V srpnu 2009 řešila zásahová jednotka celkem 21 událostí. Varující je statistika požárů, kterých jednotka likvidovala v srpnu celkem patnáct (4 x skládka SATER, zahradní chatka v Horní ulici Chodov, dva plastové kontejnery v ulici Boženy Němcové v Chodově, zahoření potravin v bytech Slovenská ulice v Sokolově a 9. května v Chodově, dále tři požáry travních a lesních porostů, dodávkový vůz u Penny, dva požáry ve skladech v Chebské ulici v Karlových Varech). Dalších pět srpnových událostí byly technického charakteru (spolupráce složek IZS se ZS Sokolov při naložení těžkého pacienta, dva případy se týkaly čerpání vody v ulicích Palackého a Hrnčířská, dále nouzové otevření bytu v Luční ulici, v jednom případě jednotka zasahovala při dopravní nehodě dvou osobních automobilů bez zranění na křižovatce v Husově ulici u DDM). Plánovanou požární asistenci provedli členové jednotky po ukončení Vavřinecké poutě během slavnostního ohňostroje. Jednou se jednalo o planý poplach.

Po provedených úpravách v galerii si nyní můžete vychutnat fotografie v plné velikosti. To platí pro prohlížení při procházení Fotogalerie (v levém menu), u článků jsou z technických (nejde to zatím jinak) i praktických (fotka se nahraje rychleji) i nadále zobrazovány zmenšené náhledy.

Tip: fotky můžete prohlížet také pomocí klávesnice - pravá (i spodní) a levá (i horní) šipka posouvá fotky vpřed a vzad. Klávesa Esc zavře okno s fotkou.

V červenci 2009 řešila zásahová jednotka celkem 11 událostí. Celkem ve čtyřech případech se jednalo o požáry (požár střechy rodinného domu v Nejdecké ulici, nebezpečný požár výškové obytné budovy v Revoluční ulici, zahoření potravin v bytu v Jiráskově ulici a opět menší požár pneumatik na Recyklaci u Vřesové). Dalších 7 červencových událostí mělo technický charakter. Ve třech případech se čerpala voda ze zatopených sklepů a výtahových šachet po silných dešťových přeháňkách, v jednom případě došlo vlivem silného deště k vytvoření bazénu na střeše výškového obytného domu a následně k vytopení bytů v ulici U Koupaliště, v jednom případě byla poskytnuta technická pomoc při havárii vody v obytném domě. Ve dvou případech jednotka asistovala při dopravních nehodách (osobní a nákladní automobil v Mírové – 1 zranění, 2 osobní automobily na silnici č. I/6 - bez zranění).

Červen je každoročně jeden z nejnáročnějších měsíců a zásahová jednotka i letos řešila poměrně velké množství mimořádných událostí. Chodovští hasiči celkem vyjížděli k sedmnácti událostem. Z toho likvidovali 9 požárů (2 x požár kontejneru ve Vintířově, 1 x zahoření potravin v bytu v ulici budovatelů,  3 x likvidovali požár travního porostu - Bezručova ulice, hrabanka a kabely v lesíku za „potůčkem“, kolejiště v Hrnčířské ulici,  rodinný dům v Sokolově - Školní ulice, sklady u vlakového nádraží v Sokolově, 1 x dřevěná stáj v K.Varech - Doubí - cyklostezka Svatošské skály). Dalších 7 událostí mělo technický charakter. Ve dvou případech byla řešena dopravní nehoda (nákladní vozidlo - jeřáb v příkopu Černava, osobní vozidlo v Jenišově - nehody se obešly bez zranění). V jednom případě byl prověřen únik plynu v Revoluční ulici, ve dvou případech byl řešen padlý strom přes komunikaci (Hrnčířská ulice a „stará nejdecká“), dále záchrana zvířete papouška ARA ve Vintířově, v jednom případě se jednalo o prověření požárního poplachu elektrické požární signalizace v objektu Infocentra náměstí ČSM č. p. 39, který byl  vyhodnocen jako planý poplach. Dne 10. 6. 2009 chodovští hasiči absolvovali prověřovací cvičení v nové karlovarské KV Aréně při simulovaném požáru se zaměřením na evakuaci, vyhledávání a záchranu osob.

V rámci doprovodného programu filmového Krimifestu Chodov 2009, proběhlo ve středu 17. června na hasičské zbrojnici, dětské odpoledne.  Děti soutěžily v různých disciplínách a všichni dostaly sladkosti i poučné vystřihovánky včetně brožurek. Také si mohly prohlédnout vystavenou techniku jak našeho sboru, tak automobilový žebřík AŽ 37 Iveco ze stanice profesionálních hasičů ze Sokolova a sanitku rychlé pomoci od profesionálních podnikových hasičů ze Sokolovské uhelné.  Prostě to bylo slunečné a poetické odpoledne. Prostě pohodička. Chceme poděkovat hasičům z HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov a hasičům HZS podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. z Vřesové, že nám přivezli ukázat zajímavou techniku, kterou mají ve výzbroji. 

V květnu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 13 událostem. Oproti loňskému květnu s osmi zásahy opět došlo k nárůstu počtu událostí. Jednotka se podílela na likvidaci celkem pěti požárů (skládka Sater, rodinný dům Jalový dvůr, travní porost na Bílé vodě, elektrická lokomotiva v Novém Sedle, garáž v Počernech). Dále členové jednotky řešili sedm událostí, které byly technického charakteru (nouzové otevření bytu Revoluční ulice – nalezena mrtvá osoba, zahoření elektroinstalace digestoře v bytu výškové budovy Poděbradova ulice, nouzové otevření bytu v Hlavní ulici, nouzové otevření bytu Jiráskova ulice – podezření na zahoření potravin v bytě, likvidace nebezpečného odpadu z Chodovského potoka, vyproštění osob z výtahu ve Školní ulici, spadlý strom na osobní vozidlo v Tyršově ulici). V jednom případě jednotka prověřila hlášený požár chodby tělocvičny ZŠ v Husově ulici, jednalo se naštěstí o planý poplach.

Loupežné přepadení banky bylo hlavním tématem branného dne pro čtvrté a páté třídy všech základních škol v Chodově  pátek 5. června. Děti měly za úkol nalézt pachatele na základě složitých indicií, které hledaly po celém městě. Hlavní část programu probíhala na Smolnickém kopci.  Náš sbor, který byl spolupořadatelem vedle střediska prevence kriminality a DDM Bludiště, vyslal na tuto akci cisternovou automobilovou stříkačku Tatru TERRNo1 a historický hasičský automobil Tatra 805 „Kačena“.  Zajišťovali jsme zázemí organizátorům i účastníkům, připravení táboráku s opečením buřtů, možnost střelby ze vzduchové pušky, položení pěny a ukázku účinnosti hasebního prostředku „deflektoru“.  Součástí ukázek byla prezentace městské policie a ukázka použití služebních psů policií ČR. Branného dne se zúčastnilo přes 300 dětí obou ročníků chodovských základních škol. 

Duben byl u chodovských hasičů velmi náročný po všech stránkách jejich činností. Statistika událostí hovoří sama ze sebe. Celkem jednotka řešila 18 událostí, oproti loňskému dubnu s pouhými 10 výjezdy se jedná o výrazné navýšení počtu událostí. Celkem bylo likvidováno 10 požárů (3 x travní porost na Smolnickém kopci – odhalen mladistvý pachatel úmyslně založeného požáru, 3 x travní porost v Loučkách, Mírové a Jenišově, 1 x lesní porost v Nové Roli, zahoření potravin v bytě v Konečné ulici, nebezpečný požár skladu pneumatik recyklace u Vřesové, požár okna bytu v Poděbradově ulici),  7 událostí se týkalo zásahů technického charakteru (řešení dopravní nehody cisterny chodovských hasičů, 3 x nouzové otevření bytu – 2 zraněné osoby předány do péče lékařů, 2 x únik ropného produktu z osobního vozidla a technická pomoc při havárii vody v panelovém domě). V jednom případě se jednalo o planý poplach při prověření nahlášeného pálení zemědělských zbytků v Jenišově - Zátiší.

Vzhledem k velkému množství vkládaných fotografií požárů jsem provedl určité změny v galerii. V kategorii Požáry jsem vytvořil subkategorii 2009, kde naleznete fotografie z letošního roku. Starší fotky požárů zůstávají přístupné po kliknutí na kategorii Požáry. Kosmetickým úpravám bylo podrobeno rovněž samotné nabídkové menu Fotografie.

Věřím, že provedené změny přispějí ke zpřehlednění webu, a že je valná většina návštěvníků přivítá. Případné nedostatky prosím posílejte na adresu webmastera (pravý spodní roh webu).

Celkem ve třinácti případech zasahovali chodovští hasiči v březnu 2009. Tato měsíční statistika výjezdů se o proti loňskému roku nepatrně navýšila (o tři zásahy). V březnové statistice dominují zejména požáry, kterých jednotka likvidovala celkem devět (saze v komínovém tělese rodinného domu - Stará Chodovská, komunální odpad - Horní ulice, dvě nákladní vozidla - Horní ulice, byt Nové Sedlo - Sadová ulice, plastový kontejner - Karlovarská ulice, travní porost - Chranišov, společné prostory - N. Sedlo Sklářská ulice, osobní automobil - Vintířov, plastový mantinel - Čapkova ulice). Ostatní případy se týkaly technických pomocí. Jednou se jednalo o dopravní nehodu osobního vozidla za Mírovou (bez zranění), 1 x se jednalo o nouzové otevření bytu a likvidace nebezpečně nalomeného stromu v Mírové. Proběhlo také prověřovací cvičení s námětem vyproštění osob při dopravní nehodě osobního automobilu v Hrnčířské ulici.

Nová verze fotogalerie přináší zásadní změnu v logice ovládání. Nejnovější fotografie jsou vždy poslední položkou galerie, a tedy pokud si chcete prohlížet fotky směrem od nových ke starým, musíte v náhledu fotografií klikat na tlačítko "předchozí" (tedy šipka << vlevo dole). Typickým příkladem, kdy je nutno tento postup použít je aktuální foto u článků. Pokud si zobrazíte fotografii u nejnovějšího článku, ta je logicky nejaktuálnější a pro zobrazení předchozích fotek je třeba klikat na šipku vlevo (<<).