Hasičské jednotky provádějí během celého roku školení a výcvik. Na každý kalendářní rok je zpracován plán výcviku s možností doplňování školení i mimo plán. Naše jednotka provádí školení dle připraveného plánu ve stanovených termínech. Jedním z nich bylo i 30. září, kdy proběhla teoretická část na hasičské zbrojnici a praktická část v jedné z místních firem. Praktická část proběhla formou prověřovacího cvičení, kdy byl krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlášen poplach na požár ve výrobním objektu firmy InCoServ v Chodově, která se zabývá výrobou komponentů pro automobily světových značek. K zásahu vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 24 a CAS 20 a také jednotka SDH Vintířov s technikou CAS 16.

 

Po příjezdu na místo události nařizuje velitel zásahu bezpečné ustavení techniky, kontaktuje vedoucího pracovníka, od kterého se dozvídá o evakuaci všech zaměstnanců mimo budovu a pohřešování jedné osoby, která měla pracovní činnost v kompresorovně. Jednotky provádějí průzkum bojem, pátrání a záchranu osob, vyhledávání dalších zdrojů požární vody, vyhledávání možných zdrojů, které by mohly negativně ovlivnit průběh zásahu, simulované uzavření hlavních uzávěrů průmyslových médií. Při cvičení byl zájmový prostor zakouřen vyvíječem umělého kouře, hasiči prováděli zásah v dýchacích přístrojích a pohřešovaného a zachráněného zaměstnance představoval jeden z chodovských hasičů, který nebyl součástí zasahujících. Po ukončení cvičení proběhlo krátké vyhodnocení, které provedli rozhodčí, a následně byla provedena prohlídka podniku s komentářem vedoucích pracovníků firmy.

UPOZORNĚNÍ: při tomto cvičení nedošlo k žádnému skutečnému úrazu, zranění či úmrtí.