V pátek 12. listopadu proběhl další z plánovaných výcvikových dní. V rámci prohlubování znalostí s objekty v hasebním obvodu naší jednotky, jsme se seznamovali s rekonstruovanou budovou nové základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Základem bylo prověření nástupních ploch pro hasičskou techniku. Ustavení a dostupnost automobilového žebříku AZ 30 s možnostmi dostupnosti vodních zdrojů. Prověřovalo se nejen stavební řešení vnitřních prostor s druhy použitého materiálu a směry únikových a evakuačních cest, ale také řešení elektrické požární signalizace. S tím souviselo prověření klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole požární ochrany.

Následovalo seznámení s místem uzávěrů plynu a elektrické energie. Kontrolovali se také schémata evakuačních plánů každého patra. Hasiči si také vyzkoušeli, jak se sedí v sedačkách koncertního sálu.

Po ukončení této části výcvikového dne se jednotka přesunula na hasičskou zbrojnici, kde proběhl takzvaný stojní den. Tedy důkladnější prověrka všeho vybavení, které je na zásahových automobilech nebo patří do skupiny strojní služby. Následovali povinné kondiční jízdy se zásahovou technikou, v rámci kterých, se opakuje místopisná znalost hasebního obvodu s prověrkou funkčnosti bezpečnostních prvků na uzávěrách míst standardně dostupné jen pro pěší.

Výcvikový a školící den byl ukončen údržbou hasičské techniky a přípravou do opětovné plné akceschopnosti pro výjezd k mimořádným událostem.