Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

 I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 22. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

V neděli 21. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 15:11 hodin na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Čs. odbojářů.

V pátek 19. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 08:48 hodin na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulic Tovární a Dukelských Hrdinů.

Ve čtvrtek 18. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 15:25 hodin na požár výškové budovy v Oloví.

Ve čtvrtek 18. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 11:34 hodin na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Nerudova.

V úterý 16. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 22:15 hodin na ohlášený požár do ulice Pod Železným dvorem. Překlasifikováno na planý poplach.

V úterý 16. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 13:59 hodin na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu do ulice Vintířovská.

V pondělí 15. června odpoledne vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Nerudova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:07 hodin. V jednom z bytů zůstal uvězněn v jedné místnosti z důvodů poškození dveřního zámku mladiství muž. Jeho sestra pustila hasiče do bytu. Jednotka dostává informace, že chlapec je v pořádku, ale nemůže se dostat ven. Pomocí běžného nářadí a frézky provádíme otevření dveří s minimálním poškození vložky zámku. Na místo se dostavil otec, který souhlasil se způsobem otevření a jednotka se následně vrací zpět na základnu.

Neděle 14. června byla velmi vydatná na dešťové srážky na celém území republiky. Na mnoha místech měly srážky přívalový charakter a došlo k zatopení mnoha míst. V Chodově po velmi malé přestávce, kdy přestalo pršet, došlo ve večerních hodinách k dalším přívalovým srážkám. To mělo vliv na zatopení některých lokalit ve městě. Nedošlo ale k žádnému poškození majetku. Přesto jsme k jednomu zásahu večer vyjeli. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce poplach na odstranění nebezpečných stavů, kdy bylo nahlášeno, že se voda valí silnici do přilehlého objektu v ulici Čs. Odbojářů. Na místo vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 21:31 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k ucpání odtoku kanalizace na nově vybudovaném parkovišti v ulici. Vlivem tohoto se na parkovišti vytváří vodní laguna o hloubce několika desítek centimetrů.

V neděli 14. června, kdy celý den vydatně pršelo, byl velitel naší jednotky informován o výskytu neznámé látky na hladině dočišťovací nádrže za ulici U Koupaliště. Velitel společně se starostou města vyjíždí s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia na místo ke zjištění situace. Po provedení rychlého základního monitoringu, je potvrzena látka na vodní hladině podobné mazutu v celé délce bezpečnostního přelivu. Je informováno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které rozhoduje o dalším postupu a vysílá na místo druhé družstvo jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 a technickým automobilem Iveco Daily. Operační středisko také na místo vysílá naše družstvo s CAS 20, které ukončilo činnost u dopravní nehody za Vintířovem. Naše jednotka provedla na pokyn velitele průzkum na přítoku do nádrže. Zde žádná neznámá nebezpečná látka nebyla zaznamenána.

V neděli 14. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod. Krátce po sedmnácté hodině byla nahlášena dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklu mezi Lomnicí a Vintířovem. K zásahu vyjíždí jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a také naše jednotka. K nehodě, která se stala za velmi deštivého počasí, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 17:07 hodin. Na místě zasahuje již hlídka Policie ČR a posádka Zdravotnické záchranné služby. Zdravotníci mají v péči zraněného motorkáře. Naše jednotka provedla zajištění místa nehody a protipožární opatření, předlékařskou první pomoc druhému motorkáři do příjezdu druhé posádky ZZS. Na místo se dostavuje jednotka HZS stanice Sokolov, kdy si velitel družstva HZS po získání dalších informací, přebírá velení zásahu. Na příkaz velitele zásahu plníme další úkoly.