Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2005 naleznete v přiloženém souboru.