Naštěstí nic nehořelo. To náš sbor má nastolenou dobrou vzájemnou spolupráci se Školním atletickým klubem. V rámci hasičských soutěží využíváme velmi kvalitní zařízení s výborným zázemím atletického stadionu a také se blíží první chodovské hasičské závody. Proto jako každý rok provádíme jarní údržbu atletické dráhy. Najíždíme k okraji dráhy a připravujeme plovoucí čerpadlo k plnění hasičské cisterny. Připravují se také dva proudy pomocí „C“ hadic a každý směřuje jiným směrem po dráze. Začínáme s vodním čištěním běžeckého oválu. Někteří sportovci ukončují trénink, jen odvážlivci pokračují s opatrností, aby se nedostali do střetu s vodou. Voda z místního zdroje se nestačí doplňovat do cisterny, ale naštěstí se k nám připojuje posádka druhého hasičského vozu, která se krátce před tím vrátila na zbrojnici od zásahu.

Jaro se blíží a tak i na chodovské hasičské zbrojnici bylo nutné provést jarní úklid po dlouhé zimě. Jarního uklízení se v sobotu 19. března zúčastnili členové všech věkových kategorií z našeho sboru. V rámci úklidu proběhlo stěhování hasičského materiálu a historického hasičského vozidla Tatra 805 „Kačena“ z provizorního stání ze Spartaku na naší zbrojnici. Úklid probíhal v pohodové atmosféře v hojném počtu. Uklizen byl nejen interiér zbrojnice, ale i plocha před hasičskou stanicí a budovou městské policie. Za slunečného počasí se skončilo v časném odpoledni s pocitem dobře odvedené práce. Ti, kteří se nemohli zúčastnit, budou mít příležitost zase jindy, jelikož práce je u hasičů vždycky dost. Takže 21. března může začít kalendářní jaro, protože Sbor dobrovolných hasičů v Chodově je na příchod jara připraven.

V lednu 2011 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 14 událostem. Oproti loňskému lednu se letošní lednová statistika rozšířila o dvě události. Chodovská jednotka likvidovala „pouze“ jeden požár garáže ve Vančurově ulici v Chodově. První letošní dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla na komunikaci u Chodosu se obešla bez zranění, zbývající zásahy měly technický charakter. Ve dvou případech hasiči z důvodu nebezpečí nouzově otevírali byt. Hasiči absolvovali kuriózní zásah, kdy nouzově otevírali byt, ve kterém se děti se svými hrátky postaraly o dvě uzavřené ženy na balkóně. V několika případech byla chodovská jednotka nasazena při likvidaci následků povodní v Sokolově a při nebezpečně stoupající hladině laguny u rodinného domu v Jenišově.

V prosinci 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem k šestnácti událostem. Z toho 5 x hasiči likvidovali požáry (obytná budova K.Vary Březová, dva požáry kontejnerů v Chodově v ulici Husova a Hrnčířská, sklad v Nové Roli, střecha rodinného domu v Jenišově). 9 x se jednalo o zásahy technického charakteru (prověření úniku plynu v ulici Čapkova - nepotvrzen, likvidace padlých stromů ve třech případech, ve dvou případech se jednalo o záchranu osoby, dva případy se týkaly nouzového otevření bytu a jeden vyproštění osob z výtahu). Jednou vyjížděli k prověření kouře z objektu přepojovací stanice v Okružní ulici – jednalo se o planý poplach. V jednom případě byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení s námětem záchrana osoby v kabelovém kanálu ve společnosti CHODOS Chodov s. r. o.. Koncem prosince byl ukončen výcvikový rok praktickým i teoretickým ověřením znalostí členů jednotky.

Klidné a šťastné prožití vánočních svátků, žádné plameny na vánočním stromečku

a vše nejlepší v novém roce 2011,

přejí hasiči a hasičky z Chodova

V listopadu 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 14 událostem. V tomto měsíci převládaly celkem v 7 případech zásahy technického charakteru (dopravní nehoda dvou osobních vozidel na Vřesové – 3 zranění, dopravní nehoda dvou kamiónů za Novým Sedlem u hřbitova – vyproštění osoby, asistence při vyproštění havarované cisterny s kyslíkem u dolu Jiří, nouzové otevření bytu ve Vřesové – nalezena mrtvá osoba, nouzové otevření bytu Chodov Jiráskova ulice – zraněná osoba, 2 x únik ropného produktu v Chodově v Luční ulici, Tyršově ulici). Statistiky požárů rozšířilo celkem šest požárů (odpadkový koš u Tipa v Chodově, kontejner Vančurova ulice Chodov, odpad v obytné výškové budově v Sokolově, zahradní chatka v K.Varech - Doubí, rodinný dům v Nejdku, velmi nebezpečný požár výškové obytné budovy v K.Varech Drahovicích). V jednom případě byla chodovská jednotka prověřena při cvičení – simulovaný požár ve společnosti STAV- elektro s. r. o.

Říjnovou statistiku chodovských hasičů zaplnilo celkem 12 událostí. Členové jednotky zasahovali celkem u pěti požárů (odpad na balkóně v Husově ulici v Chodově, hotel Bavorský dvůr v Karlových Varech, bývalá ubytovna ČD v Hrnčířské ulici v Chodově, pračka v bytě Jiráskova ulice v Chodově, velkokapacitní kontejner v Horní ulici v Chodově). Celkem bylo evakuováno 7 osob. Včasným oznámením a zásahem hasičů se podařilo uchránit materiální hodnoty v hodnotě cca 300 tis. Kč. V jednom případě velmi účinně zasáhli strážníci MP Chodov, kterým se podařilo před příjezdem hasičů bezprostředně zachránit dvě osoby z bývalé ubytovny ČD v Hrnčířské ulici.

V září 2010 řešila zásahová jednotka celkem 12 událostí. Statistika požárů zaznamenala celkem 5 událostí. Nejtragičtější byl požár v podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., při kterém zemřela jedna osoba a další tři osoby utrpěly zranění. Další velmi nebezpečný požár bytu ve výškové obytné budově v Chodově v ulici ČSM se obešel naštěstí bez zranění. Díky včasnému zásahu hlídky MP Chodov s ručním hasicím přístrojem a následným zásahem hasičských jednotek nedošlo k dalšímu rozšíření požáru. Evakuace osob nebyla nutná. Příčina požáru je stále v šetření. Škodu cca 40 tis. Kč způsobil požár vozidla Ford Tranzit v Chodově na parkovišti u Polikliniky, jehož příčina je taktéž neobjasněna v rukou vyšetřovatelů. Při velmi náročném a nebezpečném požáru vypomohla chodovská jednotka v karlovarské KV Aréně. Zde chodovští hasiči zajišťovali bojový úsek tréninkové haly a technologického prostoru chlazení. Hlavním úkolem byl průzkum, evakuace osob a vyhledávání případných skrytých ohnisek požáru. V tu samou dobu druhé chodovské družstvo zasahovalo u požáru komína rodinného domu v Lokti. Dále chodovští hasiči řešili celkem tři zásahy, které měly technický charakter. Byl odstraněn spadlý strom v Chodově v ulici Vintířovská. Dále jednotka nouzově otevírala byt v Chodově v Tyršově ulici, uvnitř byla nalezena již mrtvá osoba. Další velmi náročný zásah absolvovali chodovští hasiči při vyproštění osoby, na kterou spadlo rameno ručního hydraulického jeřábu ve společnosti KH CETTO s. r. o. Bohužel, přes veškerou snahu záchranářů lékař konstatoval smrt mladého člověka. Jak k tragédii došlo, je opět v šetření policistů. V jednom případě se jednalo o planý poplach. V rámci odborné přípravy členové zásahové jednotky absolvovali celkem tři prověřovací cvičení, a to simulovaný únik čpavku v KV Aréně, požár elektroinstalace v Kulturním a společenském středisku v Chodově a při požáru skladu ve společnosti KH CETTO.

V Karlovarském kraji převzalo několik jednotek SDH do svého užívání nové zásahové automobily. Jedná se ve všech případech o cisternové automobilové stříkačky určené takzvaně pro první výjezd. Některé sbory nám ukázaly nová vozidla u nás na zbrojnici v rámci zajíždění a kondičních jízd. K dalším jsme byli pozváni přímo na převzetí, nebo si nová vozidla prohlédnout v rámci hasičských sportovních akcí. K nám na zbrojnici zavítaly dvě nové CAS 20 T815 TERRNo1 (facelift 2010) s nástavbou THT Polička z SDH Horní Slavkov a z SDH Rotava. K slavnostnímu převzetí byli někteří členové našeho sboru pozvání do Habartova, kde zásahová jednotka bude používat také CAS 20 T815 TERRNo1 (facelift 2010) s nástavbou THT Polička, a já jsem se zúčastnil za náš sbor slavnostního převzetí nového zásahového vozu CAS 20 MAN (produkce ZHT Group/Tornado) u SDH Nejdek. Poslední nový zásahový automobil obdržela zásahová jednotka SDH Žlutice a jedná se o CAS 20 T815 TERRNo1 (facelift 2010) s nástavbou THT Polička. Podle informací z HZS Karlovarského kraje a našeho velitele jednotky, budou tato i další nová hasičská vozidla pořízená v Karlovarském kraji za poslední roky, k vidění ve čtvrtek 14. října od 15:30 hodin v Karlových Varech na parkovišti u obchodního centra Interspar.

V nevelké budově městského záchranného systému v Chodově, kde sídlí zásahová jednotka SDH Chodov, městská policie Chodov, Sbor dobrovolných hasičů Chodov a jsou tu situovány i některé místnosti odboru krizového řízení, došlo ke konci září k částečné rekonstrukci. Ke zvýšení pracovního komfortu a snížení energetické náročnosti přistoupilo město Chodov k výměně oken na celé budově. Stará dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová. V rámci této výměny se rozhodl náš sbor provést malířské práce ve staré i nové klubovně. Za tuto práci patří dík všem, kteří se na vylepšování hasičského prostředí podíleli.

Dvě stě padesát pracovních stejnokrojů darovali dobrovolní hasiči z Karlovarského kraje sborům dobrovolných hasičů z oblastí, které postihly nedávné bleskové povodně v severních Čechách. Všechny stejnokroje už vybraným sborům zástupci karlovarských dobrovolných hasičů předali.