V pondělí 17. února si připravili lektoři, kteří spolupracují na školení a výcviku při přípravě dorostenců na vstup do zásahové jednotky, prověřovací cvičení pro dorostenecké družstvo. Cvičení bylo koncipováno jako závěrečný bod jednoho z učebních bloků.

Dorostenci se na začátku cvičení, stejně jako v reálu zásahová jednotka, dozvídají, o jaký typ zásahu jde. Nasedají do určeného vozidla a hlavní lektor je odváží na místo události. Na místě následně provádějí předlékařskou první pomoc kardiopulmonální resuscitaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Po přesně stanovené době řídícím cvičení, je cvičení ukončeno. Na závěr proběhlo krátké vyhodnocení přítomnými lektory s poukázáním na nedostatky. Potvrdilo se, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Na začátku roku, vybraní členové naší jednotky společně s kolegy z JSDH Pozorka, Nejdek, Tašovice, Jáchymov a Horní Blatná, absolvovali několika denní školení k získání oprávnění pro práci s motorovou řetězovou pilou. Kurz byl rozdělen na teoretickou část, při které si vysvětlili zásady BOZP, strojní specifika motorových pil a základní techniky kácení a havarijního kácení stromů. Praktická část se odehrávala ve vybraném lesním úseku se svolením majitele. Pod dohledem zkušených lektorů probíhalo samotné kácení, odvětvování a řezání stromů. Budoucí pilaři si zkoušeli základní techniky kácení, odvětvování a řezání stromů, které se naučili v teoretické části. Po ukončení práce následovalo důkladné čištění pil, mazání a broušení řetězů. Celý kurz byl zakončen závěrečným testem a praktickou zkouškou. 

V neděli 26. ledna večer proběhl výcvik členů zásahové jednotky, kteří musí pravidelně jednou za tři měsíce absolvovat výcvik v dýchacím přístroji, pokud ho nepoužili u zásahu. K tomuto výcviku byli pozváni i dorostenci, kteří se připravují na budoucí zásahovou činnost. Ti byli zapojeni v průběhu výcviku do určitých úkolů, které museli plnit na příkaz velitele. Například to bylo sestavování a ustavování nastavovacích žebříků, příprava a zajištění hadicových vedení pomocí hadicový držáků. Po zopakování uživatelské kontroly dýchacích přístrojů, členové jednotky provedli rozvinutí jednoduchého útočného vedení na střechu garáže zbrojnice. 

Ve čtvrtek 21. listopadu nám vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na nahlášený požár podzemních prostor v Dolních Nivách. K výjezdu je určena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1, cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA a dopravní automobil DA-L1Z Iveco Daily. Po příjezdu na místo je zjištěn vycházející kouř ze sklepních prostorů budovy, která je nevyužívána. Velitel zásahu určuje průzkumné skupiny k provedení průzkumu a vyhledání osob, které by se mohli vyskytovat v objektu. V tento moment se dozvídáme, že se jedná o prověřovací cvičení jednotky v objektu obce. Objekt bývalé školy a školky se připravuje k provedení rekonstrukce s jiným využíváním. Cvičení shlédli zástupci obce Dolní Nivy, jelikož jsme se tento rok stali na základě dohody, místní jednotkou.

Přenosná motorová řetězová nebo rozbrušovací pila je jedním z technických prostředků ve vybavení jednotek PO. Jde o prostředek vysoce efektivní, avšak také velice nebezpečný. Proto je nutné při práci s motorovou pilou zachovávat maximální opatrnost a bezpečnost. Problematika práce s motorovými pilami je u jednotek PO značně rozsáhlá a nelze přesně určit konkrétní podmínky pro prováděné práce při požárech, živelních pohromách a technických zásazích. Pravidelná odborná příprava pro obsluhovatele a instruktory motorových pil je organizována a zajišťována každoročně v jednotkách PO. V sobotu 2. listopadu jsme absolvovali opakovací školení obsluh motorových pil u Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dle ročního plánu školení.

Ve středu 23. října proběhl opět další přednáškový blok poskytování předlékařské první pomoci věnovaný dorostencům při přípravě na budoucí zásahovou činnost v jednotce. Dnešní téma bylo "krvácení" a přednášku včetně praktického výcviku vedl Ladislav Staněk velitel MP Chodov, který tuto oblast pro naše dorostence přednáší a vede i praktický výcvik. Děkujeme za perfektní spolupráci.

Ve středu 23. října proběhl v prostorách naší zbrojnice opakovací výcvik v poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na KPR s použitím AED. Výcvik vedl instruktor z HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov. Výcvik byl zaměřen na opakování použití AED jednotkou hasičů jako first responder. Výcvik probíhal s využitím figurín s cvičebními elektrodami AED. Speciálně jsme se zaměřili na postupy při KPR hasiče po kolapsu. Vždy se zaměřujeme na pomoc ostatním obyvatelům, ale hasiči jsou také lidé, kteří mohou zkolabovat a přístup při provádění první pomoci například hasiče v zásahovém obleku a v dýchacích přístrojích je zcela odlišný než u běžných případů. Byly nacvičeny i speciální techniky KPR při kolapsu hasiče v dýchacím přístroji.

Ve čtvrtek 19. září je na tísňovou linku ohlášen požár budovy základní školy v ulici Husova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce a určuje k výjezdu obě zásahové cisterny. Na místo vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 a cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T815 TERRA v čase 10:36 hodin. Jednalo se o prověřovací cvičení naplánované vedením školy k prověření především reakcí učitelů a dětí na vyhlášení požárního poplachu a provedení evakuace budovy. Hasiči si prověřili své postupy a na konci cvičení provedli pro nejmenší školáky v rámci preventivně výchovné činnosti ukázku techniky. Velitel zásahu s řídícím cvičení doporučil vedení školy častější provádění cvičení pro děti ve škole.

A na závěr. Bylo konstatováno, že rodiče dětí jsou hůře připraveni na krizové situace než děti samotné. V průběhu cvičení se na sociálních sítích šířily neověřené informace a fámy o katastrofické situaci ve škole, které mohli mít znaky poplašné zprávy.

 

V úterý 3. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropné látky na vodní hladinu. K zásahu do Lokte vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:14 hodin. Po příjezdu na místo kde již zasahují další tři jednotky hasičů je zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení.

V pondělí 22. července pokračoval technický výcvik na hasičském cvičišti v Chodově s dorostem, bojové rozvinuti dopravní vedení "B" a útočné proudy "C" od cisternové automobilové stříkačky, práce s proudnicí, výměna poškozených hadic, základní pravidla činnosti družstva v počtu 1+5. Všichni si mákli a v parném odpoledni všem sprška bodla. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Ve středu 17. července proběhl u naší jednotky speciální výcvik v rámci testování nárazových situací s poškozením akumulátorových baterií používaných v autobusech a baterií ve spotřební elektronice. V testech byly předepsaným způsobem mechanicky poškozeny dva starší vyřazené akumulátory nabité na kapacitu cca 2,8V/240-270Ah, v elektro autobusech je běžně instalováno 180 ks o jmenovité kapacitě 3V/300Ah (celkově až 600 V). Šlo o simulace nárazových situací například při dopravní nehodě či jiném mechanickém poškození vozidla. Test prokázal nebezpečnost akumulátorů a jejich nepředvídatelné vznícení a reaktivní chování po mechanickém poškození. Dále byly testovány lithiové akumulátorové články běžně používané ve spotřební elektronice, které byly otestovány v podmínkách požáru. Během tohoto testu byla prokázána jejich nebezpečná reaktivita a odstřelování. Byly provedeny zkoušky vhodnosti použití běžně dostupných hasiv. Testovací výcvik byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný a poznatky budou vyhodnoceny a prezentovány v rámci odborné přípravy složek IZS a především budou používány pro potřeby spolupracujících společností a osob zabývajících se dopravní problematikou.

Děkujeme firmě Chodos Chodov za umožnění testování ve vyhrazeném místě areálu podniku a za spolupráci při tomto testování i další činnosti chodovských hasičů.