Sbor dobrovolných hasičů Chodov ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje, za podpory Města Chodov, Karlovarského kraje, Agentury Živý kraj, a společností KH Czechia

zve veřejnost v sobotu 6. května dopoledne

na společenskou akci setkání historických hasičských praporů, kdy proběhne mše svatá v kostele Sv. Vavřince. Po skončení mše proběhne žehnání nového praporu a následně postupné předání pamětních stuh jednotlivým praporům. Následovat bude uctění památky padlých a uctění Dne vítězství - konce 2. světové války v městském parku za účasti všech historických praporů a dalších pozvaných hostů.

Náš sbor opět pořádá tradiční hasičský ples a v sobotu 18. února od 20 hodin v KASS Chodov. Kdyby jste zatoužili se společensky pobavit za doprovodu vyhlášené kapely Funny Orchesta Jaroslava Kleina, případně vyhrát v tombole, neváhejte a rezervujte si a Vaším blízkým vstupenky u velitele jednotky Jiřího Kisse na tel. čísle 725 056 503.

V sobotu 13. srpna bude v Chodově probíhat nejen Vavřinecká pouť, ale také Den otevřených dveří u chodovských hasičů. V prostorách hasičské zbrojnice v ulici Husova od 9 do 12 hodin bude probíhat prezentace hasičů, městské policie, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově Vás zve na Den otevřených dveří v sobotu 14. srpna od 9 do 12 hodin na hasičskou zbrojnici v Chodově. Celé dopoledne bude za dodržení protiepidemických opatření probíhat prezentace techniky a vybavení hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.

U příležitosti 825. výročí první písemné zmínky o obci, 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. výročí povýšení Chodova na město bude sobota 28. září 2019 hlavním dnem oslav. Hasičská část bude probíhat celý den a to především na ploše v Bezručově ulici. Přijďte si užít poslední sobotu v září k nám do Chodova, kde bude v rámci prezentace složek integrovaného záchranného systému představena moderní i historická technika. Náš hasičský sbor představí svoji historickou a moderní zásahovou techniku. Mladí chodovští hasiči si pro Vás připravili prezentační ukázku, při které nemůžete chybět. Takže, sobota, tento víkend, v Chodově.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově Vás zve na Den otevřených dveří v neděli 16. června 2019 od 9 do 13 hodin na hasičské zbrojnici v Chodově. Celé dopoledne bude probíhat prezentace techniky a vybavení JSDH Chodov, JSDH Vintířov, HZS Karlovarského kraje, HZSp Sokolovská uhelná, ZZS Karlovarského kraje, MěP Chodov a Policie ČR.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHODOV

Vás znovu již tradičně zve na hasičský sportovní víkend v Chodově, kde proběhne v sobotu 1. června od 9:00 hodin hasičské sportovní klání v požárním útoku družstev mužů, žen a dorostu „O pohár starosty města“ na hasičském cvičišti v prostorách sportovního areálu Spartak v Bezručově ulici. Na stejném místě potom v neděli 2. června proběhne soutěž mladých hasičů v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší žáci „O putovní pohár starosty města“. Zahájení je v 9:00 hodin a soutěžit se bude v disciplínách určené pro tyto věkové kategorie. Přijďte podpořit všechny závodníky a užít si den při soupeření v hasičském sportu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHODOV

Vás znovu po roce zve na hasičský sportovní víkend v Chodově, kde v rámci Karlovarského poháru 2018, proběhne v sobotu 2. června od 9:00 hodin hasičské sportovní klání v požárním útoku mužů a žen „O pohár starosty města“ na hasičském cvičišti v prostorách sportovního areálu Spartak v Bezručově ulici. Na stejném místě potom v neděli 3. června proběhne soutěž dorostu a mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“.  Tato soutěž se bude započítávat do výsledků Karlovarské krajské ligy mládeže. Zahájení je v 9:00 hodin a soutěžit se bude v disciplínách určené pro tyto věkové kategorie. Přijdte v hojném počtu podpořit všechny závodníky a užít si soupeření v hasičském sportu.

Sto let obyvatelé Chodova nemohli slyšet zvuk všech tří zvonů najednou.  V sobotu 12. srpna 2017 se to ale změní.

V roce 1917 byly z chodovského kostela svatého Vavřince odvezeny kostelní zvony a v plzeňské Škodovce je rakouská armáda nechala roztavit pro výrobu zbraní. Po sto letech se zvony do věže našeho kostela vrátí a nahradí tak své kolegy, zničené během první světové války.
Větší z nových zvonů ponese jméno patrona města Chodova svatého Vavřince a menší z nich patrona hasičů svatého Floriána. Na oba zvony se v úspěšné sbírce skládají obyvatelé města Chodova. V programu, který začíná v devět hodin vynesením zvonů před kostel, je obřad svěcení zvonů dle Benedikcionálu. Zvony slavnostně posvětí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Do věže kostela oba zvony vyzdvihne speciální technika hasičů a to jeřáb ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky.

Po skončení poutní mše svaté se poprvé rozeznění a Chodov tak po sto letech uslyší zvuk souboru zvonů. Přijďte, neboť takový okamžik se odehrává jen jednou za stovky let!

Následovat bude tradiční Vavřinecká pouť.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově opět organizuje tradiční Hasičský ples. Datum významné hasičské události, která je součástí městské plesové sezóny, je stanoveno na 11. února 2017. Letošní hasičský ples se bude konat opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20:00 hodin. Lístky je možno si zakoupit v předprodeji Malé scény KaSS. Tímto si dovolujeme všechny občany Chodova srdečně pozvat na tuto tradiční společenskou událost.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Vás zve v neděli 12. června do areálu městského záchranného systému, kde bude od 9 do 13 hodin probíhat opět tradiční den otevřených dveří. Svoji zásahovou techniku předvedou chodovští hasiči spolu s hasiči z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a hasiči ze Sokolovské uhelné. Technické bezpečnostní prostředky představí strážníci městské policie a příslušníci Policie ČR. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet osobní prostředky používané bezpečnostními složkami u různých zásahů.