Ve středu 21. října odpoledne projelo Chodovem několik hasičských vozidel se zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením, které směřovaly do Nejdecké ulice. Hasičské jednotky byly povolány krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k nahlášenému požáru ve strojírenském podniku. Naše jednotka vyjela v 14:18 hodin s CAS 24 i CAS 20. Po příjezdu na místo je zjištěno, že se nejedná o skutečný požár, ale o prověřovací cvičení několika hasičských jednotek. Prověřováno bylo několik oblastí činnosti, kdy námětem byl požár tlakových lahví svářecí soupravy velkým nebezpečím výbuchu a na místě je jedna popálená osoba.

 

Cílem cvičení bylo ověření odborné znalosti a dovednosti jednotek PO v rámci roční odborné přípravy formou prověřovacího cvičení, prověřit provedení vyhledání a záchrany popálené osoby v nebezpečných podmínkách za snížené viditelnosti silného zakouření s poskytnutím předlékařské první pomoci, prověřit taktiku a provedení hašení požáru tlakových lahví svářecí soupravy s následným ochlazováním, vytváření dopravního a útočného vedení, provádění kontroly pomocí termovize, prověřit dobu soustředění sil a prostředků na místě zásahu, prověřit přípravu jednotek PO k provedení záchrany osob, prověřit zajištění dodávky hasební vody, prověřit průzkumnou činnost hasičů a efektivnost průzkumu, prověřit činnost velitele zásahu z pohledu řízení, taktiky, nasazení jednotek při organizaci záchranných a hasebních prací, prověřit chování zaměstnanců v případě mimořádné události, prověřit aktuálnost dokumentace zdolávání požáru, seznámit hasičské jednotky s charakterem objektu, stavebním řešením konstrukcí, požárními riziky, uzávěry technologických médií.

Závěrem bylo provedeno vyhodnocení řídícím cvičení a rozhodčím.

Jednotky a technika na místě:

JSDH Chodov – CAS 24 T815, CAS 20 T815

JSDH Vintířov – CAS 16 Daewoo Avia

HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov – CAS 20 MAN