Tak jako v minulém roce, tak i letos pokračuje program preventivně výchovné činnosti chodovského městského záchranného systému. Tentokrát bylo školení připraveno pro pedagogický sbor první i druhé základní školy našeho města na středu 3. dubna. Základem těchto přednášek je poskytování předlékařské první pomoci při zraněních a úrazech každodenního života, ale i chování při požárech. Učitelům přednášeli lektoři chodovského záchranného systému specializující se na oblast vzdělávání občanů města v problematice zvládání mimořádných situací.

Kardiopulmonální resuscitace dětí i dospělých, krvácení, popáleniny, zlomeniny, otravy a poleptání, polohování zraněných, ale i chování při požárech i dopravních nehodách, to vše se probíralo v prostorách hasičské zbrojnice. Někteří z pedagogů si prakticky vyzkoušeli provádění kardiopulmonální resuscitace, ale také hašení požáru pomocí ručních hasicích přístrojů. Ze strany hasičů bylo přislíbeno provedení prověřovacího cvičení s účastí jednotky hasičů k praktickému vyzkoušení znalostí a činnosti při řešení mimořádné události na vybrané základní škole v Chodově.