsob používají hasiči jako nouzový.

Po ukončení výcviku se naše zásahovka vrátila do Chodova, kde na zbrojnici proběhl takzvaný strojní den v rámci, kterého se provádí kontrola všech technických prostředků, čerpadel, agregátů a také se provádí kondiční jízdy strojníků a řidičů.