Hasičská jednotka provádí v rámci odborné přípravy pravidelně kondiční jízdy se zásahovou technikou. Je to především s vozidly, které mají větší rozměry a vyšší tonáž. Neustále se potýkáme s problémem nevhodně postavených vozidel v ulicích města, kdy je znemožněn průjezd vozidlům záchranných složek a to především hasičů, kteří používají nákladní zásahové automobily. To ukazují pokaždé kontrolní a kondiční jízdy, ale především ostré zásahy v našem městě. Hasiči v Chodově chápou problematiku parkování, ale ta nemůže být na úkor bezpečnosti obyvatel. Pondělní kondiční jízdy ukázaly, že je rozdíl v jízdě dopoledne, odpoledne a v noci.  Nejhorší situace je v nočních hodinách, kdy se nebere vůbec zřetel na možný průjezd záchranných vozidel. V nočních hodinách je to o to nebezpečnější, že v případě mimořádné události se nachází v budovách více osob než přes den.

 

Dalším nešvarem je zaparkování osobních, ale i nákladních vozidel přímo před vchody do panelových domů. V tomto případě je v případě mimořádné události znemožněn únik osob z budovy, nemožnost ustanovení záchranářské techniky podle potřeby a například nemožnost průjezdu nosítek při samostatném zásahu zdravotnických záchranářů. Tímto chceme apelovat na všechny obyvatele i návštěvníky města a především na motoristy, aby svých chováním nestěžovali práci složek IZS při záchraně osob a majetku. Může zrovna jít o jejich majetek nebo rodinu.