Po pěti letech se sešli delegáti všech SDH organizovaných v SHČMS okresu Sokolov (OSH). Tento orgán je nejvyšším okresním článkem, který může schválit či odvolat funkcionáře v rámci činnosti výkonných orgánů OSH Sokolov. Pořádajícím shromáždění byl SDH Chodov a dne 6. 3. 2010 proběhlo jeho jednání, volba starosty OSH Sokolov, jeho náměstků, členů výkonného výboru a předsedy okresní a revizní rady. Dle programu proběhlo ustavení volební, mandátové, návrhové a pracovní komise, která dohlížela na průběh jednání a platnost voleb. Celkem se sešlo 35 delegátů ze 17 sborů v okrese Sokolov a nechyběli zde ani pozvaní hosté, např. zástupkyně Ligy proti Rakovině, Poštovní spořitelny a. s., společnosti zabývající se vedením účetnictví pan Borkovec a v neposlední řadě zástupci z ústředních orgánů SHČMS Praha Ing. Jan Aulický a František Hanus.

Všem občanům města připomínáme, že s příchodem jara je spojen i úklid svých pozemků a zahrad. Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (950 370 112 až 115). Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

V únoru 2010 se statistika událostí oproti loňskému roku (pouze 6 případů) výrazně navýšila, celkem k jedenadvaceti událostem vyjížděli chodovští hasiči. Únorová statistika se vzhledem k rozmarům zimního počasí rozšířila hlavně o zásahy technického charakteru. Celkem jednotka řešila v sedmnácti případech technickou pomoc (13 x odstranění nebezpečných stavů - rampouchy a sněhové převisy na veřejných objektech zejména školy, školky, úřady apod. – nejzávažnější událost spojená s rozmary počasí a podcenění nebezpečí byla propadlá střecha skladovací haly pod tíhou sněhu v Chranišově, dále se ve dvou případech jednalo o výpomoc v rámci spolupráce složek IZS zdravotnické záchranné službě při transportu pacientů, posledním případem byl únik neznámé pěnivé látky do Vintířovského potoka). Další dvě události se týkaly dopravních nehod (silnice I/6 – u odbočky na Hůrky - nehoda nákladního vozidla se zraněním a nehoda osobního vozidla v příkopu v Mírové -  bez zranění). V únoru chodovská jednotka řešila „pouze“ dva požáry (byt v Hornické ulici v  Sokolově a kontejner pod Smólnickým kopcem v Chodově). Stále probíhá také odborná příprava členů jednotky a během února proběhla hned dvě školení, jedno u našich kolegů v Sokolově se zaměřením na záchranu osob při požárech a identifikace nebezpečných látek. Druhé školení se týkalo záchrany osob na zamrzlé vodní hladině na Bílé Vodě. Za perfektní vedení výcviku a předání velmi důležitých informací a zkušeností děkujeme Ing. Hynkovi Černému (HZS Středočeského kraje ÚO Beroun), který patří k nejuznávanějším odborníkům této problematiky v ČR.

V lednu 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Oproti loňskému lednu se letošní lednová statistika rozšířila o jeden zásah. Chodovská jednotka celkem likvidovala čtyři požáry (dva kontejnery v Chodově, komín na Pískovém Vrchu, chata v Lesní ulici v Chodově), zbývající zásahy byly technického charakteru. V jednom případě se jednalo o dopravní nehodu dvou osobních vozidel u Lidlu s lehkým zraněním, ve třech případech byl nouzově otevřen byt (jedna osoba zraněna - zachráněna), jeden kuriózní zásah na otevření osobního vozidla, ve kterém byl uzamčen kojenec, ve dvou případech byly odstraňovány nebezpečné převisy, jednou se jednalo o planý poplach. V lednu opět započala pravidelná odborná příprava členů jednotky se zaměřením na témata přetlakové ventilace při požárech a významné objekty v hasebním obvodu ve smluvně vázaném Jenišově.

V prosinci 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke dvanácti událostem. Z toho 8 x hasiči likvidovali požáry (neobydlený dům Královské Poříčí, 3 x kontejnery z toho dva na Železném dvoře a jeden 9. května, chata na Vřesové, seník ve Fojtově, rodinný dům v Mírové – zachráněna 1 osoba a předána do péče lékařům, byt v Rotavě), 3 x se jednalo o zásahy technického charakteru (dopravní nehoda osobního vozidla mezi Mírovou a Počerny - 1 osoba zraněna - vyproštěna, záchrana zraněné osoby v koupelně - špatně fungující karma, vyhledávání pohřešované osoby Rotava – nalezena bohužel mrtvá), jednou vyjížděli k prověření elektrické požární signalizace objektu městského úřadu v Chodově – jednalo se o planý poplach. Podrobnější informace je možné nalézt na www.sdhchodov.cz.

V sobotu druhý svátek vánoční byl opět zorganizován na hasičské zbrojnici tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.  Letos se sportovního setkání zúčastnilo jedenáct hráčů, mezi kterými byl i jeden zástupce chodovské městské policie.  Po úvodním posezení u kávy došlo k rozlosování a první borci se hned odebrali do velké garáže, kde byl připraven zelený stůl, aby zase po roce zakusil sportovní zátěž. Tím začala náročná bitva o pěkné poháry a hodnotné ceny. Samozřejmě tento sportovní den byl proložen občerstvením a někteří hráči, aby vylepšili ještě více své umění s pálkou, ochutnali pár kousků zlatavého moku. V dobré náladě víkendového svátku si první tři místa opět skoro jako každý rok rozebrali ve vítězném pořadí Jiří Pergler mladší, Jiří Pergler starší a hlavní pořadatel sportovního svátku Pavel Kot.

Nechť množství dárků nenaruší statiku Vašeho příbytku a plameny

 

ze stromku nešlehají moc vysoko.

 

Klidné a šťastné vánoce přejí hasiči Chodov.

 

Sbor dobrovolných hasičů nežije jen zásahy, ale v tento čas se připravuje na vánoční svátky. Už 9. prosince proběhla na nové klubovně předvánoční besídka hasičské mládeže, ale o tom bude samostatný článek, členové zásahové jednotky instalovali světelnou výzdobu na budovu hasičské zbrojnice a připravuje se, na jeden ze svátků vánočních, každoroční turnaj ve stolním tenise.

V listopadu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 11 událostem. V tomto měsíci převládaly celkem v 7 případech zásahy technického charakteru (dopravní nehoda osobního vozidla v Lesní ulici -1 zraněná osoba, dopravní nehoda mezi Počerny a Starou Rolí - 4 zraněné osoby - dvě osoby vyproštěny, 3 x se jednalo o nouzové otevření bytu - v jednom případě nalezena usmrcená osoba, 2 x se jednalo o odstranění padlých stromů z komunikací). Statiky požárů rozšířily dva zásahy při požáru skládky SATER a požáru kontejneru v Nádražní ulici. Ve dvou případech byla jednotka prověřena při souběžném cvičení ve společnosti Chodos Chodov s. r. o. a společnosti Lincoln CZ.

V říjnu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Opět dominovaly požáry v sedmi případech. Během října došlo k poškození sedmi kusů plastových kontejnerů při čtyřech požárech, vrcholem byl odtažený plastový kontejner doprostřed Smolnického kopce a jeho zapálení. Žádáme občany Chodova o zvýšenou pozornost týkající se podezřelého pohybu osob kolem stanovišť kontejnerů. Případné poznatky ihned prosím sdělte na linku 156 nebo 158. Dále jednotka likvidovala požár travního porostu za Mírovou, strážního domku v Mírové a požár výškové obytné budovy v Nejdku. Celkem čtyřikrát zasahovala u případů, které měly technický charakter (dopravní nehoda dvou osobních vozidel na  křižovatce Jimlíkov – Nová Role s vyproštěním zraněného dítěte, čerpání vody ze zatopeného sklepu v Nádražní ulici, nouzové otevření bytu s podezřením na zranění ve Vřesové a kuriózní případ vyproštění zvířete z ventilačního potrubí v bytovém jádru v ulici U Porcelánky). V jednom případě byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení s námětem vyproštění osob při dopravní nehodě osobních vozidel v Jenišově.

V září 2009 řešila zásahová jednotka celkem 14 událostí. Statistika požárů stále dominuje nad ostatními druhy událostí. Celkem jednotka zasahovala u 8 požárů (skládka SATER, neobydlené objekty v Horním Slavkově, 3 x požáry kontejnerů včetně poškození fasády přilehlého domu v ulici Obránců Míru, rodinný dům v Horním Slavkově-usmrcená jedna osoba, požár bytu ve Slavíčkově ulici v Sokolově, zahoření v lesíku za ulicí U Koupaliště). Další 3 zásahy měly technický charakter. Celkem 2 x jednotka zasahovala při dopravních nehodách v Jenišově a ve Vintířovské ulici v Chodově. Zde členové jednotky provedli vyproštění zraněné osoby. Dále jednotka řešila únik benzínu z osobního vozidla v ulici Hlavní, zřejmě po krádeži. Další dva náročné zásahy absolvovali chodovští hasiči v rámci největšího cvičení svého druhu v ČR s názvem „FOREST FIRES 2009“ při simulovaném požáru lesa v prostorách Vojenského Újezdu Hradiště. V jednom případě se jednalo o planý poplach. Velmi významný den připadl na 23. 9. 2009, kdy se po těžké nehodě vrátila na stanici znovuzrozená cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1.