V pondělí 23. ledna odpoledne vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T 815 TERRA na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na spolupráci složek Integrovaného záchranného systému. K zásahu do ulice u Koupaliště jsme vyjeli v čase 13:05 hodin. Na místě spolupracujeme s posádkou Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a hlídkou Městské policie Chodov. Jednalo se o transport těla zemřelé osoby.

V sobotu 21. ledna odpoledne provádí družstvo naší jednotky, které má sobotní službu, kondiční jízdy s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Před třetí hodinou potkává hlídku Městské policie Chodov, která míří k zásahu topící se osoby u Kostelní stezky. Náš velitel vydává příkaz k výjezdu na záchranu osoby a oznamuje výjezd na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Na místě zásahu, kdy topící se osobu částečně vytáhla na břeh kolemjdoucí osoba, provádíme společně se strážníky městské policie kardiopulmonální resuscitaci s využitím AED a to do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Po příjezdu ZZS v resuscitaci pokračujeme, kdy naše jednotka se střídá s posádkou ZZS. Lékař po delší době resuscitaci ukončil a konstatoval exitus.

V pondělí 16. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu na Vřesovou, odkud bylo nahlášeno, že v jednom z bytů se nachází zraněná osoba a nelze se k ní dostat, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:07 hodin. Po příjezdu na místo je proveden průzkum a velitel zásahu rozhodl o nejrychlejším postupu jak se dostat do bytu. Tím bylo využití automobilového žebříku. Do bytu se dostáváme po nouzovém otevření okna. V bytě je nalezena zraněná osoba, kterou následně zajišťují zdravotničtí záchranáři. K nejšetrnějšímu transportu zraněné osoby k sanitnímu vozidlo, byl využit opět náš automobilový žebřík. 

V úterý 10. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Čapkova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:04 hodin. Na místě je zjištěno, že dochází k úniku vody z poškozeného topení v nebytových prostorách, které jsou v současné době nevyužívané. Provádíme uzavření nejbližšího uzávěru vody do okruhu topení v této části objektu. Majiteli je doporučeno zajistit si servisní odbornou firmu k opravě.

V pátek 6. ledna je na operační středisko hasičů v krajském městě přijata informace o požáru osobního vozidla v ulici Tovární. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach pro dvě jednotky. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 23:49 hodin. Následně je zjištěno, že při ohlašování události došlo k špatnému určení ulice a správně je ulice Vintířovská. Při příjezdu na místo je vidět otevřené osobní vozidlo, kdy se lehce kouří z motorové části. Provádíme zajištění místa zásahu, protipožární opatření, zajištění vozidla proti pohybu, posyp uniknutých náplní vozidla sorbentem a kontrolu řidiče. Na místo se dostavuje jednotka z Karlových Varů, kdy její velitel přebírá velení u zásahu. Událost byla překlasifikována na technickou pomoc. Jednalo se o přehřátí turbodmychadla se silným zakouřením.

Ve čtvrtek 5. ledna roku vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce na spolupráci se složkami IZS. K zásahu zajištění místa přistání vrtulníku Letecké záchranné služby v ulici Revoluční vyjíždí službu konající družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:50 hodin. Na místě zajišťujeme místo pro přistání vrtulníku proti vstupu osob a po příletu letecké záchranky provádíme ve spolupráci s posádkou vrtulníku a zdravotnickými záchranáři transport zraněné osoby na palubu vrtulníku W-3A Sokol trupového čísla 0717. 

Na místě spolupracujeme nejen s posádkou vrtulníku CLZS Armády ČR, ale také s posádkami Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, hlídkami Policie ČR a Městské policie Chodov.

V úterý 27. prosince je na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje přijata ze systému NIS informace ve formě DV od IOS Krajského policejního ředitelství o ropné skvrně na silnici v chodovské ulici U Porcelánky u kruhové křižovatky do ulice Horní. Operační středisko hasičů vyhlašuje poplach naší jednotce a určuje techniku k výjezdu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:40 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás očekává hlídka SDN Policie ČR, je potvrzena informace o úniku nafty v celé šířce komunikace. Vzhledem k tomu, že povrch silnice byl ovlivněn počasím a po domluvě se správcem kanalizace, provádíme odstranění dosti rozpité látky na uhlovodíkové bázi pomocí vysokotlakého vodního proudu. Na místě spolupracujeme s hlídkami Policie ČR a také pracovníky Údržby silnic Karlovarského kraje.

Ve sváteční den sobotu 24. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zvířete na vodní nádrži Bílá voda. Na tísňovou linku 112 bylo nahlášeno, přibližně uprostřed vodní plochy se nachází labuť, která se nehýbe a může být zamotaná do rybářského vlasce. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 12:08 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn "dálkový" průzkum pomocí dalekohledu a je zjištěno, že labuť je v pořádku. Je na tenké vrstvě ledu plujícího na hladině. Jak nás spatřila, s klidem sobě vlastním se zvedla a pomalou kolébavou chůzí majestátně odkráčela do vzdálenější části ledové kry. Popřáli jsme krásný a klidný Štědrý den a vrátili se zpět na základnu.

V pátek 23. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů do katastru obce Mírová. K zásahu průzkumu a odstranění nebezpečí vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:23 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů, zjišťujeme, že došlo k sesuvu části skály přiléhající k silnici. Plníme pokyny velitele zásahu a provádíme usměrňování provozu na pozemní komunikaci, kdy sesuv se stal ve špatně přehledné zatáčce mezi Mírovou a odbočkou na Jenišov. Zároveň s jednotkou z Karlových Varů provádíme odstraňování menších kusů kamení. Další řešení této komplikované situace necháváme na správci komunikace.

V pátek 23. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na spolupráci složek IZS, záchranu osob s využitím AED. K zásahu do Vintířova vyjíždíme jako first responders s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:02 hodin. Po příjezdu na místo, kde se již nacházely posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, jsme informováni, že lékař musel konstatovat úmrtí osoby.

Ve čtvrtek 22. prosince ve 21:46 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu je určena operačním střediskem cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA. Ještě než vyjedeme z garáží zbrojnice, jsme operačním střediskem HZS odvoláni z výjezdu. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dostalo informace od Integrovaného operačního střediska Krajského policejního ředitelství Policie ČR o tom, že byt se podařilo již otevřít a na místě nejsme již potřeba.