V říjnu 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u 16 událostí, z toho u čtyř požárů. V jednom případě se jednalo o plastový koš za poliklinikou v Chodově, další případ požáru v komínovém tělese v novostavbě rodinného domu v Jenišově, požár dvou zahradních chatek v Těšovicích a požár garáží v areálu VaK Karlovy Vary. Také zasahovali při dvou dopravních nehodách, které se naštěstí obešly bez zranění. (střet dvou osobních vozidel na křižovatce Smetanova-Školní, střet osobního vozidla a osobního vlaku mezi Chodovem a Chranišovem). Pět zásahů se týkalo likvidace následků při úniku ropného produktu z náplní vozidel na komunikaci (Chodov 9. května – Husova skvrna dlouhá 400 m, Chodov ul. Vintířovská, Smetanova, komunikace Chranišov - Nové Sedlo - Loket, komunikace Vřesová u autodopravy). V jednom případě byla jednotka nasazena na vyhledávání pohřešované osoby v Habartově. Tato akce složek IZS byla úspěšná, seniorka byla nalezena živá a předána záchranné službě. Ve dvou případech byla jednotka v rámci odborné přípravy prověřena při cvičeních (požár střechy věže Kostela sv. Vavřince a požár skladu expedice nové haly Lincol CZ s.r.o.). Jednotka také zasahovala při úniku neznámé látky do Novorolského rybníka. Jednou se jednalo o planý poplach při nahlášeném požáru restaurace Daliborka.

Hasiči nežijí jen zásahovou činností, ale pomáhají i svému městu v různých druzích činností. Především pomáhají tam, kde se využívá zkušeností hasičů a může pomoc speciální technika z naší výbavy. Přesně tak tomu bylo počátkem října na místním hřbitově, kdy členové sboru, přesněji zkušení hasiči ze zásahové jednotky, pomáhali na chodovském hřbitově s přesunem kamenného kříže, který stojí na ústředním místě uprostřed hřbitova. Naši hasiči společně s odbornou firmou přesouvali z technických důvodů kamenný kříž na jiné místo.

V období od 16. srpna 2011 do 19. září 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u čtyř požárů. Nejnáročnější byl požár kanceláře v objektu „Útočiště“ Chodov v Revoluční ulici. Další tři požáry se týkaly travních a lesních porostů v Hrnčířské ulici, v Jimlíkově a na Smolnickém kopci. Zde se jednalo o nepovolené pálení kabelů. Další události měly technický charakter. Likvidace olejové havárie ve sklepě v Tipu, vyproštění psa z mříže na Starém Náměstí, likvidace padlého stromu na komunikaci v Božičanech, ve třech případech jednotka otevírala nouzově byt při nebezpečí z prodlení (ponechány potraviny na plotně bez dozoru). Velmi náročný zásah absolvovali chodovští hasiči při spolupráci v rámci IZS s policisty a pohřební službou v ulici 9. Května, kde pomáhali při snesení velmi těžké zesnulé osoby v pokročilém stádiu rozkladu. V jednom případě jednotka zasahovala při dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty hned před zbrojnicí, které si vyžádalo zranění cyklisty. Počet událostí aktuálních k datu 19. září 2011 jednotka absolvovala celkem 110.

V období od 18. června 2011 do 16. srpna 2011 chodovští hasiči zasahovali u čtyř požárů (dva požáry bytů v Nové Roli a v Sokolově, pásový dopravník na SU, právní nástupce, a. s., zahoření potravin v bytě ulice Palackého v Chodově). V jednom případě jednotka zasahovala u dopravní nehody osobního vozidla bez zranění v Jenišově u obchodního domu Makro. V pěti případech se jednalo o úniky ropných produktů z vozidel spojených s krádežemi benzínu v Chodově a Vintířově. V Božičanech byl zachráněn pes z betonové skruže. Ve dvou případech jednotka zasahovala při záchraně osob (nouzové otevření bytu v Chodově U Porcelánky, fyzikální výbuch sudu na limonádu ve Staré Chodovské).

Ano, tak zněl název víkendového výletu několika členů sboru na řeku Ohři. Během soboty a neděle, 13. a 14. srpna, sjeli chodovští hasiči řeku Ohři na lodích v úseku od Kynšperka nad Ohří po jez Hubertus. Počasí bylo pěkné a dobrá nálada nás doprovázela již od ranních hodin při cestě z Chodova. Nelze se proto divit, že se jedné ze čtyř posádek podařilo "cvaknout" již během první půlhodinky na lodi. Sobotní den jsme ukončili příjemným posezením v loketském podhradí u místních dobrovolných hasičů.

V sobotu 6.8.2011 bojovali v prostorách BVC Chodov družstva složená z členů sboru o vítězství v plážovém volejbalu. V deštivém období letošního léta nám přálo počasí a tato sobota byla naštěstí slunečná. Za dobré nálady se čtyři tříčlenná družstva utkala každé s každým. Výsledková tabulka na konci nekompromisně ukázala na vítěze.

Řešení detektivní zápletky bylo hlavním tématem branného dne pro čtvrté a páté třídy všech základních škol v Chodově pátek 5. června roku 2011. Děti měly za úkol na základě složitých indicií vyřešit kriminální čin, které hledaly po celém městě. Hlavní část programu probíhala na Smolnickém kopci a částečně na stadionu ŠAK. Tento branný den připravilo středisko prevence kriminality s DDM Bludiště ve spolupráci chodovským sborem dobrovolných hasičů. Jako vždy jsme na tuto akci přijeli s cisternovou automobilovou stříkačkou Tatru 815 TERRNo1. Naším úkolem, bylo zajištění zázemí organizátorům i účastníkům, připravení táboráku s opečením buřtů, zajištění stanoviště s možností střelby ze vzduchové pušky, položení pěny a provést ukázku účinnosti hasebních prostředků. Součástí ukázek byla prezentace městské policie a ukázka použití služebních psů policií ČR.

V období od 17. května 2011 do 17. června 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u sedmi požárů (kontejner Jiráskova ulice Chodov, hrabanka Lesní ulice Chodov, osobní vozidlo Jenišov, travní porost Mírová u železniční tratě, vagón vlakové nádraží Chodov, plastový kontejner 9. Května Chodov, byt 1. Máje Chodov – připálené potraviny). V jednom případě jednotka zasahovala u dopravní nehody dvou osobních vozidel a autobusu (jedna zraněná osoba) na komunikaci č. II/222 za Mírovou. Dva další technické zásahy se týkaly havárie vody v Poděbradově ulici a nouzového otevření bytu v ulici Palackého, ve kterém byla nalezena zraněná osoba. V jednom případě bylo provedeno prověřovací cvičení jednotky v rámci Dne dětí na objekt DDM Bludiště v Husově ulici. Simulován byl požár střechy a z objektu byla průzkumnou skupinou zachráněna jedna osoba. V rámci zvyšování odborných znalostí členů jednotky byl proveden výcvik dýchací techniky v prostorách polygonu v Citicích včetně cvičení na dopravní nehodu se zraněním a požárem osobního vozidla. Počet událostí aktuálních k datu 17. června 2011 je celkem 72.

V období od 19. dubna 2011 do 17. května 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u devíti požárů. Pět požárů se týkalo lesních a travních porostů (Chodov Lesní ulice, Citice „u STK“, Chodov U Koupaliště, Chodov Nádražní ulice, Loket, Kozí Hora). Nejobtížnější byl požár lesa (Kozí Hora) poblíž Lokte, který pomáhali chodovští hasiči likvidovat v nepřístupném terénu společně s jednotkami z Lokte, H. Slavkova, Sokolova, K. Varů a SU, právní nástupce, a. s. Celkem zahořely v Chodově dva kontejnery. Jednotka zasahovala při požáru linkového autobusu na obchvatu K. Poříčí a při požáru uskladněného dřeva v Božičanech za sídlištěm.

V období od 14. 3. 2011 do 18. 4. 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u osmi požárů. Převážně se jednalo o požáry v přírodním prostředí. V šesti případech hasiči likvidovali požáry travních porostů (na Bílé vodě, pole U Koupaliště, pole za Železným dvorem, 2x lesík za „Potůčkem“, stráň v Hrnčířské ulici). Chodovští hasiči také vypomáhali při požáru střechy rodinného domu v Údolí. V jednom případě likvidovali požár sazí v komínovém tělese v Mírové. V sedmi případech zasahovali u takzvaných technických událostí. Třikrát likvidovali úniky ropných produktů (převrácený sud s ropným produktem u rodinného domu ve Staré Chodovské, uniklý benzín z osobního vozidla po krádeži na parkovišti u Penny a v ulici ČSO). Další technické události se týkaly vyhledávání ztracené osoby v Loučkách, provedení nouzového otevření garáže na žádost PČR v Nerudově ulici – potvrzené podezření na úmrtí, záchrana uvízlé osoby v bytě v ulici ČSM. Jednotka likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů se zraněním v Karlovarské ulici. Ve třech případech byli chodovští hasiči prověřeni při cvičeních - simulovaný požár řezací linky v bývalé sklárně v Hrnčířské ulici, dopravní nehoda se zraněním a vyproštěním osob včetně požáru vozidla ve Vintířově, požár kamionu v Karlových Varech, Rosnicích, u odbočky na Čankov - prověření dojezdových časů jednotky.  Odborná příprava členů jednotky byla zaměřena na rozbory zásahů a cvičení, tématem byly hlavně zásahy při dopravních nehodách s vyproštěním osob.

O víkendu, v sobotu druhého dubna, v nočních hodinách, jsme započali dlouho připravovanou služební cestu napříč republikou. Tuto cestu absolvovala tříčlenná posádka ve složení hlavní technik strojní služby "Šimi", strojník "Turda", velitel jednotky "Kišák". Hlavním úkolem bylo provedení pravidelného ročního servisu a technické údržby cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 Terrno1 zvané "jedničky" rok výroby 2003 a roční revize vysunovacích žebříků NOR-BAS. Jeden z žebříků byl chodovský a jeden od kolegů hasičů ze Sokolovské uhelné. Prvním zastavením na této dálkové cestě byla centrální stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě.