V současné době se na střechách nachází ve velké míře sníh a ledové převisy. To přináší sebou rizika. Pro kolemjdoucí i pro auta v blízkosti domu je to riziko pádu sněhové laviny ze střechy nebo pád ledových převisů a pro majitele budov velké riziko přetížení stavebních konstrukcí. Vysoká hmotnost sněhu a následně i odtávajícího sněhu, který sjede ze střechy, nebo velký ulomený ledový převis, se mohou stát příčinou velmi vážného zranění i škod na majetku.

Za hmotné škody a úrazy, které způsobí pád sněhu nebo ledových převisů ze střechy, odpovídá majitel nemovitosti. Bude-li způsobena škoda na majetku nebo na zdraví, bude poškozený vymáhat náhradu přímo na majiteli domu.

Základním předpokladem, který snižuje rizika pádu sněhu ze střechy, je vybavení protisněhovými doplňky. Patří sem sněhové zábrany a sněholamy. Jejich funkcí je zadržovat sníh na střeše do doby, než postupně odtaje do okapového systému. Sněholamy lze připodobnit k mřížím, které velké části sněhu rozdělují na menší části. Díky tomu se zmenšuje možnost vzniku škod na zdraví i na majetku. Dále se používají protisněhové tašky (mají výstupky) a protisněhové háky - oba prostředky rozdělují masu sněhu na menší části. U velkého množství sněhu ovšem ani tato opatření nedovedou zcela zabránit některým rizikům a je třeba se o sníh na střeše a o ledové převisy postarat.

 

Obecní vyhlášky i zákon upozorňují na povinnost majitele nemovitosti zabránit případnému vzniku škody na majetku nebo na zdraví v souvislosti s pádem sněhu ze střechy jeho nemovitosti. Odpovědnost majitele nemovitosti je zakotvena v  občanském zákoníku.

Odstranění sněhu a rampouchů musí zajistit majitel domu, u obecních domů se o tyto záležitosti většinou stará technická správa města. Nejbezpečnějším řešením je najmout si specializovanou firmu, která led a sníh odstraní např. s pomocí vysokozdvižné plošiny. Nutností je také označení rizikových úseků a upozornění na pád sněhu ze střechy a zabránění vstupu osob do rizikového prostoru. Toto opatření by ovšem měl majitel nemovitosti použít jen po nezbytně nutnou dobu, než řádným způsobem zajistí nemovitost proti pádu sněhu a ledu ze střechy.

Následuje zkrácená informace pracovníka měřící stanice spolupracující s Českým hydrometeorologickým ústavem ČR, který již několik let také spolupracuje s integrovaným záchranným systémem našeho kraje.

Poohří, nížiny -  Ostrov, Karlovy Vary,  Cheb, Chodov, Kynšperk nad Ohří -

18 - 35 cm  =   až 70 Kg na 1m2

 

Střední polohy - Horní Slavkov, Nejdek, Jáchymov, Kraslice -

42 -65 cm  =   až 125 Kg na 1m2

 

Horské oblasti - Horní Blatná, Boží Dar -

100 - 115 cm  = až 201 Kg na 1m2

 

Od středních poloh je zatížení pro jednoduché přístřešky, pergoly a automobilové stání již velké.

Pro rodinné domy a panelové domy je toto zatížení zatím únosné dle jejich konstrukce.