V úterý 2. března jsme na pokyn města Chodov, dle distribučního plánu, provedli rozvoz a redistribuci osobních ochranných prostředků a to respirátorů FFP2, určených pro mateřské a základní školy, ze skladu ORP Sokolov do určených míst v Chodově, Novém Sedle a Vintířově.