V úterý 30. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár v průmyslovém objektu. K zásahu do ulice Vintířovská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:06 hodin. Na tísňovou linku byl ohlášen požár v kotelně výrobního objektu průmyslové zóně. Po příjezdu na místo se velitel zásahu kontaktuje s vedoucím pracovníkem, který ho informuje o kouři u prostoru kotelny a proběhlé evakuaci zaměstnanců. Jednalo se o vnitropodnikové cvičení pro zaměstnance. Pro hasiče se jednalo o takticko-prověřovací cvičení.

V pátek 12. listopadu proběhl další z plánovaných výcvikových dní. V rámci prohlubování znalostí s objekty v hasebním obvodu naší jednotky, jsme se seznamovali s rekonstruovanou budovou nové základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Základem bylo prověření nástupních ploch pro hasičskou techniku. Ustavení a dostupnost automobilového žebříku AZ 30 s možnostmi dostupnosti vodních zdrojů. Prověřovalo se nejen stavební řešení vnitřních prostor s druhy použitého materiálu a směry únikových a evakuačních cest, ale také řešení elektrické požární signalizace. S tím souviselo prověření klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole požární ochrany.

Ve středu 3. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený rozsáhlý požár lesa v těžko dostupném terénu u Oloví. K požáru lesa v rozsahu 100 na 100 metrů, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 09:17 hodin. Operační středisko vyslalo na místo také jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Kraslice, jednotku HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotku SDH Oloví, jednotku SDH Rotava, jednotku SDH Kraslice, jednotku SDH Habartov, jednotku SDH Jindřichovice, jednotku SDH Krajková a jednotku SDH Březová (SO). Místo seřadiště zásahové techniky bylo určeno u železničního přejezdu P138.

Ve středu 29. září se členové naší zásahové jednotky zúčastnili plánovaného výcviku, který byl jako opakovací směřován do výrobního objektu společnosti KH Czechia v Chodově.

Hlavním oborem činnosti KH Czechia je výroba, zušlechtění a sestavování vysoce kvalitních plastových součástek pro automobilový průmysl a nově také výroba kvalitních jednorázových výrobků pro zdravotnický průmysl. KH Czechia je součástí zahraniční společnosti, která zaměstnává po celém světě přes 3000 kvalifikovaných osob.

Chodovští hasiči se seznámili s novinkami ale i celým provozem ve všech objektech komplexu výroby. Stavebními dispozicemi, které mohou být důležité pro hasební zásah, ale také pro zásahy technického charakteru. Kontrolovali se nástupní plochy pro hasičskou techniku, únikové východy, umístění a ovládání uzávěrů technologických médií. Provedla se zkouška požárně-bezpečnostních zařízení a funkčnost požární nádrže. V rámci toho se provedla provozní zkouška čerpadel u cisternových automobilových stříkaček naší jednotky.

Na konci června se naše jednotka zúčastnila společně s jednotkami HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov a CHZ Sokolov instrukčně metodického zaměstnání k seznámení s prostory stavby vývojového centra BMW Group v průmyslové zóně Podkrušnohorská výsypka. Průvodci nám byly zástupci vedení německé automobilky a zástupce stavby BMW. Seznámení s prostorem výstavby bylo naplánováno z důvodu možného zásahu v průběhu stavby na velké ploše. Součástí bylo také seznámení s budoucím členěním areálu, ale také specifiky ohlašování událostí.

Fotografie ukazují jízdu v prostoru stavby a následnou údržbu zásahové techniky po příjezdu na základnu. Uveřejnění fotografie z jízdy po stavbě bylo povoleno vedením BMW Group.

Druhou a třetí květnovou sobotu proběhlo u naší zásahové jednotky, za dodržení protiepidemických opatření, opakovací školení a praktický výcvik v problematice otevírání uzavřených prostor. Lektor specializované firmy zopakoval všechny základní právní aspekty této problematiky, zopakoval rozdělení bezpečnostního členění zabezpečovacích prvků a postupy překonání zabezpečovacích prvků používané hasičskými jednotkami při nouzovém otevření uzavřených prostor v souvislosti nebezpečí z prodlení. Všichni hasiči si následně vyzkoušeli postupy překování zabezpečovacích prvků pomocí technického vybavení používané naší jednotkou.

V pondělí 10. května absolvovala část naší zásahové jednotky opakovací školení a výcvik v metodice a taktickém postupu vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Za dodržení protiepidemických opatření si hasiči zopakovali zajištění místa nehody, zajištění havarovaného vozidla proti pohybu, taktiku vstupu do vozidla k ošetření osob a použití hydraulických vyprošťovacích nástrojů.

Chodovští hasiči provádějí poslední rok mnoho činností, které přímo nesouvisí s jejich základní činností. Zabezpečují zřizování a provoz testovacích míst nejen na hraničních přechodech a přímo v Chodově, ale také dovoz dezinfekčních látek, rozvoz osobních ochranných prostředků vybraným skupinám obyvatel města, odvoz seniorů do očkovacích středisek. Samozřejmostí je neustálé zabezpečování výjezdů k mimořádným událostem, ale také zajišťování údržby jak techniky, tak osobních prostředků jednotlivých hasičů. Nedílnou součástí je také výcvik a školení. Školení zatím probíhá individuálně a výcvik po malých skupinách za dodržení všech protiepidemiologických opatření. Součástí výcviku hasičů jsou i výcvikové a kondiční jízdy. V úterý proběhly kondiční jízdy několika hasičů za stanovených podmínek, a to s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus. Při kondičních jízdách se nejen zdokonalují schopnosti v řízení hasičských automobilů, ale také se prověřuje průjezdnost ulic, nástupní plochy u výškových budov a dostupnost záchranného koše při využití automobilového žebříku.

V sobotu proběhl další výcvik části jednotky a to na téma záchrana osob z výšek a sebezáchrana hasičů u zásahu s využitím lanových prostředků a automobilového žebříku AZ30. Naši hasiči si zopakovali vázání uzlů, zřizování kotevních bodů, jištění, nouzové slanění, bezpečný pohyb po střešních konstrukcích. Dále prováděli záchranu osoby z výšek pomocí automobilového žebříku s využitím vanových nosítek a vyprošťovací desky Baxtrap a dalších technických prostředků. Závěrem byly provedeny kondiční jízdy s hlavní zásahovou technikou.

V sobotním odpoledni, druhého adventního víkendu, proběhl u naší jednotky výcvik s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus. Výcviku se účastnila jen část jednotky, abychom splnili všechny nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19. Naši hasiči procvičovali hašení z výškové techniky, kdy vytvářeli přívodní hadicové vedení k cisternové automobilové stříkačce z podzemního hydrantu, dopravní vedení po žebříkové sadě do záchranného koše, hašení z koše pomocí hasícího monitoru plnoproudem i kombinovanou proudnicí. Dále procvičovali pohyb na střeše budovy a dohašovaní pomocí hasební sady. Následovalo vnikání do uzavřených prostor přes okno ze záchranného koše s využitím sady Rescop a záchrana osoby pomocí košových a vanových nosítek z nadzemního podlaží pomocí automobilového žebříku. Výcvik byl zakončen kondičními jízdami s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30. 

Jak jsme již informovali, naše jednotka dostala pro řešení mimořádných událostí do užívání, automobilový žebřík se záchranným košem. V současnosti probíhá intenzivní výcvik s tímto AZ 30M1Z. Provádíme výcvik a zkoušky výškové dostupnosti ve městě. Výcvik probíhá jak v areálu hasičské zbrojnice, ale také u vybraných budov. Ve čtvrtek 11. června proběhl také noční výcvik k procvičení ovládání a taktického nasazení ve snížené viditelnosti. Noční výcvik byl směrován mimo výškové panelové domy, abychom nevyvolávali případnou paniku osob v těchto domech. Noční školení bylo provedeno u budovy gymnázia v ulici Staroměstská.