Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, spolu se členy zásahové jednotky, Vám všem přejí klidné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší v novém roce 2016.

V průběhu soboty 18. července jsme navštívili s naší zásahovou cisternou CAS 20 a přívěsným agregátem na lehkou pěnu "Total" první ročník prázdninové akce Military Den v Božičanech. Byla zde k vidění vojenská historická technika, proběhly ukázky z výcviku psů, ukázka skupiny historického šermu a další. Kulturní akci doprovázely i hudební kapely. Samozřejmě, že v parném a slunečném počasí nechybělo ochlazení vodou z hasičské cisterny a také pěna z našeho agregátu, z čehož měly radost hlavně děti. Pořadatelům se akce povedla a děkujeme, že se o nás postarali. Po příjezdu na chodovskou zbrojnici proběhl ještě výcvik juniorských hasičů "práce s proudnicí" a takzvané 3D hašení.

V sobotu 20. června jsme měli napilno, ačkoliv nebyl žádný ostrý výjezd, stejně jsme se nezastavili, od rána jsme vypomáhali se stěhováním druhého stupně Základní školy Komenského, což byla pro všechny velká zabíračka. Všem členům sboru, kteří byli ve svém volnu pomoct s vystěhováním školy, patří velké poděkování. Další sobotní akcí byla oslava Dne dětí ve Staré Chodovské. Jako každý rok jsme přijeli pro děti vyrobit pěnu. Akce byla velmi pěkná a naše pěna měla velký úspěch u dětí, dospělí už tolik radosti neměli.

Za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Rozloučení se ZŠ Komenského na tomto webu.

Páteční slunečné dopoledne 12. června patřilo každoroční akci, kterou pořádalo DDM Bludiště ve spolupráci se střediskem prevence MP Chodov a chodovskými hasiči s názvem "Branný den". Hlavním prvkem byla Detektivní hra, během které museli chodovští žáci 4-5. ročníků odhalit pachatele loupežného přepadení chodovské banky. Všichni dostali k dispozici indicie a rébusy, s jejichž pomocí museli pátrat po pachateli. Nápověda byla rozmístěna po celém městě. Během akce byly připraveny různé stanoviště, které jednotlivé třídy navštívily. Na akci se také podílela PČR s ukázkou služební kynologie. Chodovští hasiči měli na starosti přípravu táboráčku k opečení buřtů a stanoviště střelby ze vzduchové pistole. Na závěr po vyhodnocení hry byla předvedena hasičská technika včetně výroby oblíbené pěny.

Za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Chodovští hasiči mimo zásahové činnosti také spolupracují při organizování nebo zajišťování organizace různých akcí. Tentokrát jsme v sobotu 16. května spolupracovali s posádkou hasičského sanitního vozidla jednotky HZSp Sokolovská uhelná a organizátory na zajištění bezpečnosti ukázkové akce klubů vojenské historie u příležitosti oslav 70. výročí osvobození Československa. Tuto akci nazvanou Osvobození Karlovarska 1945/2015, pořádala Česká společnost přátel vojenské historie z.s. ve spolupráci s MMC Sokolov a KVH Schwarzwald.

Cílem celé akce bylo připomenutí historických událostí, které se odehrály v posledních dnech druhé světové války na území Karlovarského kraje. Pro celou Českou republiku jde, z pohledu vojenskohistorického o zásadní okamžiky, neboť Karlovarsko spadalo do americké zóny vojenský operací. Samotné Karlovy Vary byly rozděleny demarkační linií na dvě zóny a to na ruskou a americkou, každá na svém břehu řeky Ohře.

Tak jako každý rok, tak i letos pokračuje program preventivně výchovné činnosti chodovského městského záchranného systému. Tentokrát bylo školení připraveno pro žáky III. Základní školy ve středu 18. března. Základem těchto přednášek je poskytování předlékařské první pomoci při zraněních a úrazech každodenního života, ale i chování při požárech. Žákům chodovské školy přednášeli lektoři chodovského záchranného systému specializující se na oblast vzdělávání občanů města v problematice zvládání mimořádných situací. Kardiopulmonální resuscitace dětí i dospělých, krvácení, popáleniny, zlomeniny, otravy a poleptání, polohování zraněných, ale i chování při požárech i dopravních nehodách, to vše se probíralo v prostorách hasičské zbrojnice. Někteří z žáků si prakticky vyzkoušeli provádění kardiopulmonální resuscitace, ale také hašení požáru pomocí ručních hasicích přístrojů.

Ve čtvrtek 25. prosince na první svátek vánoční uspořádali chodovští hasiči každoroční klání ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo celkem deset hráčů a systémem hry každý s každým se utkali na dvou stolech v náročných zápasech. Suveréním vítězem turnaje se zaslouženě stal Jiří Pergler. O druhé a třetí místo se museli v rozhodujícím zápase utkat Marcel Weiss a Jiří Szewieczek, ten přišel na turnaj lépe připravený a Marcela Weisse nakonec udolal, i když velmi těsně. Pohodová nálada a sportovní duch všech soutěžících naplnili podstatu turnaje a v odpoledních hodinách se mohli všichni spokojeně rozejít za svými rodinami.

Na přelomu května a června probíhají v mnoha městech oslavy mezinárodního dne dětí. Organizují se různé zábavné projekty pro děti, ale i ukázky různých oddílů a sdružení. Náš sbor již tradičně spolupracuje v našem městě s DDM a v rámci letošních oslav tohoto mezinárodně uznávaného dne připravilo pro nejmenší, opět možnost vyřádit se v pěnovém baldachýnu. Ten jsme vytvořili pomocí přívěsného pěnového agregátu LG 200 u hřiště II. ZŠ. Dětem se mizení a znovu objevování v pěně líbilo. Stejný efekt mělo položení pěny v rámci oslav dne dětí v Božičanech následující den.

V rámci preventivně výchovné činnosti zavítali již tradičně chodovští hasiči do Mateřské školy a jeslí Moudrá sova v Doubí. Opět za krásného slunečného počasí si přišli kluci i holky, oblečeni stylově ve výstražných vestách, prohlédnout technické prostředky z vybavení cisternové automobilové stříkačky. Děti si mohli vyzkoušet, jak jim sluší přilba, jak se sedí v hasičském autě, jak jim padne zásahový kabát a mnoho dalšího včetně velmi oblíbeného stříkání z hasičské proudnice.

Tento týden navštívili náš sbor hasiči z SDH Mašťov (Ústecký kraj) se svým technickým automobilem TA-L1 VW Transporter. K nám zavítali poté, co firma Teleskopické stožáry s.r.o., namontovala na jejich technický automobil nový výsuvný osvětlovací stožár.  Nás zaujali na tomto provedení dvě věci. První bylo provedení LED technologie v reflektorech a druhou byla nová lehká přenosná elektrocentrála k napájení osvětlení stožáru. Přejeme hasičům z Mašťova, ať jim teleskopický stožár dobře slouží.

Chodovští hasiči se nestarají jen o bezpečnost v našem městě, ale pomáhají i s kulturním životem. V sobotu 21. září se v Chodově konalo tradiční Václavské posvícení, v rámci kterého probíhaly velké regionální trhy, výstava auto-moto Chodov 2013, výstava květin a další. Členové našeho sboru v přípravě na toto posvícení postavili velký stan u kulturního a společenského střediska, kde v sobotu probíhala ukázka výroby keramiky a další řemeslné výroby. Tuto sestavu stanů můžou stavět jen proškolené osoby a v Chodově to jsou jen členové sboru dobrovolných hasičů.