2. setkání hasičských praporů hostilo letos historické centrum města Cheb. Založení nové hasičské tradice se podařilo v loňském roce, kdy se poprvé setkaly hasičské spolkové prapory ve Žluticích.

Letošní, druhý ročník pořádaný Krajským sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Karlovarského kraje, se konal pod záštitou senátora PČR prof. Dr. Ing Miroslava Plevného ku příležitosti svátku sv. Floriána, kdy v sobotu 7. května se na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad setkali zástupci SDH z Karlovarského kraje. Zhruba od 9. hodin se začaly sjíždět jednotlivé sbory na náměstí, kde se všichni společně přivítali za slunného počasí u dobré kávy a výborných koláčků. Krátce před 10. hodinou se sbory, v čele se svými praporečníky, přesunuly ke kostelu sv. Mikuláše a svaté Alžběty, ve kterém proběhla mše, žehnání hasičům a posvěcení pamětních stuh, kterou celebroval páter Jaroslav Šašek.

Po ukončení ceremonie se slavnostní průvod hasičů přesunul na hrad Cheb, který je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území a chlubí se dokonale zachovalou patrovou hradní kaplí, která je právem označována za poklad štaufské gotiky a byl dokonalým místem pro zakončení takto významné události.  

Celkem se zúčastnilo 22 hasičských praporů a několik dalších sborů, které prapory prozatím nemají. Oproti loňskému roku se tak průvod rozšířil o 5 praporů. 

Info: SDH Chodov, Hasičovo.cz (redakčně upraveno)