V úterý 14. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu zvířete do ulice Bezručova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 15:07 hodin. Po příjezdu na fotbalové hřiště, kde nás již očekává správce fotbalového areálu, je potvrzeno uvíznutí srnce do sítě fotbalové konstrukce. Rozřezáním sítě byl srnec vyproštěn a vypuštěn do přírody.

V pátek 3. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. Na tísňovou linku bylo ohlášeno, že v ulici Čs. Odbojářů je na balkóně uzamčena žena a v bytě je malé dítě. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1 v čase 10:45 hodin. Na místě zásahu je zjištěno, že na balkóně jsou uzamčené dvě ženy již delší dobu, které přivolali zámečnickou službu. Zámečník by nemohl nouzově otevřít bezpečnostní dveře bez poškození. Hasiči na místě provedli vstup na balkon po přenosném vysouvacím žebříku a pomocí nástrojů řady Rescop provedli otevření dveří. Uvnitř bytu bylo zkontrolováno dítě, které bylo v pořádku.

Ve čtvrtek 2. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 IFA v čase 12:11 hodin. Na místě zásahu nás očekává hlídka městské policie a Policie ČR a přebíráme informace o tom, že v uvedeném bytě se může nacházet osoba v ohrožení života. Do bytu vstupujeme přes okno po žebříkové sadě výškové techniky. Byl proveden průzkum bytu a nikdo nebyl nalezen. Byt byl předán Policii ČR. Tento zásah byl prvním výjezdem nového člena zásahové jednotky. Proto byl po návratu zpět na základnu pokřtěn po hasičsku.

V úterý 30. dubna dopoledne je naše jednotka mimo zbrojnici v rámci příprav na městskou kulturní akci Filipojakubské noci. Krátce před desátou hodinou vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu osoby s použitím AED. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a velitelským automobilem Škoda Octavia v čase 09:47 hodin. Po příjezdu do ulice náměstí ČSM je v parku nalezena osoba po kolapsu, ale při vědomí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Ta je na místě asi minutu po nás. Osobu předáváme do péče zdravotníků a odjíždíme z místa zásahu.

V pondělí 22. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na parkovišti v ulici U Koupaliště. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:47 hodin. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu je potvrzeno, že se jedná únik benzínu z osobního vozidla. Jednotka provedla protipožární jištění a provizorní opravu. Majitelce, která se dostavila na místo, byla doporučena oprava v odborném servisu. Znečištěné místo bylo zasypáno sorbentem a uklizeno. 

Poslední dny vyjíždíme skoro každý den. K dalšímu zásahu jsme vyjeli v pondělí 15. Dubna. Na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je přijata informace o zavalení osoby stavebním materiálem v jedné z karlovarských firem. Operační středisko okamžitě vyhlašuje poplach pro čtyři družstva hasičů. Na místo události okamžitě vyjíždí další základní složky integrovaného záchranného systému. Naše jednotka vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRA v čase 14:44 hodin. Jako první jsou na místě dvě družstva hasičů jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary a hned za nimi dvě posádky zdravotnické záchranné služby. Chodovská jednotka je již na okraji Karlových Varů, když dostává od operačního střediska informaci, že osoba je již zachráněná a v péči zdravotníků. Následně jsme operačním střediskem odesláni zpět na základnu.

 

V sobotu 13. dubna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilné otevření vnitřních dveří v bytě, kde se nacházelo malé dítě. To bylo v pořádku předáno matce.

V pondělí 8. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:49 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie, provádíme násilné otevření bytu osoby volající o pomoc. Uvnitř je nalezena zraněná osoba. Velitel zásahu žádá operační středisko o povolání posádky zdravotnické záchranné služby. Do příjezdu zdravotnických záchranářů poskytujeme předlékařskou první pomoc a následně osobu předáváme do péče lékaře.

 

Ve čtvrtek 4. dubna, v době kdy jedno družstvo zasahuje u požáru lesa u Cihelen, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. K výjezdu je vyžádáno další družstvo chodovské jednotky. K zásahu úniku ropných produktů v ulici Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:25 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzen únik ropných látek z neznámého vozidla v délce 300 metrů. Provádíme posyp sorbentem a odstranění kapalného uhlovodíku. Během tohoto zásahu jsme operačním střediskem přeposláni k jiné události s vyšší prioritou. Byl ohlášen požár domu v Chodově.

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach ještě jedno a opět na technickou pomoc. Tentokrát na otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:55 hodin. Zabouchnutý byt v ulici Husova byl otevřen pomocí speciálního nářadí a majitelka bytu si aplikovala léky, které užívá na léčení.

 

V úterý 2. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů v ulici Čs. odbojářů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:48 hodin. Jednalo se o olejovou skvrnu motorového oleje, který neznámý řidič odhodil do popelnice komunálního odpadu. Na místo se dostavili také pracovníci technických služeb CHOTES, kteří popelnici odvezli. Jednotka následně provedla posyp sorbentem a úklid uniklé ropné látky.