Ve středu 3. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený rozsáhlý požár lesa v těžko dostupném terénu u Oloví. K požáru lesa v rozsahu 100 na 100 metrů, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 09:17 hodin. Operační středisko vyslalo na místo také jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Kraslice, jednotku HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice CHZ Sokolov, jednotku SDH Oloví, jednotku SDH Rotava, jednotku SDH Kraslice, jednotku SDH Habartov, jednotku SDH Jindřichovice, jednotku SDH Krajková a jednotku SDH Březová (SO). Místo seřadiště zásahové techniky bylo určeno u železničního přejezdu P138.

Po našem příjezdu na určené místo, kde se nacházelo již několik hasičských jednotek, zjišťujeme, že se jedná o prověřovací cvičení. Dostáváme za úkol spolupracovat na čerpacím stanovišti a náš velitel družstva dostal od velitele zásahu za úkol velení úseku čerpacího stanoviště. Čerpání vody probíhá z řeky Svatavy. Zřizujeme s dalšími jednotkami přívodní hadicové vedení, dopravní hadicové vedení a následně také útočné hadicové vedení v celkové délce přibližně 300 metrů s celkovým převýšení asi 120 metrů. V průběhu zásahu jsme přesunuti na jiný hasební úsek, kdy všem hasičům dalo zabrat vytváření a hašení v terénu s velkým převýšením. Po splnění všech stanovených úkolů, byla prověřovací část cvičení změněna na taktickou. V rámci taktické části cvičení jsme zkoušeli různé postupy při tomto typu zásahu včetně průzkumu v těžko dostupném terénu s využitím IT technologií.

Na základnu jsme se vrátili před 13 hodinou a po údržbě techniky a vybavení, se hasiči rozešli do svým domovů po další hodině.