Za zásah na požáru bytu se nám dostalo poděkování od vedení města a vedení HZS Karlovarského kraje. Nestává se často, aby i obyvatelé města poděkovali hasičům na místě zásahu za jejich práci a ještě méně se stává, že dostaneme poděkování textem. Jedno takové speciální poděkování, za které my velice děkujeme, se nám dostalo v tomto týdnu.

Prosíme Vás o vyjádření poděkování a uznání vašim hasičům v Chodově a hasičům z K. V. Víme, že se zásahu v ulici U Porcelánky 861 dne 5.4.2024 účastnily i další sbory kraje a příslušníci státní policie.

 Nikdy jsme nezažili požár. Pravda, jednou asi před čtyřiceti lety si děti hrály s papíry a zápalkami a bylo z toho ve sklepě něco kouře! 

 Nikdy jsme však nebyli svědky  zásahu u nebezpečného požářiště.

 Nikdy jsme nebyli svědky úžasné profesionality hasičů a jejich obdivuhodné souhry.

 Nikdy jsme nezažili takový lidský přístup, starostlivost, ochotu a pocit ,,s nimi se nám přece nic nestane".

Na slova uznání a díků skromně odpovídali: ,,Vždyť my jsme si tu práci vybrali a proto tu jsme s vámi." Hlásili se ke mně dva bývalí žáci, žertovali i vážně pronesli: ,,Vidíte, paní učitelko, jak jste nás vychovala, jeden z nás je hasič a druhý policista." Píšu to proto, abych mohla vyjádřit závěrem víru, naději, přání i jistotu - jsou a budou mezi námi známí i bezejmenní obětaví chlapci. Mají v povaze a srdci pomáhat lidem. Přes náročné a nebezpečné povolání oni jsou šťastní!   

                                                                                                                                  

                                                                                                                         Slavíkovi.

V pátek 5. dubna v časných ranních hodinách vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky v prvním a následně v druhém stupni poplachu na požár bytu v panelovém domě v ulici U Porcelánky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 04:06 hodin. Z bytu v nejnižším patře vycházel kouř. Panelový dům o šesti nadzemních podlaží byl celý zasažen kouřem z požáru. Další volající potvrdili, že se kvůli kouři nemohou dostat z domu. Na místě potvrzujeme, že požár zasáhl celý jeden byt, zakouřený je celý prostor jednoho vchodu a zahajujeme záchranu osob a hašení požáru. Současně s hasebními pracemi proběhla samovolná evakuace osmi osob, dalších dvanáct hasiči zachránili vyvedením s využitím vyváděcích masek nebo pomocí automobilového žebříku. Po uhašení požáru byla průzkumem v bytě nalezena jedna osoba bez známek života.  Příčina a výše škody je v šetření. Na místě jsme spolupracovali nejen se složkami IZS, ale také s vedením města a zástupci majitele domu. 

Ve čtvrtek 4. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění části stromu, kdy hrozilo nebezpečí zřícení na chodník a vozovku. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 10:47 hodin. Na místě ve spolupráci s hlídkou Městské policie Chodov provádíme uzavření komunikace, ustavení výškové techniky a následně postupné odstranění části stromu s využitím motorové řetězové pily.

Ve středu 3. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS. K zásahu k třídírně odpadu v katastrálním území Vintířova u Sokolovské recyklační u Vřesové, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania v čase 11:50 hodin. Na místě spolupracujeme s posádkou ZZS Karlovarského kraje, posádkou sanitního vozidla HZSp Sokolovská uhlená a posádkou vrtulníku Letecké záchranné služby z CLZS Armády ČR.

V úterý 2. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na únik ropných látek na místní komunikaci v Chodově. K zásahu v ulici U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania v čase 10:32 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěn únik kapalného uhlovodíku v rozsahu 250x1 metr. Na odstranění látky na mokré vozovce použijeme sypký sorbent Öl-Ex. 

Ve čtvrtek 28. března zasahovaly dvě jednotky hasičů na technické pomoci na okraji Chodova. Na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje bylo ohlášeno, že došlo k potopení lodi na kališti. Jak se ukázalo při průzkumu, došlo k částečnému potopení plovoucího sacího bagru na kalovém rybníku při provádění odstraňování usazených kalů. Při potopení došlo k úniku hydraulického oleje na vodní plochu. Hasiči provedli základní průzkum potopeného zařízení, průzkum celé vodní plochy i okolí kalového rybníka. Instalovali sorbční prostředky na určená místa. Na místě jsme spolupracovali se zástupci vlastníka sacího bagru, zástupci majitele rybníka, zástupci orgánu životního prostředí, zástupci povodí.

Ve čtvrtek 28. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu do ulice 1. máje vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Kodiaq a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania v čase 08:51 hodin. Na místě provádíme záchranu osoby ve spolupráci s hlídkou Městské policie Chodov a posádkami Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. 

Ve středu 27. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky na ohlášený únik plynu v panelovém domě v Chodově. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania v čase 22:57 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, jednotka SDH Vintířov. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou Městské policie Chodov. Průzkum ukázal, že v domě docházelo k úniku plynu v prostoru technologických stoupacích rozvodů. Ještě před příjezdem hasičů na místo, došlo ke vznícení plynu a požáru, který byl uhašen poškozeným rozvodem vody. Hasiči provedli odvětrávání všech zasažených prostor a kontrolu bytů pod požárem i nad požárem, kontrolu obyvatel. Na místě dále pracovali vyšetřovatelé HZS a vyšetřovatelé Policie ČR. Při této události nebyl nikdo zraněn. Výraznou komplikací zásahu hasičů byly špatně zaparkovaná vozidla v celé ulici Boženy Němcové. V případě výjezdu výškové techniky do této ulice, se tato speciální technika na místo nedostane a případná záchrana osob by byla velice výrazně ztížena a prodloužena.

V úterý 26. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu na Vřesovou vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Kodiaq a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania v čase 12:41 hodin. Operační středisko vyslalo na místo také jednotku HZSp Sokolovská uhelná s hasičskou sanitkou VW Transporter. Po příjezdu na místo provádíme předlékařskou první pomoc nezletilé osobě v bezvědomí. Využíváme k tomu technické zdravotnické prostředky z výbavy naší jednotky. Na místo se dostavují posádky Zdravotnické záchranné služby a my spolupracujeme při ošetřování pacienta, kterého již při vědomí předáváme do péče lékaře. Následně hasiči transportují osobu na nosítkách do sanitního vozidla.

V pondělí 25. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu vyjíždíme s velitelským automobilem VEA v čase 11:37 hodin. Na místě spolupracujeme s first respondery, které aktivovalo Zdravotnické operační středisko Karlovarského kraje, hlídkou Městské policie Chodov a následně se zdravotnickými záchranáři ZZS Karlovarského kraje. Zraněné osobě poskytujeme předlékařskou první pomoc a již při vědomí ji předáváme ZZS. Následně je osoba odvezena do nemocnice.

V pondělí 25. března vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, nouzové otevření bytu. K zásahu do ulice revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 09:33 hodin. Na místě provádíme nouzové otevření bytu za asistence hlídky Městské policie Chodov.