Charakteristika

 • Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně.
 • Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35 oC. Pokud poklesne tělesná teplota pod 26 oC, je zotavení málo pravděpodobné.
 • Omrznutí může vzniknout povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými předměty a je lokální na určité části těla.
 • Na rozsah poškození organismu má vliv vnější teplota, doba působení chladu, únava, hlad nebo ztráta tělesných tekutin. Suchá zima vede ke ztrátě tepla z těla převážně sáláním, ve vlhkém prostředí dochází k přenosu tepla hlavně vedením. Průvan a vítr zvyšují vypařování tekutin, a tak stupňují ztráty tepla těla ve vlhkém prostředí. Může se stát, že při vnější teplotě kolem 5 oC mohou vzniknout poškození z chladu, jestliže účinek chladu zvyšuje vliv větru a vlhka.

Příznaky podchlazení:

 • třesavka,
 • studená a bledá kůže,
 • tělesná teplota pod normálem,
 • ztráta pozornosti, nepřiměřené chování, postupné bezvědomí,
 • vyčerpání, dýchání a srdeční činnost se zpomalují, ztrácí se vědomí a po přechodném období zdánlivé smrti nastává smrt zástavou srdeční činnosti.

Příznaky omrznutí:

 • postižené části těla (špička nosu, uší, prstů na rukou a nohou) nejprve zblednou, potom se stávají voskově bílými, později se objevují modré skvrny a v konečné fázi zčernají,
 • ztvrdlá a ztuhlá kůže, puchýře,
 • bodavá a silná bolest; později poraněná část těla ztrácí citlivost, a jakmile zmrazení pronikne hlouběji, bolest zmizí.

 

Předpokládaný výskyt

Nebezpečí podchlazení a omrznutí hrozí při zásazích:

 • v přírodním prostředí v zimě, při teplotách kolem 0 oC, za mrazu a silného větru,
 • za velké vzdušné vlhkosti a nižších teplot (mrholení, déšť),
 • při povodních a pracích na vodě, zejména při dlouhém nasazení a nižších venkovních teplotách,
 • v objektech mrazíren,
 • na zařízení se zkapalněnými plyny,
 • při používání oxidu uhličitého k hašení z tlakových lahví.

 

Ochrana

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím podchlazení a omrznutí v následujících zásadách:

 • pravidelné střídání nasazených hasičů,
 • trvalé sledování délky nasazení zasahujících hasičů v nepříznivých meteorologických
 • podmínkách a charakteru jejich práce, sledovat změny během zásahu,
 • zabezpečení teplých místností pro vystřídané hasiče a poskytnutí dostatečné doby na regeneraci sil,
 • podávání teplých nápojů (po 2 hodinách od zahájení zásahu) a stravy (po 4,5 hodinách od zahájení zásahu)1,
 • umožnit výměnu mokrých oděvů, rukavic a bot,
 • jednotky pokud možno nasadit tak, aby hasební voda nadměrně nesmáčela nasazené hasiče (např. za silného větru a mrazu),
 • vyvarovat se dlouhému osobnímu kontaktu s podchlazenými zařízeními, zejména s těmi, ve kterých je zkapalněný plyn, chladící média apod.,
 • nasadit jen nezbytně nutný počet hasičů.

Ochranné prostředky a další zařízení:

 • ochranné prostředky hasiče, náhradní oděv, rukavice, obuv,
 • nádoby udržující teplotu při rozvozu teplé stravy a nápojů,
 • speciální oděvy pro práci na vodě a za chladu,
 • ochranné nápoje,
 • zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner).

 

1 §18 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.