V pátek 15. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce po žádosti městské policie Chodov na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 11:46 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že na místní komunikaci a přilehlém parkovišti došlo k rozlití barvy neznámou osobou. Hlídka městské policie vyhodnotila nebezpečnost situace z důvodu silného znečištění a kluzkosti povrchu a po zjištění, že v tu dobu nemají technické služby kapacity na odstranění, vyžádali si zásah hasičské jednotky. Jelikož se jednalo o barvu vodou ředitelnou, provedli jsme na pokyn velitele očištění pomocí vysokotlakého proudu od CAS 30.

Ve čtvrtek 14. října vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby s použitím AED. K zásahu do Vintířova vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 12:04 hodin. K zásahu vyjíždí současně posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v systému RV a RZP. Po našem příjezdu na místo, přebíráme kardiopulmonální resuscitaci od příbuzných zraněné osoby. Zraněné osobě, která je v bezvědomí a bez pulzu, nasazujeme automatický defibrilátor. Stále pokračujeme v provádění KPR i ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři ZZS. Následně lékař ZZS konstatuje úmrtí osoby.

V sobotu 2. října vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K zásahu zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 22:36 hodin. Velitel naší jednotky, po spolupráci s operačním střediskem hasičů vyhodnotil jako nejbezpečnější místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, fotbalové hřiště v Tyršově ulici. Po příletu vrtulníku pomáháme s transportem zraněné osoby na palubu.

V rámci zásahu jsme spolupracovali s Policií ČR, Městskou policií Chodov, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a Leteckou záchrannou službou Plzeň-Líně.

V úterý 28. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů do Tatrovic. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 14:06 hodin. Na místě zásahu průzkumem zjišťujeme, že ropná skvrna je na silnici od Vřesové až do obce Tatrovice. Velitel zásahu informuje operační středisko a požaduje na místo další hasičskou jednotku a také správce komunikace se značkami na snížení rychlosti a s dalším hydrofobním sorbentem.

V pondělí 27. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 06:18 hodin. Na místě zásahu provádíme otevření bytu pomocí nářadí ze soupravy na VUP. Jednalo se o otevření bytu k odvrácení nebezpečí možného ohrožení zdraví.

V sobotu 25. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Luční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 07:12 hodin. Po příjezdu na místo otevíráme nouzově byt za přítomnosti hlídky Městské policie Chodov a pracovnice pečovatelské služby. V bytě nacházíme zraněnou osobu, které poskytujeme předlékařskou první pomoc. Velitel zásahu požaduje na operačním středisku vyslání posádky Zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme zraněnou osobu do jejich péče, a vracíme se na základnu.

Ve středu 15. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na spolupráci se složkami IZS. K transportu pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu vyjíždíme do ulice Luční s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 11:50 hodin. Po příjezdu na místo spolupracujeme se zdravotnickými záchranáři. Přesouváme zraněnou osobu po základním ošetření do celotělových vakuových nosítek. Z důvodu bezpečnějšího transportu zraněné osoby mimo budovu, musíme vysadit vstupní dveře do bytu a následně provádíme transport do sanitního vozidla.

V úterý 14. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Na tísňovou linku bylo nahlášeno podezření na zdravotní problémy osoby v bytě, která neotevírá a z bytu je slyšet vyzvánění telefonu. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 08:22 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje hlídka Policie ČR a hlídka městské policie, zjišťujeme, že byt byl již otevřen a žádné nebezpečí nehrozí.

V pondělí 6. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach naší jednotce dopoledne dvakrát a tentokrát to bylo na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení na žádost ZZS. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 10:01 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává oznamovatel, který uvádí, že osoba v bytě neotevírá a on se nemůže dostat do bytu. Velitel zásahu nařizuje násilné otevření vstupních dveří. V době nasazení speciálních prostředků značky Rescop, jsou dveře otevřeny uživatelkou, která uvádí, že se jí udělalo nevolno a nemohla otevřít. Na místo se dostavuje Zdravotnická záchranná služba, která provádí kontrolu zdravotního stavu osoby a se zjištěním, že není nutná hospitalizace, se vrací všechny záchranné složky zpět na základnu.

Ve čtvrtek 2. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do obce Vřesová vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 19:56 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka Policie ČR. V bytě se má nacházet osoba, která ale nereaguje. Velitel zásahu vydává příkaz vstoupit do bytu nouzově přes okno s využitím automobilového žebříku. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme zraněnou osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve středu 1. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 19:56 hodin. Na místě je zjištěno, že došlo k převržení láhve s motorovým olejem u jednoho osobního automobilu. Provedli jsme úklid zasažené části komunikace od oleje pomocí sypkého sorbentu.