Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádal v sobotu 2. března tradiční hasičský ples. Tato významná společenská událost, která byla poslední v letošní plesové sezoně, se konala ve velkém sálu KASS v Chodově od 20:00 hodin. Hostům hrála k poslechu a k tanci Funny Orchestra Jaroslava Kleina. Každý účastník hasičského plesu vyhrál nějakou cenu z tomboly. Děkujeme sponzorům a členům sboru, za věnování cen do tomboly.

MĚSTO CHODOV

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

KH CZECHIA

RESCOP SYSTÉM

TELESKOPICKÉ STOŽÁRY

SKF CHODOV

SEDLECKÝ KAOLÍN

CARSFOLIE

PORCELÁNKA RUDOLF KÄMPF

PIVOVAR PERMON

MBN SLOUKA, SLOUKOVÁ

JOSEF BRYCHTA – ČERPACÍ STANICE

CHOTES CHODOV s.r.o.

KASS CHODOV 

ALVA Computer - Ing. Petr Beneš

Allianz pojišťovna

Bohemia Porcelán

Elektro Žďárský

Dobroty a dárky Suková

Elektro - Martin Szewieczek

Gardena - Jan Peřina

Herna - bar Slávia

Květinka - Šanderová

KOVO – DVOŘÁK

MUDr. Maxová

Marcela Vimrová - kadeřnictví

Pizzeria Andoliny

Požární prevence - Mychajliv

PROBO - Petr Machara

RM Security - Roman Meškán

Restaurace SRDCOVKA

Salon Relax Chodov

TAXI Jan Suchan

T. B. G. Karlovy Vary

TIPO - Šimice

Pivovar Chodovar

Úklid Laresová

Výstroj a výzbroj Počerny

Zlatnictví Rubín - Vrbka

Čištění interiérů - Henzselová

Autoservis Hojka

V prostorách Národního muzea v Praze slavnostně převzal od generálního ředitele HZS České republiky genpor. Vladimíra Vlčka medaili Hasičského záchranného sboru České republiky dlouholetý člen našeho Sboru dobrovolných hasičů Chodov a bývalý starosta města pan Josef Hora. Při slavnostním předávání ocenění v prostorách Národního muzea v Praze den před státním svátkem bylo oceněno celkem 89 osob. Pan Josef Hora obdržel medaili Za zásluhy o bezpečnost. 

Velká gratulace od celého SDH Chodov

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádal, po nucené pauze, v sobotu 18. února tradiční hasičský ples. Tato významná společenská událost se konala ve velkém sálu KASS v Chodově od 20:00 hodin. Hostům, kterých bylo přes čtyři stovky, hrála k poslechu a k tanci Funny Orchestra Jaroslava Kleina. Každý účastník hasičského plesu vyhrál nějakou cenu z tomboly. Děkujeme sponzorům a členům sboru, za věnování cen do tomboly.

2. setkání hasičských praporů hostilo letos historické centrum města Cheb. Založení nové hasičské tradice se podařilo v loňském roce, kdy se poprvé setkaly hasičské spolkové prapory ve Žluticích.

Letošní, druhý ročník pořádaný Krajským sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Karlovarského kraje, se konal pod záštitou senátora PČR prof. Dr. Ing Miroslava Plevného ku příležitosti svátku sv. Floriána, kdy v sobotu 7. května se na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad setkali zástupci SDH z Karlovarského kraje. Zhruba od 9. hodin se začaly sjíždět jednotlivé sbory na náměstí, kde se všichni společně přivítali za slunného počasí u dobré kávy a výborných koláčků. Krátce před 10. hodinou se sbory, v čele se svými praporečníky, přesunuly ke kostelu sv. Mikuláše a svaté Alžběty, ve kterém proběhla mše, žehnání hasičům a posvěcení pamětních stuh, kterou celebroval páter Jaroslav Šašek.

S chodovskými hasiči se poslední odslouženou směnou 17. dubna 2022 rozloučil dlouholetý hasič pan Miloš Hruška.

Miloš spojil s hasiči prakticky celý svůj život, pracoval u chodovské zásahové jednotky bezmála 40 let a jako profesionální hasič u podnikových hasičů 38 let. Miloš patřil mezi nejzkušenější hasiče u jednotky SDH Chodov a pro město, jednotku i sbor pracoval vždy s vysokým nasazením. Za svou téměř čtyřicetiletou dráhu u hasičů se podílel na mnoha zásazích, kde se hodily jeho znalosti a dovednosti. Mimo jiné pomáhal chodovské jednotce také jako dlouholetý člen týmu chemicko-technické služby.

Tělem i duší hasič a férový chlap.

Miloši, děkujeme za Tvoji práci a do další životní etapy přejeme hodně zdraví a štěstí!

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Na pozvání Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje, jsme se v sobotu 16. října zúčastnili ve Žluticích 1. setkání hasičských spolkových praporů Sborů dobrovolných hasičů z karlovarského kraje. Tato společenská akce se konala pod záštitou starosty města Žlutice, kdy po desáté hodině dopolední se všichni zúčastnili mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla, kterou celebroval páter Pavel Kavec. Během mše byly vysvěceny stuhy a zavěšeny na přítomné prapory, případně předány spolkům, které pořízení praporu teprve plánují.  Následovalo posezení v místní hasičské zbrojnici kdy k poslechu hrála dechová hudba Hasičanka.

Našemu kamarádovi dobrovolnému hasičovi z Jáchymova Emilovi Plačkovi (67) přestalo bít srdce dne 2.6.2021.
Jeho ztráta náš hasičský sbor zasáhla stejně nečekaně, jako jeho blízkou rodinu.
Je nám to moc líto, sdílíme s celou rodinou pocity, které nikdo nechce zažívat.
Emil byl desítky let součástí našeho hasičského života, zejména při organizování akcí pro děti a hasičských soutěží v Chodově, také jsme se potkávali u společných zásahů.

Na počest našeho dlouholetého kamaráda, hasiče z Jáchymova Emila Plačka, se rozezní v Chodově náš hasičský zvon Florián v pátek 11.6.2021 v 9:00 hodin.

UPŘÍMNOU SOUSTRAST
HASIČI CHODOV

V minulosti patřila filipojakubská noc mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká „noc čarodějnic.
Čarodějnice se před nočním shromážděním, které je vedeno samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na svých košťatech vzlétnout a posílily své magické schopnosti. Sabat se konal nejčastěji o úplňku přesně o půlnoci filipojakubské noci. Čarodějnice se scházely na horách, skalách nebo pustých místech. Na setkání se často měnily v různá zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku nebo mouchu.
Posláním sabatu bylo představit ďáblovi, který setkání předsedal v podobě polokozla-poločlověka, poslání každé čarodějnice, dát jim nové úkoly, představit novou členku a udělat s ní případně vstupní rituál. Na sletu všechny účastnice tancovaly, zpívaly, někdy i nahé, skákaly přes oheň i do něj nebo i rituálně obětovaly.

Tento rok se nám dostalo velké cti, navrhnout jednoho ze členů Sboru dobrovolných hasičů Chodov, na nejvyšší ocenění u Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Tímto člověkem je Ing. Josef Hora, který je členem Sboru dobrovolných hasičů v Chodově již 52 let. Během svého působení v SDH Chodov prošel několika funkcemi, jako například předseda kontrolní a revizní komise, ale také vykonával funkci starosty SDH Chodov. Několik let se podílel na chodu okresního sdružení hasičů ČMS, kde zastával funkci člena výkonného výboru. Vždy napomáhal řešit všechny úkoly týkající se chodu SDH Chodov, a to jak po stránce finanční, tak i materiální. Za příkladnou a obětavou celoživotní práci v SDH Chodov a za práci ve funkci starosty města a krajského zastupitele, kdy se významnou měrou aktivně zasloužil o rozvoj hasičů v Karlovarském kraji, byl při slavnostním setkání v sále zámku v Přibyslavi za přítomnosti rodiny a členů SDH Chodov, předán Ing. Josefu Horovi „Titul zasloužilý hasič“.

Všichni členové Sboru dobrovolných hasičů Chodov děkují Josefu Horovi za dosavadní práci a gratulují k získání nejvyššího vyznamenání u dobrovolného hasičstva.

V sobotu 12. října se náš sbor zúčastnil oslav 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů Krásno. Chodovský sbor reprezentovalo několik členů s historickým automobilem Praga RN. Za hezkého počasí jsme se zúčastnili slavnostního průvodu od hasičské zbrojnice na náměstí. Byl zde pestrý program i s ukázkou výjezdu jednotky.

Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově je pravidelně oslavováno společně s významnými výročí města Chodov. Během tohoto roku proběhlo mnoho akcí v souvislosti s oslavami. Vyvrcholení přišlo v září, kdy první zářijový pátek převzali členové našeho sboru hasičská ocenění nižších stupňů. Další oceňování a to tentokrát významnější přišlo při slavnostním večeru města Chodov v rámci hlavních oslav, kdy bylo za přítomnosti osobností města, partnerských měst a dalších hostí oceněno několik dalších hasičů našeho sboru. Nejvyšší hasičské ocenění pro dobrovolné hasiče v České republice, převezme jeden z výrazných hasičů chodovského sboru na celorepublikovém setkání ke konci tohoto roku. Ještě zpět ke slavnostnímu večeru města Chodov, kdy bylo oceněno několik významných osob a také spolků.  Jedním z oceněných spolků byl náš sbor dobrovolných hasičů, kdy jsme převzali z rukou starosty a místostarosty města ocenění Listinu města Chodov.

Velkým závěrečným vyvrcholením oslav 125. výročí povýšení Chodova na město a 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově byly sobotní oslavy. Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem, kde se představily městské spolky, firmy, sportovci, další organizace, partnerská města, kdy průvod uzavíral chodovský hasičský sbor. Následovalo předání výročních stuh na prapor města a na hasičský prapor. No a poté již probíhal bohatý hudební program, byly k dispozici stánky s občerstvením a různé atrakce a především byl připraven program záchranářské sekci. Tam si každý mohli vyzkoušet některé činnosti, které provádějí záchranáři, hasiči. Prohlédnout si techniku, vybavení a některé předměty z činností hasičů, policistů, záchranářů, ale i například celníků. K vidění byla zásahová technika moderní ale i historická. Velké pozornosti se těšila ukázka mladých hasičů z Chodova, kteří si připravili ukázku s názvem „Ze života hasiče“.