V neděli 12. ledna večer je na tísňovou linku ohlášen požár v panelovém výškovém domě v Sokolově. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje na základě získaných informací poplach šesti jednotkám hasičů i s automobilovým žebříkem AZ 32. Na základě přijetí dalších telefonátů je následně vyhlášen poplach všem jednotkám ve druhém stupni dle požárního poplachového plánu s dalším automobilovým žebříkem AZ 42. Jednotka Chodov vyjela k požáru s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 18:13 hodin. Na místo je vyžádána Zdravotnická záchranná služba a více hlídek Policie ČR. Po příjezdu prvních jednotek na místo události je prováděn průzkum ve výškové budově v ulici Marie Majerové. Průzkumem je zjištěno silné zakouření bytu zplodinami hoření a požár potravin. Operační středisko odvolává na základě požadavku velitele zásahu jednotky, které ještě nejsou na místě, zpět na základnu. Přesto na místě zasahuje několik hasičských družstev, vyšetřovatel požárů HZS, posádka ZZS a příslušníci Policie ČR.

V neděli 12. ledna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na ohlášený požár hrabanky v ulici Lesní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 14:39 hodin. Po příjezdu na místo je nám hlídkou městské policie upřesněno místo zásahu. Průzkumem je zjištěno, že se jedná o zakázané ohniště v lese, u kterého se nikdo nenachází a hrozí rozšíření. Provádíme hašení jednoduchými hasebními prostředky.

Tak jak pro chodovské hasiče skončil rok 2019, tak ten nový rok 2020 začal. Uběhlo jen 12 minut nového roku a Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro čtyři jednotky dle poplachového plánu na ohlášený požár výškové budovy v ulici Budovatelů. K zásahu vyjela naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 32 Iveco, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Po našem příjezdu za sledování rozveselených občanů města, kteří stále i v blízkosti zasahujících složek IZS odpalovaly zábavnou pyrotechniku, provádíme průzkum a potvrzujeme požár na balkoně ve 2. nadzemním podlaží. Provádíme hašení s tím, že se požár nerozšířil mimo balkon. Na místo požáru se dostavuje vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Pravděpodobná příčina požáru bylo zalétnutí zábavné pyrotechniky odpálené při oslavě nového roku.

K poslednímu zásahu v roce 2019, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v úterý 31. prosince v čase 21:47 hodin. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce na základě oznámení o požáru kontejneru v ulici U Koupaliště. Požár byl rychle zlikvidován pomocí jednoho útočného proudu „C“. Tímto zásahem byl ukončen náročný rok z pohledu nárůstu počtu výjezdů chodovských hasičů.

Ve středu 25. prosince po ukončení činnosti při požáru v Novém Sedle, jsme odesláni k požáru rodinného domu v Mezirolí na Karlovarsku. K tomuto požáru vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje postupně devět jednotek hasičů. Po příjezdu na místo již zcela rozvinutého požáru dřevěného rodinného domu, kde již zasahuje několik hasičských jednotek, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Ať už je to spolupráce na průzkumu, dalším řešení mimořádné události, ale také psychosociální pomoc. Na místě spolupracují jednotky hasičů s vyšetřovateli požáru Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, vyšetřovateli Policie ČR, ale také s řídícím důstojníkem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Škoda na rodinném domě byla předběžně stanovena na šest milionu korun a vyšetřovatel požárů pracuje jako s pravděpodobnou příčinou manipulace s prskavkami na vánočním stromku.

Ve středu 25. prosince večer vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce opět. Je ohlášen požár bytu v panelovém domě v ulici Sadové v Novém Sedle. Operační středisko vyhlašuje poplach jednotkám v prvním stupni dle požárního poplachového plánu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERNNo1 v čase 19:12 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem potvrzen požár v bytě, který se již snažili uhasit obyvatelé domu.  Provedli jsme uhašení požáru. Na místo se mezi tím dostavují další povolané hasičské jednotky a Policie ČR. Následně je prováděn průzkum v dalších bytech, ke kontrole zda se požár nerozšířil. Požár vybavení bytu vznikl pravděpodobně od adventního věnce. Po nahlášení likvidace požáru a uložení použitého hasičského vybavení, nás odesílá velitel zásahu na základě požadavku operačního střediska, k dalšímu požáru.  

K poslednímu zásahu v úterý 24. prosince jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v čase 21:50 hodin. K požáru osobního vozidla na silnici u Mírové jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Společně s námi vyslalo operační středisko na místo také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary a vyšetřovatele požárů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Po příjezdu na místo kde již zasahovali karlovarští profesionální hasiči, plníme příkazy vydané velitelem zásahu.

Ve čtvrtek 12. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár ve výškové budově v ulici U Koupaliště. K zásahu, kdy byl ohlášen požár elektroinstalace v panelovém domě, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 17:08 hodin. K zásah zároveň vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov s technikou CAS 20 Scania a AZ 32 Iveco. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo ke žhnutí elektroinstalace v rozvodech elektřiny v bytě. K žádným dalším škodám nedošlo.

V pátek 6. prosince vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky dle požárního poplachového plánu na požár automobilu v Novém Sedle. K zásahu do ulice Příční jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 14:52 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěn požár v motorové části osobního automobilu. Požár nebyl velkého rozsahu, protože se podařilo veřejnosti ještě před příjezdem hasičů provést prvotní hasební zásah hasicími přístroji.

Ve středu 13. listopadu, v době kdy jedno družstvo naší jednotky zasahuje v Kraslicích při spolupráci složek IZS, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro druhé družstvo jednotky Chodov. K ohlášenému požáru bytu v Novém Sedle vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 10:14 hodin. K zásahu jsou také vyslány jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Jsme na místě jako první a průzkumem zjišťujeme, že došlo k zakouření bytu zplodinami hoření od požáru potravin.

V pondělí 11. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce potřetí a i tentokrát to bylo na požár. Krátce po dvacáté hodině přijali hasiči na lince TCTV 112 hovor z Domova mládeže v Karlových Varech, podle kterého se v prostorách objektu šíří kouř. Podle oznamovatele bylo v tu chvíli v internátu ubytováno téměř pět set osob. K požáru do karlovarské městské části Drahovice vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Na místě již zasahují další povolané jednotky hasičů. Celkem bylo evakuováno 335 osob a na místě zasahovalo 6 hasičských jednotek a další specialisté ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR. Další info a fotografie na webu HZS Karlovarského kraje zde.

Video reportáž ze zásahu zde.