V pátek 24. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Polní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 22:15 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena původní informace o úniku s upřesněním, že se jedná o únik nafty z osobního vozidla po technické závadě s rozsahem úniku od ulice Polní až po světelné zařízení na komunikaci za Mírovou.