V pondělí 17. února si připravili lektoři, kteří spolupracují na školení a výcviku při přípravě dorostenců na vstup do zásahové jednotky, prověřovací cvičení pro dorostenecké družstvo. Cvičení bylo koncipováno jako závěrečný bod jednoho z učebních bloků.

Dorostenci se na začátku cvičení, stejně jako v reálu zásahová jednotka, dozvídají, o jaký typ zásahu jde. Nasedají do určeného vozidla a hlavní lektor je odváží na místo události. Na místě následně provádějí předlékařskou první pomoc kardiopulmonální resuscitaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Po přesně stanovené době řídícím cvičení, je cvičení ukončeno. Na závěr proběhlo krátké vyhodnocení přítomnými lektory s poukázáním na nedostatky. Potvrdilo se, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti.