Vánoční dárek v srpnu. Proč v srpnu? Protože v srpnu jsme dostali významný dar pro naši zásahovou jednotku. Do skupiny osobních ochranných prostředků při řešení mimořádných událostí technického charakteru a řešení požárů ve venkovním prostředí, jsme obdržely darem třicet kusů technických přileb značky Dragër typ HPS 3500 včetně ochranných brýlí, držáků svítilny a reflexních samolepek na ochranou přilbu. Tento významný dar jsme s díky přijali od paní Evy Bělohlávkové. Tímto znovu velice děkujeme za dar, který bude přispívat k ochraně zdraví a životů chodovských hasičů při řešení mimořádných událostí.