Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2003 naleznete v přiloženém souboru.