Druhou a třetí květnovou sobotu proběhlo u naší zásahové jednotky, za dodržení protiepidemických opatření, opakovací školení a praktický výcvik v problematice otevírání uzavřených prostor. Lektor specializované firmy zopakoval všechny základní právní aspekty této problematiky, zopakoval rozdělení bezpečnostního členění zabezpečovacích prvků a postupy překonání zabezpečovacích prvků používané hasičskými jednotkami při nouzovém otevření uzavřených prostor v souvislosti nebezpečí z prodlení. Všichni hasiči si následně vyzkoušeli postupy překování zabezpečovacích prvků pomocí technického vybavení používané naší jednotkou.