Ve čtvrtek 2. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do obce Vřesová vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 19:56 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka Policie ČR. V bytě se má nacházet osoba, která ale nereaguje. Velitel zásahu vydává příkaz vstoupit do bytu nouzově přes okno s využitím automobilového žebříku. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme zraněnou osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

Ve středu 1. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 19:56 hodin. Na místě je zjištěno, že došlo k převržení láhve s motorovým olejem u jednoho osobního automobilu. Provedli jsme úklid zasažené části komunikace od oleje pomocí sypkého sorbentu.

V pondělí 30. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Čapkova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 16:33 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k vytopení čtyř bytů v panelovém domě. Na příkaz velitele zásahu byl uzavřen hlavní přívod vody v domě a byl vypnut přívod elektrické energie u vytopených bytů. Na místo zásahu je povolán dopravní automobil DA Iveco Daily chodovské jednotky s průmyslovým vysavačem na odsávání vody. Vodu jsme odstraňovali ve dvou nejvíce zasažených bytech. Přesně po hodině je zásah ukončen a vracíme se na základnu.

V sobotu 28. srpna, v době, kdy jsme zabezpečovali požární, logistické a zdravotní zajištění běžeckého závodu Chodovská vlečka, nám Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje vyhlásilo poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že je potřeba otevřít osobní automobil. K zásahu do ulice U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 18:14 hodin. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že řidič se snaží se dostat do vozidla, ačkoliv má k dispozici klíče. Zámky jsou evidentně poškozené a nefunkční, žádné další nebezpečí nehrozí. Velitel zásahu proto rozhodl, že jednotka dále zasahovat nebude a majiteli byla doporučena odborná specializovaná služba nebo servis.

V úterý 24. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na spolupráci se složkami IZS, záchrana osoby s využitím AED. K zásahu do Nového Sedla vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 15:09 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahuje posádka Zdravotnické záchranné služby a hlídka Policie ČR, se střídáme v provádění kardiopulmonální resuscitace. Po necelých třiceti minutách KPR, musí lékař konstatovat úmrtí osoby.

V neděli 22. srpna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Horní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:41 hodin. Po příjezdu na místo, spolupracujeme s hlídkami Policie ČR a Městské policie Chodov. V bytě je nalezena mrtvá osoba.

Ve středu 18. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:43 hodin. Po příjezdu na místo, provádíme odstranění vosího hnízda z pláště nízké budovy s využitím žebříku majitele a pomocí „hasičáčku na vosy“, který je volně dostupný v obchodech se sortimentem na hubení škůdců.

V úterý 17. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do obce Dolní Nivy, kde jsme místní jednotkou, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 16:14 hodin. Po příjezdu na místo, potvrzujeme operačnímu středisku informace o uvolněné konstrukci na střeše bytového domu. Uvolněnou část žebříku na střeše, jsme odstranili s využitím automobilového žebříku.

V sobotu 14. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Čapkova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:22 hodin a zároveň vyjíždí náš automobilový žebřík AZ 30 Iveco Magirus z hasičských slavností v Nové Roli. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka městské policie a Policie ČR, provádíme nouzové otevření dveří. V bytě je nalezena zraněná osoba, které do příjezdu Zdravotnické záchranné služby, poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, transportujeme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

Ve středu 11. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:01 hodin. Po provedeném průzkumu, kdy bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází v konstrukci budovy, bylo majiteli doporučeno obrátit se na specializovanou deratizační firmu.

V pondělí 9. srpna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu odchytu hada v panelovém domě vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:22 hodin. Po příjezdu na místo, kde díle spolupracujeme s hlídkou městské policie, která již kontaktovala chovatele plazů. Následně je zjištěno, že v blízkosti vchodu do sklepa panelového domu se nachází užovka obojková. Tu jsme po odchycení, vypustili v blízkosti vodní plochy, do přírody.