Víte, že…

Vlastníci nemovitostí mají za povinnost zpracovat pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, Povodňový plán vlastníka nemovitosti ???

Nutné zlo nebo efektivní nástroj pro minimalizaci škod na majetku, zdraví a životním prostředí?

Hrozí mi sankce, pokud ho nemám zpracovaný? Následující článek přináší stručný úvod do této problematiky. Základním právním dokumentem, který řeší problematiku zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí je zákon o vodách (254/2001 Sb.). Tvorba povodňového plánu vlastníka nemovitosti vychází z odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931.

Přesná podoba zpracování není dána, ovšem je nezbytné, aby povodňový plán vlastníka nemovitosti obsahoval určité údaje (TITULNÍ LIST – údaje o vlastníkovi a objektu, VĚCNOU ČÁST – hydrologické údaje, ohrožená místa objektu, přehled materiálu pro záchranné práce, rozmístění hlavních uzávěrů. ORGANIZAČNÍ ČÁST – kontakty na povodňové orgány, záchranné složky, osoby zodpovídající za určité úkony. GRAFICKOU ČÁST – mapa s objektem a vyznačením aktivní záplavové zóny, evakuační trasy.) - souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňový plán rovněž řeší provádění některých dalších přípravných povodňových opatření, i opatření prováděných během a po povodni. Povodňový plán vlastníka nemovitosti se zpracovává se ve dvou provedeních, z čehož jedno zůstává majiteli nemovitosti a druhé je předáno příslušnému orgánu obce, popř. odboru životnímu prostředí apod. Povodňové plány vlastníků nemovitostí se následně stávají součástí povodňového plánu obce – tato část je neveřejná.

Nevytvoří-li vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povodňový plán vlastníka nemovitosti, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta.

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste i vy povinni zpracovat povodňový plán, obraťte se na příslušný odbor Městského úřadu v Chodově (odbor Městského záchranného systému, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 352 352 171). Zde je možné získat podrobné informace, vzor povodňového plánu vlastníka nemovitosti, informace o záplavových územích atd.

Informace o stanovených záplavových územích, lze také získat z digitálního povodňového plánu města http://www.mestochodov.cz/bezpecnost/hasici/krizove-rizeni/. Zde je také možné nahlížet, krom jiného, i na hlásné profily vodních toků (aktuální stavy vodních toků) nebo údaje ze srážkoměrné stanice.