Na našem webu jsme nově uveřejnili na úvodní straně v pravé části odkaz na digitální povodňový plán města. V tomto odkazu se dozvíte informace o aktualizaci v povodňovém plánu, seznam podkladů a předpisů, souhrn odkazů povodňového plánu, věcnou a organizační část, grafickou část, kontakty a především příručky k povodňové ochraně.

Pro správné zobrazení mapové části plánu je na vašem počítači nutná instalace softwaru Java - Runtime Environment – JRE. V případě, že je z nějakého důvodu software Java nedostupný, bude textová část povodňového plánu stále přístupná, nefunkční budou jen mapy a související dotazy na databázi.

Alternativně lze v některých případech použít k prohlížení map klienta HTML, který  funguje v každém běžném prohlížeči se zapnutou podporou JAVA scriptů. Na rozdíl od apletu, není nutné instalovat další modul pro spouštění programů JAVA. Při prohlížení mapy je možno provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, měnit měřítko a kvalitu zobrazení a vyhledávat na mapě informace. Rozsah nabízených funkcí není zcela totožný, ale výhodou je možnost provozování i na počítači bez instalované podpory jazyka JAVA (např. v případě, že nemáte z důvodů zabezpečení počítače oprávnění k instalování programů).

Volba způsobu prohlížení map (JAVA/HTML) není dosud implementována u všech provozovaných povodňových plánů.

Některé dokumenty připojené k povodňovému plánu, jsou ve formátu PDF, pro správné zobrazení musíte mít instalován bezplatný prohlížeč Adobe Reader.