Celkem naše jednotka provedla 373 výjezdů. Z toho bylo 349 mimořádných událostí všech typů včetně vícenásobností a 24 činností mimo zásah.

Počet zásahů dle typů mimořádných událostí:

Požár                                      86

Technická pomoc                     175

Dopravní nehoda silniční           42

Dopravní nehoda hromadná      1

Dopravní nehoda železniční       1

Ostatní mimořádné události      1

Ostatní pomoc                         4

Únik chemických látek              1

Únik ropných látek                   18

Únik plynu                              5

Planý poplach                         15

Technická pomoc/ZOČ             24

 

Celkem jsme strávili u těchto událostí přes 475 hodin

 

Zasahovali jsme v katastrech těchto měst a obcí:

Božičany, Březová (SO), Březová (KV), Bukovany, Chodov, Černava, Děpoltovice, Dolní Nivy, Habartov, Horní Slavkov, Hory (KV), Jenišov, Karlovy Vary, Kraslice, Kyselka, Loket, Lomnice, Mírová, Nejdek, Nesuchyně (Středočeský kraj), Nová Role, Nové Sedlo, Oloví, Ostrov, Rotava, Smolné Pece, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šindelová, Tatrovice, Vintířov, Vřesová

 

Při zásazích jsme spolupracovali s jednotkami HZS i SDH z karlovarského kraje, jednotkami HZS Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Moravskoslezkého kraje, Záchranného útvaru HZS ČR, jednotkou HZSp Správa železnic, jednotkou HZSp Sokolovská uhelná, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Armáda ČR, Celní správa ČR, Městské policie dotčených měst a obcí, Povodí Ohře, ČEZ, VaK, Údržba silnic Karlovarského kraje, plynárenské pohotovostní služby, městské a obecní organizace, vedení měst a obcí a dalšími.