Na první pohled jsou to obyčejné dveře, podobné těm, co máte doma do pokoje. Vzhled ale není všechno. Jejich materiál a vybavení mohou zabránit ztrátám na lidských životech i na majetku. Protipožární dveře totiž se na rozdíl od klasicích liší nejen cenou ale i funkcí – slouží jako požární uzávěr proti šíření ohně a kouře. Pokud bydlíte v bytovém domě, měli byste je mít osazeny minimálně ve vstupních dveřích do bytu. A jak je poznáte a jak se značí? 

Požární dveře jsou specifickou výplní otvorů v budovách pozemního stavitelství. Od klasických dveří se dveře požární nemusí lišit vnějším vzhledem, liší se však podstatně uspořádáním vnitřního souvrství dveřního křídla a také zárubně. Požárními dveřmi tedy můžeme v budově projít, aniž bychom jejich význačnou funkci zaregistrovali. Proč jsou tedy požární dveře ve stavbách používány?

Trávu opravdu vypalovat nesmíte.
Vypalování trávy a porostů je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Samozřejmostí je také náhrady škody.

Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední dny v roce byly klidné a strávené v pohodě. Přestože vánoční svátky bývají z hlediska výjezdů hasičů klidnější než bujaré vítání nového roku, rádi bychom občanům dali několik rad, jak se během vánočního období vyvarovat požárům.  

Svíčky a prskavky

Máme čas adventu a mnoho z nás si večer zpříjemní zapálením svíčky. Lidé si však v této souvislosti neuvědomují, že plamen svíčky je otevřený oheň, který může způsobit požár. Pokud tedy svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste je vždy řádně uhasili a nikdy neopustili byt či dům, dokud nedohoří. Pečlivě také volte místo, na které svíčku položíte a nejlepší je stabilní nehořlavá podložka. Pamatujte na bezpečnou vzdálenost svíčky od hořlavých předmětů, kterými jsou naše domácnosti přeplněné (sedačky, závěsy, záclony apod.). Myslete také na děti a domácí mazlíčky, aby nikdy nezůstali s hořící svíčkou v místnosti sami. Stačí totiž chvilka nepozornosti a neštěstí je tady.

Někteří z Vás si také o Vánocích zdobí stromeček prskavkami. I v tomto případě pamatujte, že prskavka je otevřený oheň, který může způsobit požár.

V lokalitě Bílé vody, hojně využívané volnočasové a sportovní oblasti v Chodově kdy se každý rok zvyšuje frekvence lidí nejen ohledně koupání, ale i jiných volnočasových aktivit, byly na konci července umístěny nově dva záchranné SOS body. Každý záchranný bod je vybaven nouzovým tlačítkem a komunikátorem pro spojení se stálou službou Městské policie Chodov. Je vybaven automatickým externí defibrilátorem, což je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné první pomoci - resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce, typ Lifepack 1000 včetně elektrod pro děti i dospělé. Je zde lékárnička, záchranný plovák a házecí pytlík s plovoucím lanem. Oba body jsou pod dohledem kamer Městské policie Chodov v sofistikovaném SMART provedení.

V neděli, stejně jako v sobotu, jsme rozváželi do poštovních schránek seniorům věkové kategorie nad 80 let, zdravotnické třívrstvé ústenky (roušky), které obdrželo město Chodov. Ochrannou pomůcku dostalo v průběhu víkendu 440 nejstarších obyvatel města do svých poštovních schránek.

Dnes jsme společně se strážníky městské policie, rozváželi do poštovních schránek seniorům věkové kategorie nad 80 let, zdravotnické třívrstvé ústenky (roušky), které město Chodov obdrželo přes ORP cestou HZS ze zásob Stání správy hmotných rezerv. Ochrannou pomůcku dostanou v průběhu víkendu zhruba čtyři stovky nejstarších obyvatel města do svých poštovních schránek.

Distribuční akce bude pokračovat v pondělí, kdy si roušku může vyzvednout každý, kdo ji bude potřebovat. Chodov proto připravil celkem tři distribuční místa, a to v pokladně kina v Kulturním a společenském středisku, poliklinice a městské knihovně. Výdej bude probíhat od pondělí 15. února od 10 do 13 hodin do vyčerpání zásob.

Město má zatím k dispozici 30 000 kusů roušek a zájemce žádá, aby byli ohleduplní a nechodili si pro roušky opakovaně.

Blíží se doba dovolených a není tedy na škodu, připomenout si základní pravidla požární bezpečnosti, jak ochránit svoji domácnost v době naší nepřítomnosti. Hasičský záchranný sbor ČR by chtěl zvýšit povědomí občanů o možných bezpečnostních rizicích a přispět ke snížení množství mimořádných událostí, ke kterým musí hasiči během léta každoročně vyjíždět. 

Během loňského léta (od 1. července do 31. srpna 2019) zasahovali hasiči u požáru v domácnostech ve 377 případech. Tyto požáry si vyžádaly 7 lidských životů, což je nejvíc za posledních 10 let. 86 osob bylo zraněno. Požáry v domácnostech způsobily jen za tyto dva letní měsíce škodu přes 86 miliónů Kč, což je opět nejvíc za posledních 10 let. Evakuováno nebo zachráněno muselo být kvůli těmto požárům 478 osob.

Základní doporučení před odjezdem na dovolenou

Pojmem „BLACKOUT“ označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Pro tuto situaci nemá čeština ekvivalent, proto budeme dále používat tento anglický pojem.

Příčin vzniku BLACKOUTu může být celá řada:

porucha způsobena přírodními vlivy (např. vichřice, námraza, silné sněžení),
významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav,
technické poruchy (např. požár transformátoru),
lidský faktor (např. chyba operátora dispečinku),
teroristický útok.
Vzhledem k propracovanému bezpečnostnímu systému se jeví jako nejpravděpodobnější důvod vzniku rozsáhlého výpadku elektrické energie souběh několika významných příčin najednou.

Od příčiny vzniku BLACKOUTu se odvíjí i rychlost znovuobnovení dodávek elektrické energie. Pokud dojde např. ke značnému fyzickému poškození infrastruktury, bude čas obnovy přímo úměrný rozsahu tohoto poškození (v řádu dnů až týdnů). Informace, že se jedná o skutečný BLACKOUT se všemi možnými důsledky a dopady, může veřejnost obdržet postupně se zpožděním - podle vývoje situace.

O BLACKOUT se nejedná v případě lokálního výpadku (např. část města), popř. je-li obnovena dodávka elektrické energie v řádu desítek minut až hodin. BLACKOUT také není plánovaná odstávka elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit např. na úředních deskách, nebo webových stránkách obcí, či místně příslušné distribuční společnosti (stránky jsou i během výpadku dostupné prostřednictvím např. mobilních telefonů, či tabletů).

V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy na zásahy odstranění vosích a sršních hnízd. Víte kdy hasiče zavolat a kdy nikoli?

Hasiče volejte v případech že:
1. Hnízdo se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady a zdravotnická zařízení apod.
2. Hnízdo je na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije osoba s alergií na bodnutí včel, vos a sršní (uvedeno ve zdravotnické dokumentaci osoby, že je alergická na bodnutí hmyzu)

Kdy hasiče nevolejte:
1. Hnízdo je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3 metry - zde nikoho neohrožuje, v konstrukci budovy, v půdě
2. Hnízdo je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho neohrožuje

Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení jedinců, či skupin obyvatel.


Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli.

 

Jedním z nejvíce využívaných zdrojů energie dnešní doby je zemní plyn.

Používá se v domácnostech k topení, ohřevu vody, vaření. Používá se i v továrnách a v dalších zařízeních. Spalováním plynu vzniká minimální množství škodlivých látek, oproti spalování benzínu, nafty nebo topných olejů, a pevných paliv jako jsou dřevo a uhlí. Proto je plyn využíván ve stále větší míře.

Zemní plyn sice není jedovatý, ale má dvě velká rizika:

Je bez barvy, chuti a zápachu a mohl by se šířit, aniž bychom ho vnímali. Proto se do něj přidává speciální látka, která má charakteristickou vůni a my tak můžeme únik plynu zaregistrovat. Zemní plyn totiž není dýchatelný a snadno se rozptyluje do okolí. Pokud by unikal v uzavřené místnosti, mohl by vytěsnit vzduch a my bychom se mohli udusit.

Je výbušný, to znamená, že ve směsi se vzduchem vytváří silně třaskavou směs, která velice rychle a snadno hoří. Uniká-li plyn v místnosti, zvětšuje se jeho koncentrace a potom postačí malá jiskra k tomu, aby došlo k výbuchu.
Velmi nebezpečné je nedokonalé spalování zemního plynu spojené s nevyčištěným komínem a špatným odvětráním místnosti, ve které se nachází zařízení na spalování plynu (např. utěsnění větracích otvorů v koupelně, kde je karma). I přes značná bezpečnostní opatření k výbuchům plynu, požárům, a otravám dochází.

Článek převzatý z internetových stránek Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v úplném znění.

Přestože topná sezóna začíná oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených komíny.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 788 z celkového počtu 921. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 46,9 mil. Kč.  Při těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 30 osob se zranilo.

Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.