Ve čtvrtek 21. listopadu nám vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na nahlášený požár podzemních prostor v Dolních Nivách. K výjezdu je určena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1, cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA a dopravní automobil DA-L1Z Iveco Daily. Po příjezdu na místo je zjištěn vycházející kouř ze sklepních prostorů budovy, která je nevyužívána. Velitel zásahu určuje průzkumné skupiny k provedení průzkumu a vyhledání osob, které by se mohli vyskytovat v objektu. V tento moment se dozvídáme, že se jedná o prověřovací cvičení jednotky v objektu obce. Objekt bývalé školy a školky se připravuje k provedení rekonstrukce s jiným využíváním. Cvičení shlédli zástupci obce Dolní Nivy, jelikož jsme se tento rok stali na základě dohody, místní jednotkou.

Tento zásah byl pro všechny zasahující náročný. Standardně jako všechny požáry v podzemních prostorech velmi členitého charakteru. Náročnost zásahu spočívala také v různě narušené konstrukci, nemožnost zjistit dopředu stavebního řešení objektu. Úkolem hasičů bylo vyhledání a hašení několika ohnisek požáru v náročných podmínkách v podzemních prostorech, jištění hasičů navzájem i jistící skupinou, komunikace v rámci rádiové sítě velitele zásahu, vyhledávání a záchrana osob, záchrana hasiče v nouzi, odvětrávání podzemních prostor, nucená i přirozená ventilace.

Dvě průzkumné skupiny v dýchacích přístrojích vybaveni termokamerou a dalšími technickými prostředky hasiče, prozkoumávali rozsáhlé a velmi členité, silně zakouřené podzemní prostory, s cílem nalézt ohniska požáru a zachránit uvízlou osobu uvnitř (figurína Oskar). Následně zachránit zkolabovaného hasiče a provést resuscitaci. Jelikož se jednalo o cvičení, i když za využití skutečného i umělého kouře, prováděli hasiči simulovanou kardiopulmonální resuscitaci jak „zkolabovaného“ hasiče, tak figuríny, se simulovaným využití AED dle požadavků řídícího cvičení.

Na závěr bylo provedeno krátké vyhodnocení cvičení s tím, že se jednalo i o závěrečné každoroční přezkoušení znalostí členů zásahové jednotky Chodov.