V sobotu 8. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu osoby s prostředky AED. K zásahu do Nové Role, kde má být v ohrožení dvouleté dítě, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:26 hodin. Na místo zásahu součastně míří také posádky Zdravotnické záchranné služby a místní jednotka dobrovolných hasičů Nová Role. Po našem příjezdu na místo události zjišťujeme, že osoba je již v péči zdravotnických záchranářů ZZS. Velitel informuje operační středisko a nařizuje návrat na základnu.

V pátek 7. června, v době kdy zajišťujeme část programu branného dne pro základní školy na stadionu ŠAK, vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc spolupráci se složkami IZS. K zásahu v ulici Karlovarská vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:24 hodin. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává posádka Zdravotnické záchranné služby ze střediska Sokolov, provádíme bezpečné ustavení zásahového vozidla a ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři připravujeme zraněnou osobu k transportu. Následně společně provádíme transport osoby na nosítkách v členitém prostoru domu za přímé účasti jednoho z rodinných příslušníků. Do odjezdu záchranářských vozidel usměrňujeme provoz na pozemní komunikaci.

Ve středu 5. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár budovy skladu do Svatavy. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 00:28 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Habartov a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO). Po příjezdu na místo plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a provádíme hašení požáru v určeném prostoru, doplňování hasební vody do dalších zásahových cisteren a evakuaci materiálu ze zasažené budovy. Jednalo se o požár budovy skladu a dílen. Na základnu jsme se vrátili ve tři hodiny ráno. Pro naši jednotku skončil zásah ale až po dalších 45 minutách, kdy se muselo samozřejmě očistit, vyměnit a doplnit vybavení pro další možný výjezd.

V úterý 4. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhé stupni poplachu na typ události záchrana osob zavalené zasypané. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:30 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO), jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, Zdravotnická záchranná služba, Báňská záchranná služba a Policie ČR. Po příjezdu na místo plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a provádíme záchranu osob z důlního díla. Jednalo se o prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému při záchraně osob z hloubek.

V pondělí 3. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám předurčeným na dopravní nehody. K zásahu dopravní nehody terénního motocyklu se zraněním osoby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 20:49 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje družstvo karlovarských profesionálních hasičů společně se zdravotnickými záchranáři, plníme úkoly stanovené velitelem zásahu. Zraněná osoba byla transportována pozemní cestou do zdravotnického zařízení.

Na začátek května byl v rámci projektu přeshraniční spolupráce naplánován vzdělávací víkend hasičů z Chodova a německých hasičů partnerského města Oelsnitz/Erzgebrige.  Ve čtvrtek 9. května jsme odjeli se zásahovou technikou do vzdělávacího centra dobrovolných hasičů Feuerwehrtechnisches Zentrum Erzgebirge ve městě Pfaffenhain.

V průběhu pátku a následujícího víkendu hasiči společně absolvovali výcvik řidičů bezpečné jízdy se zásahovým vozidlem ve výcvikovém středisku v areálu závodního okruhu Sachsenring, návštěvu mezinárodního letiště Leipzig-Halle. V tréninkovém školícím a výcvikovém středisku Pfaffenhain jsme společně procvičovali různé druhy zásahů. S německými kamarády jsme si vyzkoušeli například, jak zasahují při záchraně osoby z hloubky, nebo při stabilizaci nebo odstraňování havarovaných vozidel. Samozřejmostí bylo školení základního ošetření a bezpečného vyproštění bez nástrojů z havarovaného vozidla pod vedením zdravotnického záchranáře. Dalším školením a výcvikem bylo absolvování takzvaného protiplynového polygonu, kdy hasiči prolézají v dýchacích přístrojích stavební konstrukce ve stísněném prostoru a za snížené viditelnosti.

Ve středu 29. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. K zásahu zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:47 hodin.  Po příjezdu na místo provádí jednotka zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS vykázáním všech osob v areálu do bezpečné vzdálenosti, odstranění plastových popelnic, odstranění sportovního nářadí a kontrolu plochy pro přistání zda se v travním porostu nenachází předměty, které by mohli být při přistávání vrtulníku nebezpečné jak pro vrtulník, tak i pro osoby na zemi. Po přistání záchranného vrtulníku s volacím znakem Kryštof 07 pomáháme s naložením zraněné osoby na palubu.

V pondělí 27. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/4000/240-S2T Tatra 815 TERRA v čase 18:45 hodin. Po příjezdu na místo je na operační středisko potvrzen únik pohonných hmot z osobního vozidla. Provedli jsme odstranění pomocí sypkého sorpčního prostředku.

V sobotu 25. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, transport pacienta ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. K zásahu do Božičan vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1 v čase 12:37 hodin. Po příjezdu na místo spolupracujeme se zdravotnickými záchranáři a po intubaci a stabilizaci zraněné osoby ji transportujeme do sanitního vozidla.

V pátek 24. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce poplach na řešení dopravní nehody se zraněním osob na silnici 210 u Boučí. K zásahu srážky motocyklisty se zvěří vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:01 hodin. Jako první je na místě jednotka profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania. Po příjezdu na místo zajišťujeme místo zásahu pro bezpečný pohyb hasičů a policistů a plníme úkoly stanovené velitelem zásahu.

V pondělí 20. května je na tísňovou linku TCTV 112 ohlášen počínající požár nákladního automobilu na dálnici D6 na 133, 5 kilometru ve směru z Karlových Varů na Sokolov. Informace je okamžitě předána na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a na Integrované operační středisko Policie Karlovarského kraje. Operační středisko hasičů vyhlašuje poplach pro tři družstva dle předurčenosti. K zásahu vyjíždí krátce po šesté hodině ranní naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Jako první je na místě jednotka profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Karlovy Vary se zásahovými vozidly CAS 20 Scania a CAS 20 Tatra TERRNo1. Průzkumem je zjištěno, že k požáru nedošlo, ale jednalo se o technickou závadu na brzdovém systému s velkým vývinem kouře. Na místě zásahu byla učiněna opatření proti vzniku požáru a operační středisko po obdržení všech důležitých informací, odvolalo naší jednotku zpět na základnu.