Dne 26. ledna 2013 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Pavel Růžička a starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH Chodov za rok 2012, zpráva velitele zásahové jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů i sportovních družstev mužů i žen, plán činnosti na rok 2013, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2013.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2013 takto:

 

starosta sboru: Zapf Ladislav

náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan

pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta

členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

 

Kontrolní a revizní komise:

předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří

členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

 

V sobotním odpoledni, kdy sloužící družstvo zásahové jednotky bylo vyzváno KOPIS HZS k výjezdu, bylo také předáno několik významných ocenění členům našeho sboru. Pět členů převzalo medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let". Dále převzal stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 40 let", starosta města a dlouholetý člen SDH Chodov, Ing. Josef Hora a stužky k medaili SH ČMS "Za věrnost 50 let" obdrželi Petr Cerovský a Josef Sosnovec. Slavnostního oceňování se ujal ředitel ÚO Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička, starosta SDH Chodov pan Ladislav Zapf a velitel jednotky SDH Chodov Ing. Jiří Kiss. Po ukončení Výroční valné hromady bylo pro přítomné připraveno příjemné posezení s pohoštěním. 

 

Dne 21. ledna 2012 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru územního odboru Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička, vedoucí odd. IZS a služeb územního odboru Sokolov mjr. Bc. Petr Jermakov, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sokolov Petr Balák a starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

Dne 15. ledna 2011 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali náměstek pro Integrovaný záchranný systém a operační řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Oldřich Volf, starosta města Chodova Ing. Josef Hora a místostarosta města Chodova Patrik Pizinger.

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2011 takto:

 • starosta sboru: Zapf Ladislav
 • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
 • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
 • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

 • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
 • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V sobotním odpoledni bylo také předáno několik významních ocenění našim členům SDH. Šest členů převzalo medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let", dalších šest členů převzalo stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 20 let", stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 30 let" obdržel Jiří Kot starší a stužku SH ČMS "Za věrnost 50 let" obdržel Václav Roulich.

Dalšího slavnostního oceňování se ujal náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ Ing. Oldřich Volf, který předal jménem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje medaili "10 let  Hasičského záchranného sboru České republiky" za vynikající spolupráci s profesionálními i dobrovolnými hasiči, Ing. Josefu Horovi.

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2010, zpráva velitele jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů i sportovních družstev mužů i žen, plán činnosti na rok 2011, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2011.

Dne 9. ledna 2010 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání na sobotní odpoledne přijali z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje územního odboru Sokolov plk. Mgr. Jaromír Homolka, náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora, místostarosta města Chodova Stanislav Pochman, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také člen zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Josef Malý.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2010 takto:

 • starosta sboru: Zapf Ladislav
 • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
 • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
 • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

 • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
 • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2009, zpráva velitele jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů, plán činnosti na rok 2010, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2010. Někteří členové sboru převzali významná hasičská ocenění.

Dne 17. ledna 2009 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák, jeho náměstek pro Integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Oldřich Volf, starosta krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje František Matoušek, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2007.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2007 naleznete v přiloženém souboru.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2006.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2006 naleznete v přiloženém souboru.

Zpráva velitele zásahové jednotky z oblasti represe a prevence požární ochrany za rok 2005.

Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.

Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2005 naleznete v přiloženém souboru.