Poslední únorový pátek roku 2016 proběhlo školení zásahové jednotky dle ročního plánu školení a výcviku. Naše jednotka se sešla na učebně zbrojnice, kde lektoři provedli přednášku určených témat. Tím byly zásahy na nebezpečné látky, činnost hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru, činnost jistící skupiny. Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek v podmínkách naší jednotky. Dále obsluha a použití spojových prostředků, pravidla komunikace pomocí radiostanic, obsluha prostředků informační podpory u jednotky. Nouzové postupy v dýchacích přístrojích v kritických situacích a použití záchranných vyváděcích prostředků.

 

Následovala praktická část výcviku, která byla rozdělena na dvě části. První částí bylo prověřovací cvičení na požár podzemních a sklepních prostor se záchranou osob v zakouřeném prostoru a hašení požáru v nebezpečných podmínkách.

Po ukončení prověřovací části následovalo taktické cvičení, kde hasiči nacvičovali a zdokonalovali postupy průzkumu a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, označování prohledávaných a prohledaných prostor, použití vyváděcí techniky, nouzové postupy použití dýchacích přístrojů, různé techniky záchrany osob z budov při požáru, správné sestavení a použití nastavovacích žebříků.