V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy na zásahy odstranění vosích a sršních hnízd. Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?

Hasiče volejte v případech že:
1. Hnízdo se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady a zdravotnická zařízení apod.
2. Hnízdo je na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije osoba s alergií na bodnutí včel, vos a sršní (uvedeno ve zdravotnické dokumentaci osoby, že je alergická na bodnutí hmyzu)

Kdy hasiče nevolejte:
1. Hnízdo je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3 metry - zde nikoho neohrožuje, v konstrukci budovy, v půdě
2. Hnízdo je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho neohrožuje

Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení jedinců, či skupin obyvatel.


Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli.

Nikdy se sami nevystavujte nebezpečí ohrožení tím, že zůstanete tam, kde nemusíte (nezůstávám na rekreační chatě- není to trvalé bydliště, přejdu na druhou stranu ulice, nenechám si hrát děti v blízkosti výskytu hnízda, neotevírám okno, u kterého jsem nechal vytvořit hnízdo, na okraji lesa a v lese je normální výskyt tohoto druhu hmyzu, nikdy se sami nevystavujete ohrožení).  Každý majitel budovy je povinen dbát na to, aby žádná součást budovy nikoho neohrožovala. To platí i v případě kdy je hnízdo nalepeno na konstrukci nebo je v konstrukci budovy. To stejné platí i pro pozemek.

Kontrolujte celý rok svůj majetek, aby se nevytvářeli hnízda vos a sršní. Hnízdo není vystavěno za jeden den. Pokud je ještě menšího rozměru můžete ho za pomocí běžně dostupných chemických a mechanických prostředků odstranit sami. Na větší si pozvěte odborné deratizační firmy, které mají speciální chemické prostředky na tuto likvidaci. Hasiči nemají žádné speciální chemické ani mechanické prostředky na odstraňování vosích a sršních hnízd.

Hasiči zasahují na veřejných místech nebo v případech bezprostředního ohrožení života. V případě přímého ohrožení na místo jede i zdravotnická záchranná služba.

Závěrem je nutno říci, že i včely, vosy a sršně mají svůj důvod být na světě. Neničme zbytečně to, co vlastně potřebujeme.