Ve středu jsme absolvovali společně s jedním družstvem jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a příslušníkem SPD OU Sokolov HZS KVK, instrukčně metodického zaměstnání se zaměstnanci a klienty stacionáře Mateřídouška v Chodově. Tématem bylo nejen základní seznámení s provozem, technickým a stavebním řešením, ale také potřebami uživatelů stacionáře. Na závěr proběhl nácvik evakuace budovy. Vše proběhlo v pořádku, ale jako všude, je stále co zlepšovat.

Budova stacionáře je součástí areálu 5. MŠ Chodov ve Školní ulici a jedná se o budovu bývalých jeslí. Prostory denního stacionáře prošly několika stavebními rekonstrukcemi. Celý objekt stacionáře je bezbariérový. Všechny místnosti stacionáře určené pro sociální práci s uživateli jsou vybaveny transportním a zvedacím systémem, který uživatelům s přidruženým tělesným postižením nabízí pohodlný a bezpečný způsob transportu nejen mezi místnostmi, ale i přesun na toaletu, do vany, invalidní vozík, vodní lůžko apod. 

Jednotlivé místnosti denního stacionáře disponují potřebným vybavením pro činnosti, které v těchto místnostech probíhají.

Denní stacionář uživatelům nabízí velké množství výchovných, vzdělávacích, pracovních i rehabilitačních pomůcek. Uživatelé také mohou využívat rozlehlou zahradu, na které se nachází dřevěný altán a venkovní snoezelen.