Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2004 naleznete v přiloženém souboru.