V srpnu 2010 řešila zásahová jednotka celkem 11 událostí. Z toho jednotka zasahovala „pouze“ u dvou požárů (pasová stanice důl Jiří, balík slámy v Mírové). Ostatní zásahy měly technický charakter (likvidace následků dopravní nehody tří osobních vozidel za Vřesovou směr Tatrovice – bez zranění, tři úniky ropných produktů u OD Coop, komunikace Vintířov – Nové Sedlo, z osobního automobilu Ford v Bezručově ulici). Další zásahy se týkaly technických pomocí, při kterých bylo zachráněno několik osob (kuriózní zásah v ulici U Koupaliště při záchraně matky uvízlé na balkóně, kterou uzavřela dvouletá dcerka, dále byla vyproštěna starší osoba z výtahu v Luční ulici, která nutně potřebovala léky, při nouzovém otevření bytu v Novém Sedle poskytli chodovští hasiči úspěšnou první pomoc starší osobě, kterou předali záchranné službě, v Tyršově ulici provedli členové jednotky nouzové otevření bytu, uvnitř hrozil požár od připalujících se potravin). Plánovanou požární asistenci provedli členové jednotky po ukončení Vavřinecké poutě během slavnostního ohňostroje. Chodovští hasiči se také v průběhu srpna osobně podíleli na popovodňové pomoci v oblastech postižených bleskovými povodněmi. Byla zorganizována výprava ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Lokte a Horního Slavkova. Celkem dvě družstva členů chodovských hasičů vypomáhala na Chrastavsku v obcích Nová Ves a Bílý Kostel po dobu dvou víkendů. Jejich hlavní činností z důvodu předpovědí nepříznivého počasí bylo ve spolupráci s armádou a potápěči čištění koryt vodních toků od polomů. Touto cestou je třeba poděkovat vedení města Chodova za zajištění potřebného technického i logistického zázemí, členům chodovské jednotky za osobní obětavost a velmi náročné pracovní nasazení.

V červenci 2010 řešila zásahová jednotka celkem 11 událostí. Celkem v sedmi případech se jednalo o požáry (6 x se jednalo o požáry travních či lesních porostů nejčastěji hrabanky – Chodov ul. Lesní a Nádražní, Vintířov u vodárny, 1x požár tří plastových kontejnerů za budovou MěÚ v Chodově).  Další 4 červencové události byly technického charakteru. Nejzávažnější byl únik čpavku ze železniční cisterny ve společnosti SU, právní nástupce, a. s., který byl zvládnut bez ohrožení obyvatelstva. Dále byla provedena likvidace úniku provozní náplně z osobního vozidla v Mírové – po krádeži benzínu a likvidace padlého stromu na el. vedení po větrné smršti v Chodově v ulici Lesní. Pouze jednou hasiči zasahovali u dopravní nehody osobního vozidla a motocyklu v Mírové, jejímž následkem bylo zranění motocyklistky.

Červen je každoročně jeden z nejnáročnějších měsíců. Nicméně letošní rok byl oproti loňskému červnu (17x) z pohledu zásahové činnosti klidnější. Chodovští hasiči celkem vyjížděli k devíti událostem. Celkem řešili tři požáry (byt ve Vřesové, skládka SATER za Vřesovou, sekačka a odpad za garážemi v Okružní ulici v Chodově). Dále v pěti případech likvidovali technické havárie (únik ropných produktů z vozidel o Penny a v ulici U Porcelánky v Chodově, ve dvou případech se jednalo o nouzové otevření bytu v ulici U Porcelánky v Chodově – jedna osoba zachráněna a předána záchranné službě, havárie vody v ulici Smetanova). Jednotka byla také prověřena při cvičení s námětem požár kuchyňky v mateřské škole. Členové jednotky absolvovali v průběhu června výcvik s vrtulníkem a letadlem při případné nutnosti nasazení letecké hasičské služby k hašení nepřístupných lesních a travních porostů.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Středisko prevence kriminality v Chodově a Občanské sdružení „Více 2003"pořádaly 4. června při příležitosti oslav mezinárodního dne dětí v prostorách areálu ŠaK a Smolnického kopce branný den pro děti z chodovských základních škol. Děti ze čtvrtých a pátých ročníků ZŠ měly příležitost pátrat po pachateli ve ,,Velké detektivní hře", soutěžit, střílet ze vzduchovky, prohlédnout si techniku a vybavení hasičů i městské policie, shlédnout ukázku policejních kynologů a opéci buřty.

V květnu 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 16 událostem. Oproti loňskému květnu (13) opět došlo k nárůstu počtu událostí. Jednotka se podílela na likvidaci celkem osmi požárů (dodávkový vůz Transporter v ulici U Koupaliště Chodov, nádražní sklad v Nové Roli, kontejnery v ulici Boženy Němcové Chodov, strom v ulici ČSO Chodov, dřevěná bouda Železný dvůr Chodov, balkon ve Spartakiádní ulici v Sokolově, Penny Market v Nejdku, rodinný dům v Božičanech). Dále členové jednotky řešili pět událostí, které byly technického charakteru (čerpání vody v ulici U Porcelánky Chodov, nouzové otevření bytu ve Vítězné ulici Chodov, havárie odpadu v Říjnové ulici Chodov, spolupráce se záchrannou službou při snesení pacienta v ulici Poděbradova Chodov, uvolněné plechy přístřešku na autobusovém nádraží Chodov). Ve dvou případech jednotka prověřila hlášený požár bytu ve Vřesové a požár chatky v Novém Sedle. Nakonec se jednalo v obou případech o planý poplach.

V úterý 1. června byl opět pořádán v našem městě zábavný program pro děti v rámci mezinárodního dne dětí.  V areálu Školního a Atletického klubu bylo připraveno mnoho disciplín a jedno ze stanovišť zajišťoval sbor dobrovolných hasičů Chodov.

Nejenom zásahová technika a výstroj jednotky je u našeho sboru omlazována, ale i zázemí se postupně vylepšuje. Tentokrát přišla na řadu kuchyňka. Provedla se likvidace starého nábytku, položení nové podlahy, samozřejmostí je nová malba a v těchto dnech se instaluje nová kuchyňská linka. Tato změna přispěje ke zkvalitnění prostředí na naší zbrojnici.

Opět se blíží každoroční soutěž O pohár starosty města Chodova, které je zároveň zařazena do Karlovarské krajské ligy 2010. Tato soutěž bude probíhat ve dnech 22. - 23. května 2010 v areálu Školního Atletického Klubu Chodov. Na začátku května bylo naším sborem provedeno očištění povrchu běžecké dráhy ŠAKu. Akce se zúčastnil i starosta sboru s velitelem zásahové jednotky. Dráhu jsme samozřejmě neočišťovali jen kvůli hasičské soutěži, ale i pro sportovce využívající atletický stadion.

Duben u chodovských hasičů byl opět poměrně náročný. Celkem jednotka řešila 12 událostí. Celkem bylo likvidováno 5 požárů (seník v Nové Roli, tráva a pneumatiky na Železném dvoře, pásová stanice Lipnice, travní porost v Královském Poříčí, garáž v ulici U Koupaliště), 5 událostí se týkaly zásahů technického charakteru (4 x nouzové otevření bytu v ulicích ČSO, U U Porcelánky – únik plynu, Palackého, Luční – penzion pro důchodce, záchrana labutě zamotané do vlasce Bílá voda), v jednom případě se jednalo o planý poplach – údajný požár chaty ve Vintířově. Jednou byla jednotka prověřena při cvičení s námětem požár bytu v osmém patře výškové obytné budovy v ulici U Porcelánky.

Celkem v osmi případech zasahovali chodovští hasiči v březnu 2010. Tato měsíční statistika výjezdů se o proti loňskému roku snížila o pět zásahů. Březnová statistika se napůl dělí s požáry a technickými zásahy. Jednotka likvidovala celkem čtyři požáry (2 x zahoření v bytech Budovatelů a Osadní, saze v komínovém tělese rodinného domu – Nové Sedlo, pasová stanice SU, právní nástupce, a. s. - Družba). Ostatní případy se týkaly technických zásahů. Jednou se jednalo o nouzové otevření bytu ve Vintířově, dále byl řešen únik ropného produktu v Horní ulici v prostorách betonárny. Nejzávažnější událostí byla železniční dopravní nehoda osobního vlaku a nákladního vozidla na železničním přejezdu v Mírové. V jednom případě vyjela jednotka na prověření kouře z obytné výškové budovy v ulici ČSM. Tento zásah byl vyhodnocen nakonec jako planý poplach.

I v letošním roce probíhá ve spolupráci chodovských hasičů s kanceláří prevence kriminality při městské policii Chodov vedené Ladislavem Staňkem preventivně výchovná akce zaměřená především na mládež. Dokonce si naši službu vyzkoušeli i děti z krizového centra v Karlových Varech, které také absolvovali první školení během února. Na základě požadavků škol byl sestaven roční plán školení, při kterém projdou tímto výcvikem všechny děti osmých a devátých tříd základních škol. Systém výuky je prováděn formou tří základních stanovišť.