Ve středu jsme absolvovali společně s jedním družstvem jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a příslušníkem SPD OU Sokolov HZS KVK, instrukčně metodického zaměstnání se zaměstnanci a klienty stacionáře Mateřídouška v Chodově. Tématem bylo nejen základní seznámení s provozem, technickým a stavebním řešením, ale také potřebami uživatelů stacionáře. Na závěr proběhl nácvik evakuace budovy. Vše proběhlo v pořádku, ale jako všude, je stále co zlepšovat.

Ve středu 3. května je na tísňové linky všech základních složek IZS nahlášena nehoda autobusu a dodávkového vozidla u Oloví. Na místě se nachází více zraněných osob. Z dalších telefonátů bylo zjištěno, že dodávkové vozidlo patří Vězeňské službě ČR kdy část posádky je mrtvá a další zraněná, a převážený vězeň je na útěku. Na místo míří okamžitě všechny bezpečnostní a záchranářské složky. Naše jednotka vyjíždí na příkaz Krajského operačního a informační střediska Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:43 hodin. 

V pátek 31. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený požár pomocí EPS z PCO Městské policie Chodov na objekt 2. základní školy v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:38 hodin. Po příjezdu na místo jsme informováni hlídkou městské policie o evakuaci žáků a dospělých osob z obou hlavních budov školy. Jednalo se o prověřovací cvičení především uživatelů školy v reakci na automatické vyhlášení evakuace po spuštění EPS ve škole. Naše činnost byla zaměřena na průzkum, vyhledávání pohřešované dospělé osoby a její následnou záchranu, vyhledávání ohniska požáru. Ve škole nehořelo, jen byl vytvořen umělý kouř v jedné z technických místností k aktivaci EPS. Po splnění všech úkolů, bylo cvičení ukončeno. Cílem bylo prověřit činnost a reakce učitelů a vedení školy, a činnost hasičů naší jednotky při požáru ve škole.

V pondělí 25. července proběhl v prostorách naší zbrojnice opakovací výcvik v poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na KPR s použitím AED. Výcvik vedl instruktor z HZS Karlovarského kraje stanice Toužim. Výcvik byl zaměřen na opakování použití AED jednotkou hasičů jako first responder. Výcvik probíhal s využitím figuríny.

V sobotu 23. července jsme se zúčastnili výcviku v rámci přeshraniční spolupráce u německých hasičů, kteří zorganizovali speciální výcvik řízení hasičských vozidel při nestandardních situacích. Jak zvládat smyk, nedotáčivost, přetáčivost a další. Výcvik proběhl v Centru bezpečnosti automobilového a sportovního řízení Sachsenring na závodním okruhu Sachsenring. Výcviku, pod vedením zkušených instruktorů Auto-moto centra, se kromě nás a německých kolegů, zúčastnili řidiči z jednotek Loket, Horní Slavkov, Vintířov. 

Po dobu tohoto výcviku, zajišťovala požární bezpečnost v katastru Chodova v rámci plošného pokrytí, jednotka hasičů HZSp Sokolovská uhelná. Tímto děkujeme za pomoc se zajištěním bezpečnosti obyvatel Chodova.

Teorie:

krizové situace, brzdění, zvládání smyku, systémy ABS, ESP atd., nedotáčivost, přetáčivost, brzdné dráhy, průjezd zatáček, kopce, videa nehod na polygonu, když se nedodržují instrukce

Praxe:

1. nastavení sedaček a bezpečnost, správně sezení a držení volantu, jízda zručnosti 

2. krizové brzdění 25 km/h a 50 km/h, různé povrchy, voda, atd,

3. vyhýbací manévry s plným brzděním 25/50, různé povrchy

4. zatáčky, nedotáčivé smyky, plné brzdy 20-30 km/h

5. sjezdy z kopce max. 30 km/h plné brzdy, vyhnutí překážce

6. průjezd okruhem Sachsenring

7. vyhodnocení a certifikace

V úterý 30. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár v průmyslovém objektu. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:06 hodin. Na tísňovou linku byl ohlášen požár v kotelně výrobního objektu průmyslové zóně. Po příjezdu na místo se velitel zásahu kontaktuje s vedoucím pracovníkem, který ho informuje o kouři u prostoru kotelny a proběhlé evakuaci zaměstnanců. Jednalo se o vnitropodnikové cvičení pro zaměstnance. Pro hasiče se jednalo o takticko-prověřovací cvičení.

V pátek 12. listopadu proběhl další z plánovaných výcvikových dní. V rámci prohlubování znalostí s objekty v hasebním obvodu naší jednotky, jsme se seznamovali s rekonstruovanou budovou nové základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Základem bylo prověření nástupních ploch pro hasičskou techniku. Ustavení a dostupnost automobilového žebříku AZ 30 s možnostmi dostupnosti vodních zdrojů. Prověřovalo se nejen stavební řešení vnitřních prostor s druhy použitého materiálu a směry únikových a evakuačních cest, ale také řešení elektrické požární signalizace. S tím souviselo prověření klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole požární ochrany.

Ve středu 3. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený rozsáhlý požár lesa v těžko dostupném terénu u Oloví. K požáru lesa v rozsahu 100 na 100 metrů, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 09:17 hodin. Operační středisko vyslalo na místo také jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Kraslice, jednotku HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotku SDH Oloví, jednotku SDH Rotava, jednotku SDH Kraslice, jednotku SDH Habartov, jednotku SDH Jindřichovice, jednotku SDH Krajková a jednotku SDH Březová (SO). Místo seřadiště zásahové techniky bylo určeno u železničního přejezdu P138.

Ve středu 29. září se členové naší zásahové jednotky zúčastnili plánovaného výcviku, který byl jako opakovací směřován do výrobního objektu společnosti KH Czechia v Chodově.

Hlavním oborem činnosti KH Czechia je výroba, zušlechtění a sestavování vysoce kvalitních plastových součástek pro automobilový průmysl a nově také výroba kvalitních jednorázových výrobků pro zdravotnický průmysl. KH Czechia je součástí zahraniční společnosti, která zaměstnává po celém světě přes 3000 kvalifikovaných osob.

Chodovští hasiči se seznámili s novinkami ale i celým provozem ve všech objektech komplexu výroby. Stavebními dispozicemi, které mohou být důležité pro hasební zásah, ale také pro zásahy technického charakteru. Kontrolovali se nástupní plochy pro hasičskou techniku, únikové východy, umístění a ovládání uzávěrů technologických médií. Provedla se zkouška požárně-bezpečnostních zařízení a funkčnost požární nádrže. V rámci toho se provedla provozní zkouška čerpadel u cisternových automobilových stříkaček naší jednotky.

Na konci června se naše jednotka zúčastnila společně s jednotkami HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov a CHZ Sokolov instrukčně metodického zaměstnání k seznámení s prostory stavby vývojového centra BMW Group v průmyslové zóně Podkrušnohorská výsypka. Průvodci nám byly zástupci vedení německé automobilky a zástupce stavby BMW. Seznámení s prostorem výstavby bylo naplánováno z důvodu možného zásahu v průběhu stavby na velké ploše. Součástí bylo také seznámení s budoucím členěním areálu, ale také specifiky ohlašování událostí.

Fotografie ukazují jízdu v prostoru stavby a následnou údržbu zásahové techniky po příjezdu na základnu. Uveřejnění fotografie z jízdy po stavbě bylo povoleno vedením BMW Group.

Druhou a třetí květnovou sobotu proběhlo u naší zásahové jednotky, za dodržení protiepidemických opatření, opakovací školení a praktický výcvik v problematice otevírání uzavřených prostor. Lektor specializované firmy zopakoval všechny základní právní aspekty této problematiky, zopakoval rozdělení bezpečnostního členění zabezpečovacích prvků a postupy překonání zabezpečovacích prvků používané hasičskými jednotkami při nouzovém otevření uzavřených prostor v souvislosti nebezpečí z prodlení. Všichni hasiči si následně vyzkoušeli postupy překování zabezpečovacích prvků pomocí technického vybavení používané naší jednotkou.