V lokalitě Bílé vody, hojně využívané volnočasové a sportovní oblasti v Chodově kdy se každý rok zvyšuje frekvence lidí nejen ohledně koupání, ale i jiných volnočasových aktivit, byly na konci července umístěny nově dva záchranné SOS body. Každý záchranný bod je vybaven nouzovým tlačítkem a komunikátorem pro spojení se stálou službou Městské policie Chodov. Je vybaven automatickým externí defibrilátorem, což je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné první pomoci - resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce, typ Lifepack 1000 včetně elektrod pro děti i dospělé. Je zde lékárnička, záchranný plovák a házecí pytlík s plovoucím lanem. Oba body jsou pod dohledem kamer Městské policie Chodov v sofistikovaném SMART provedení.

Každý SOS bod je technicky řešen pro celoroční provoz, je zajištěno vyhřívání, osvětlení, noční režim, záložní zdroj energie. Spojení se zachráncem je zajištěno přes SOS tlačítko, po jehož aktivaci proběhne video komunikace se stálou službou městské policie Chodov. Ta případ vyhodnotí a případně dálkově otevře schrány s vybavením AED či lékárničku, a zároveň vysílá potřebné složky IZS na místo události. Plovák a házecí pytlík s plovoucím lanem je ihned k dispozici, jakmile někdo toto vybavení sejme z držáku a zároveň se na stálé službě městské policie proběhne alarm a dotyčný je zároveň snímán dvěma kamerami. Alarm přijde na stálou službu MP Chodov vždy při jakékoliv nestandartním stavu. Při jakékoliv aktivaci bodu je na jeho stožáru blikající oranžová led dioda pro případnou orientaci složek IZS.