V pátek 22. září jsme absolvovali prověřovací cvičení na téma požár výškové budovy s pohřešováním osob. K zásahu vyjela technika CAS 20 T815 TERRNo1, CAS 30 T815 TERRA, AZ 30 Iveco Magirus. Jednotka provedla vyhledání a záchranu pohřešované osoby, která byla nalezena v 8. NP a následně transportována mimo objekt. Dále byla provedena lokalizace a likvidace požáru pomocí dopravního vedení C od CAS20, rozdělovač CDCD, 1 proud D. Pomocí výškové techniky bylo připraveno hašení požáru pomocí proudu C.

Ve středu jsme se zúčastnili instrukčně metodického zaměstnání Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy profesionální hasiči cvičili se speciálním hasicím zařízením COBRA v obci Dolní Nivy. Naše družstvo mělo možnost si vyzkoušet hašení s tímto speciálním prostředkem, i když není ve výbavě JSDH Chodov. A bylo toho i více třeba výcvik hašení hořících olejů pomocí ručního hasícího přístroje třídy F. 

Děkujeme HZS Karlovarského kraje a obci Dolní Nivy za možnost výcviku.

Cold Cut System (CCS) COBRA je systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení. 

Celorepublikové cvičení zdravotnických záchranných služeb proběhlo v sobotu i v našem městě. Do města přijeli postupně všechny účastnící se posádky ZZS ze všech krajů ČR, aby u nás splnili jeden ze sedmi úkolů. Naše jednotka připravila jeden z mini úkolů, kdy prezentovala lokalitu Bílá vody, celorepublikové unikáty SOS Pointy a vybranou techniku chodovských hasičů.

V pátek 2. června jsme byli účastníky tématického cvičení v Karlových Varech s názvem Lanovka 2023. Toto cvičení bylo součástí celorepublikové soutěže pro posádky záchranné služby ze všech krajů ČR. Po požáru kabiny lanovky bylo na místě téměř padesát zraněných. Úkolem hasičů bylo dostat všechny figuranty z prostoru vstupní stanice lanovky i ze samotné kabiny lanovky a následně je předat záchranářům.  Na místě zasahovaly jednotky požární ochrany ze II. stupně požárního poplachu.

Chodovská jednotka po příjezdu na místo zásahu byla přesunuta k zajištění místa přistání vrtulníku letecké záchranné služby a transportování zraněných osob ze sanitních vozidel na palubu vrtulníku.

Ve středu jsme absolvovali společně s jedním družstvem jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a příslušníkem SPD OU Sokolov HZS KVK, instrukčně metodického zaměstnání se zaměstnanci a klienty stacionáře Mateřídouška v Chodově. Tématem bylo nejen základní seznámení s provozem, technickým a stavebním řešením, ale také potřebami uživatelů stacionáře. Na závěr proběhl nácvik evakuace budovy. Vše proběhlo v pořádku, ale jako všude, je stále co zlepšovat.

Ve středu 3. května je na tísňové linky všech základních složek IZS nahlášena nehoda autobusu a dodávkového vozidla u Oloví. Na místě se nachází více zraněných osob. Z dalších telefonátů bylo zjištěno, že dodávkové vozidlo patří Vězeňské službě ČR kdy část posádky je mrtvá a další zraněná, a převážený vězeň je na útěku. Na místo míří okamžitě všechny bezpečnostní a záchranářské složky. Naše jednotka vyjíždí na příkaz Krajského operačního a informační střediska Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:43 hodin. 

V pátek 31. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený požár pomocí EPS z PCO Městské policie Chodov na objekt 2. základní školy v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:38 hodin. Po příjezdu na místo jsme informováni hlídkou městské policie o evakuaci žáků a dospělých osob z obou hlavních budov školy. Jednalo se o prověřovací cvičení především uživatelů školy v reakci na automatické vyhlášení evakuace po spuštění EPS ve škole. Naše činnost byla zaměřena na průzkum, vyhledávání pohřešované dospělé osoby a její následnou záchranu, vyhledávání ohniska požáru. Ve škole nehořelo, jen byl vytvořen umělý kouř v jedné z technických místností k aktivaci EPS. Po splnění všech úkolů, bylo cvičení ukončeno. Cílem bylo prověřit činnost a reakce učitelů a vedení školy, a činnost hasičů naší jednotky při požáru ve škole.

V pondělí 25. července proběhl v prostorách naší zbrojnice opakovací výcvik v poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na KPR s použitím AED. Výcvik vedl instruktor z HZS Karlovarského kraje stanice Toužim. Výcvik byl zaměřen na opakování použití AED jednotkou hasičů jako first responder. Výcvik probíhal s využitím figuríny.

V sobotu 23. července jsme se zúčastnili výcviku v rámci přeshraniční spolupráce u německých hasičů, kteří zorganizovali speciální výcvik řízení hasičských vozidel při nestandardních situacích. Jak zvládat smyk, nedotáčivost, přetáčivost a další. Výcvik proběhl v Centru bezpečnosti automobilového a sportovního řízení Sachsenring na závodním okruhu Sachsenring. Výcviku, pod vedením zkušených instruktorů Auto-moto centra, se kromě nás a německých kolegů, zúčastnili řidiči z jednotek Loket, Horní Slavkov, Vintířov. 

Po dobu tohoto výcviku, zajišťovala požární bezpečnost v katastru Chodova v rámci plošného pokrytí, jednotka hasičů HZSp Sokolovská uhelná. Tímto děkujeme za pomoc se zajištěním bezpečnosti obyvatel Chodova.

Teorie:

krizové situace, brzdění, zvládání smyku, systémy ABS, ESP atd., nedotáčivost, přetáčivost, brzdné dráhy, průjezd zatáček, kopce, videa nehod na polygonu, když se nedodržují instrukce

Praxe:

1. nastavení sedaček a bezpečnost, správně sezení a držení volantu, jízda zručnosti 

2. krizové brzdění 25 km/h a 50 km/h, různé povrchy, voda, atd,

3. vyhýbací manévry s plným brzděním 25/50, různé povrchy

4. zatáčky, nedotáčivé smyky, plné brzdy 20-30 km/h

5. sjezdy z kopce max. 30 km/h plné brzdy, vyhnutí překážce

6. průjezd okruhem Sachsenring

7. vyhodnocení a certifikace

V úterý 30. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár v průmyslovém objektu. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:06 hodin. Na tísňovou linku byl ohlášen požár v kotelně výrobního objektu průmyslové zóně. Po příjezdu na místo se velitel zásahu kontaktuje s vedoucím pracovníkem, který ho informuje o kouři u prostoru kotelny a proběhlé evakuaci zaměstnanců. Jednalo se o vnitropodnikové cvičení pro zaměstnance. Pro hasiče se jednalo o takticko-prověřovací cvičení.

V pátek 12. listopadu proběhl další z plánovaných výcvikových dní. V rámci prohlubování znalostí s objekty v hasebním obvodu naší jednotky, jsme se seznamovali s rekonstruovanou budovou nové základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Základem bylo prověření nástupních ploch pro hasičskou techniku. Ustavení a dostupnost automobilového žebříku AZ 30 s možnostmi dostupnosti vodních zdrojů. Prověřovalo se nejen stavební řešení vnitřních prostor s druhy použitého materiálu a směry únikových a evakuačních cest, ale také řešení elektrické požární signalizace. S tím souviselo prověření klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole požární ochrany.