Ve čtvrtek 1. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár lesa v katastru obce Černava, část obce Rájec. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a čtyřkolkou UTV v čase 19:02 hodin. Po příjezdu na seřadiště techniky na okraji Smolnické výsypky je prováděn průzkum a to především s využitím naší čtyřkolky. Postupně se dostavují na seřadiště všechny povolané jednotky. Najít požár v lese bylo náročné. Po nalezení požáru je zjištěno, že hoří lesní hrabanka a popadané stromy na špatně přístupném místě. K požáru jsou v první fázi přepraveni určení hasiči a základní hasební prostředky včetně plovoucího čerpadla, jelikož se nedaleko požářiště nacházel malý rybníček.

Ve středu 31. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Lesní jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:56 hodin. Na místě je zjištěno, že ropná skvrna je v rozsahu od ulice Tovární až na okraj Vintířova. Provádíme odstraňovaní pomocí sypkého sorbčního prostředku.

Ve středu jsme absolvovali společně s jedním družstvem jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a příslušníkem SPD OU Sokolov HZS KVK, instrukčně metodického zaměstnání se zaměstnanci a klienty stacionáře Mateřídouška v Chodově. Tématem bylo nejen základní seznámení s provozem, technickým a stavebním řešením, ale také potřebami uživatelů stacionáře. Na závěr proběhl nácvik evakuace budovy. Vše proběhlo v pořádku, ale jako všude, je stále co zlepšovat.

V úterý 30. května vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár dřevěné technické stavby. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 17:49 hodin. Na místě provádíme hašení pomocí útočného proudu "C".

V pondělí 29. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 10:48 hodin. Na místě zásahu zjišťujeme, že se jedná o dvě rozměrná sršní hnízda v podkroví dřevěné budovy. Ukázalo se, že hnízda jsou prázdná.

V neděli 28. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 19:01 hodin. N a místě spolupracujeme s Policií ČR. Provádíme mechanické a chemické odstraňování krevních skvrn po vyšetření trestného činu na veřejném místě.

V sobotu 27. května, krátce před devátou hodinou dopolední, je vyhlášen poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nás vyslalo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA do ulice Rooseveltova. Na místě je potvrzen únik oleje u kruhové křižovatky v délce 15 metrů. Odstranění kapalného uhlovodíku jsme provedli určeným sypkým sorbčním prostředkem. 

Ve čtvrtek 25. května vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár pásového dopravníku v lokalitě velkolomu Jiří. K zásahu vyjela jednotka HZS podniku Sokolovská uhelná, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, jednotka HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotka SDH Vintířov a jednotka SDH Chodov. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 18:54 hodin. 

Po příjezdu na určené seřadiště, jsme velitelem zásahu ponecháni v bezpečnostní záloze a po provedení lokalizace a rozhodnutí velitele zásahu se vracíme zpět na základnu. Požár zlikvidovali jednotky, které se na místo dostavili před námi. 

V úterý 23. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na ohlášený požár v přírodním prostředí v ulici Lesní. K zásahu vyjíždí jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania "Cobra" a naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že se jedná o vypalování kabelů na malém prostoru. velitel zásahu informuje operační středisko a odvolává karlovarskou jednotku zpět na základnu. Po uhašení si místo požáru přebírají příslušníci Policie ČR k dalšímu šetření.

V pondělí 22. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři hasičská družstva ohlášený požár na ubytovně v karlovarské městské části Dvory. K zásahu vyjíždíme s cisternovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 19:16 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahují dvě družstva karlovarských profesionálních hasičů s další posilovou technikou, jsme ponecháni v záloze a následně odesláni zpět na základnu. Typ události byl operačním střediskem překlasifikován na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o žhnutí elektroinstalace.

V pondělí 22. května vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky na požár rodinného domu v karlovarské městské části Počerny. K zásahu vyjíždíme s cisternovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 13:40 hodin. Jízdu na místo zásahu komplikuje odpolední provoz na pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo je prováděn vnější průzkum. Je vidět silné zakouření uvnitř domu. Na příkaz velitele zásahu je proveden násilný vstup do domu přes okno a je prováděn průzkum uvnitř domu v dýchacích přístrojích. Průzkumná skupina nenašla v domě žádné osoby a další skupina nalezla ohnisko požáru. Hašení požáru bylo prováděno s velkou opatrností, vzhledem k vybavení domu solárními panely a bateriovým systémem.